Welkom op de site van de MOV.
We stellen het op prijs als u een berichtje achterlaat in het gastenboek.

Er komen regelmatig brieven van missionarissen. U kunt die lezen bij: Missionarissen/brieven
De laatste brieven zijn van Pater Gerard uit Benin en zuster Anna Brigitta uit Tanzania.
Overleden: Pater Nico van Steekelenburg op 31 augustus 2016 (zie bij missionarissen)
Indonesië: dec. 2016
Pater Jan van Paassen (uit Den Hoorn) Een herdenkingsdienst is gehouden op woensdagavond 28 december 2016  in de R.K. Kerk in Den Hoorn.
Laatste activiteiten: vredeswandeling (lees bij pagina extra)
Kerstmarkt in de Kom in: zondag 11 december  (scroll naar beneden voor verslag)

WIE ZIJN WIJ:
MOV staat voor: Missie-Ontwikkeling en Vrede. In Honselersdijk werd in 1968 een missiegroep opgericht. Later werd dit MOV(missie-ontwikkeling-vrede) en deze groep is sinds november 1980 actief.(zie ook geschiedenis) De MOV onderhoudt de contacten met de Westlandse missionarissen die over de gehele wereld verspreid hun werk doen. Dit gebeurt door briefwisseling, email contact , ontmoetingen tijdens vakanties en soms bezoeken MOV leden, op persoonlijke titel, de missionaris op de werkplek.
Behalve morele ondersteuning, draagt de MOV ook financieel bij aan het werk van de missionarissen. Dit gebeurt uit de opbrengsten van de missiewinkel, giften, de kleding- en andere acties.
De MOV bestaat uit diverse groepen:
de stuurgroep die ca 3x per jaar bijeenkomt, de contacten onderhoudt met: de missionarissen, de parochie, de basisschool, het bisdom, maar ook i.s.m. de regionale werkgroep MOV, de landelijke acties volgt van Adventsactie, Vastenaktie, Vredesweek, Memisa, Miva, etc.
de missiewinkelgroep die de missiewinkel draaiend houdt en elke week 2e hands spullen inneemt en verkoopt.( alle medewerkers, zie FOTOBOEK )
de kledingactiegroep die 2 x per jaar een grote inzameling houdt
de redactiegroep die 3x per jaar een informatieblad uitgeeft voor de missionarissen. Dit Westlands Nieuwsblad is ook te lezen op de website van de  rkwestland.nl/federatie

Giften kunnen gestort worden op ons RABO-banknummer : NL09RABO0135350492 t.n.v. PAROCHIE O.L.V. inzake MOV (ANBI)

MISSIEWINKEL
Onze Missie Winkel vindt U aan de GROTE WAARD 11 , HONSELERSDIJK
Openingstijden: woensdagmorgen van 9.00 tot ca 12.30 uur. Alleen om goederen te brengen!! Geen verkoop!
Voor verkoop: zaterdagmorgen van 9.30 tot 13.00 uur. Ook om goederen te brengen.
Verheugend nieuws op de jaarvergadering: er zijn 2 nieuwe winkelmedewerkers aangenomen: Deo Wiskerke en Liesbeth de Groot. En….ze hebben het heel erg naar hun zin.

BERICHTEN:
VASTENACTIE 2017
Op weg naar Pasen gaan alle parochies uit het Westland, uit Delft, uit Sion en Oostland (in totaal 26 kerken) zich inzetten voor de bouw van een school met 6 klaslokalen in het dorp Sanyang in Gambia. De school , (met 350 leerlingen, moslims en christenen) biedt lessen aan voor de leerjaren 1 t/m 6 en staat goed aangeschreven. Wil je verder leren dan moet men naar een stad verder op en dat is , zeker in de regentijd, erg bezwaarlijk. Er is een bedrag nodig van € 46000,– en het Bisdom heeft hiervan € 4000,- toegezegd. In de afgelopen jaren heeft het Westland zich van een zeer goede kant laten zien en we gaan er vanuit dat het ook dit jaar weer gaat lukken.
Een gift (aftrekbaar van de belasting) kunt u  overmaken op:
NL21INGB 0000 005850 van Vastenactie o.v.v. project 113601 Gambia.

KERSTMARKT OP ZONDAG 11 DECEMBER IN DE KOM-IN, HOFWIJK H’DIJK  cultuurdag

De opbrengst gaat naar de stichting Qalisa in Zuid-Afrika waar de ithembaHonselersdijkse Sanne van Adrichem 4 maanden heeft gewerkt bij een dagopvang voor jongeren met een verstandelijke en/of geestelijke beperking. Kijk op:  www.qalisa.nl voor meer  informatie.  (kijk in het FOTOBOEK, kerstmarkt 2016 )

kerstmarkt-2016-008-1De markt werd geopend door  de Midwinterhoornblazers  in een stralend zonnetje, waarna de grote groep wachtende “kerstkopers” om 10.30 uur naar binnen mochten.
Ruim 20 vrijwilligers hadden zaterdag alles ingeruimd en uitgestald. Er was een enorme keuze in kerststallen, kaarsen, kandelaars, Kerstmannen, lichtjes, kerstkaarten,  kerstservies, kerstbomen, heel veel kerstprullaria  en img_20161211_123045prachtige kerststukken, gemaakt door een vaste groep “stukken maaksters”  o.l.v. Nel Vijverberg. Voor ieder wat wils.

Er was weer heel veel te koop. De eerste 2 uur kon je over de hoofden lopen, wat een drukte….en wat een gezelligheid.  De tafels, die overvol waren, raakten al snel wat leger en dat was natuurlijk ook de bedoeling.
Na half twee werd een stunt bedacht: men kon een plastic tasje kopen voor  € 5,– en dat mocht men zelf vullen met wat men  maar leuk vond. Hier werd gretig gebruik van gemaakt.
Een top–opbrengst van € 3.222,–  gaat naar de stichting Qalisa. De stichting die drie culturen met elkaar verbindt en daarbij de goede dingen van Afrika naar Nederland haalt en andersom! en waar de Honselersdijkse Sanne van Adrichem (oefentherapeuthe) 4 maanden heeft gewerkt met gehandicapte jongeren. (filmpje kerstmarkt op Facebook van Qalisa)

In recordtijd werd om half drie de zaal weer opgeruimd en leeggemaakt. De overgebleven spullen werden met veel plezier weer doorgegeven aan Barbara Waasdorp die in het Westerhonk (tehuis voor gehandicapte bewoners in Monster) de komende week een kerstmarkt heeft.
img_20161211_123040Een speciaal woord van dank aan de “kerstbloemengroep” die weer heel wat prachtige kerststukken maakten voor de verkoop.

Maar ook dank aan Joke Wubben voor de heerlijke pan soep en bakker Erwin Scholtes voor de lekkere broodjes. En natuurlijk ook onze meester in het wafel bakken, mevrouw Janny Thoen.  Dus geen kans om van de honger om te komen!
En …..na Kersmis wordt de missiewinkel (Grote Waard 11 Honselersdijk) weer overspoeld met kerstspullen voor de kerstmarkt in 2017. Een fantastische manier van recycling

Missionarissen weer blij gemaakt….
Maandag 21 november is de jaarlijkse Uitdeeldag gehouden. Op deze dag is de opbrengst van 2016 uit de missiewinkel van de MOV Honselersdijk, verdeeld over 14  Westlandse missionarissen. In totaal is er € 41.500,00 gegaan naar diverse projecten, variërend van steun aan weeskinderen, schooluniformen, aanleg riolering, opleidingen, koeien, hulp aan slachtoffers van natuurrampen, woningen, bouw van een kapel, tuinproject, opleidingskosten voor priesters/zusters, opzetten van eigen bedrijfjes en medicijnen.
Geweldig dat er weer zoveel missionarissen kunnen meegenieten van de welvaart in Honselersdijk, waar 2e hands spullen worden ingeleverd in de missiewinkel en daar ook weer verkocht worden.
Het is wel te merken dat er in de afgelopen jaren kringloopwinkels zijn bijgekomen, maar het is toch een mooi bedrag waar in de missielanden veel mee gedaan kan worden.
Hulde aan de missiewinkelmedewerkers, die elke week weer inruimen, opruimen, schoonmaken en verkopen. Daarnaast zorgt het bestuur voor een goede administratie en zo zijn we samen bezig om de wereld een beetje mooier te maken.

Adventsactie 2016
De gezamenlijke parochies kozen dit jaar voor een project in Burkino Faso, waar de zusters van O.L.V. van Liefde van de Goede Herder sinds 2011 werkzaam zijn. Zij zijn ook werkzaam in 72  andere landen. Burkino Faso is een van de armste landen van de wereld. Op verzoek van de lokale  bisschop geven de zusters aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Bukinabé. Het gebrek aan infrastructuur en overheidsdiensten (onderwijs, gezondheidszorg) maakt de situatie van vrouwen en kinderen kwetsbaar, waardoor ze slachtoffer worden van geweld en mensenhandel.
Activiteiten: de zusters willen op korte termijn een huis inrichten voor 15 meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van geweld. Ook vrouwen en/of meisjes die in aanraking kwamen met justitie,  zijn welkom. Verder is er een plan voor een kleuterschool en een aanbod van opleidingen voor 150 meisjes/vrouwen per jaar. De opleidingen variëren van catering, koken, banketbakkerij, Franse les, internet en computervaardigheden.
Op  middellange termijn: wil het project de sociale en economische integratie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij bevorderen.
Op lange termijn voorziet het project de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen, gendergelijkwaardigheid en emancipatie. De zusters hopen ook om goed en kwalitatief onderwijs aan te bieden aan iedereen.
Onderdak en zelfontwikkeling:
Het project van de zusters wil een antwoord geven op de noden van de bewoners van deze sloppenwijk. De doelgroep heeft een laag inkomen door een laag onderwijsniveau en gebrek aan technische vaardigheden. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor een betaalde baan.
Minder dan de helft van de bewoners heeft ooit onderwijs gekregen en 10 % is analfabeet.
Negen van de tien meisjes werken  in de huishouding en worden door hun werkgevers uitgebuit De zusters bieden deze  kwetsbare meisjes bescherming, geven hen onderdak en bieden hen een stimulerende omgeving. Het gaat hier om 200 à 300 vrouwen en kinderen per jaar!
Een geslaagde actie!

Startdag Vastenaktie 2017logo vastenaktie
Op zaterdag 12 november was ik met enkele leden van de Regionale MOV op de startdag van Vastenaktie. De startdag is hèt ontmoetingsmoment tijdens de voorbereidingsperiode op de Vastenaktie 2017 waarin El Salvator als landelijk project is uitgekozen. Er is gesproken met o.a. de ambassadrice van dit land: mevrouw Aida Luz Santos de Escobar. We hoorden over de situatie in haar land waar moorden of vermoord worden hot items zijn.
We bezochten de workshop: Eilanden van Hoop in een zee van Ellende, waarin we met elkaar keken naar geïsoleerde plekken waar hoop langzaam mag groeien, omgeven door een jungle van geweld (een vergelijking werd gemaakt met o.a. de sloppenwijken van El Salvador en de Bijlmer in Amsterdam.
In de 2e workshop volgden we de journalist Ralf Bodelier die ons vertelde over zijn reis door Afrika en het effect van onze hulp. Ralf was de brenger van World Best News. We worden bedolven onder slecht nieuw, slechte cijfers, en over hoe slecht het gaat met de wereld, vooral in Afrika. Van Ralf kregen we keiharde cijfers dat het veel beter gaat dan een aantal jaren geleden. Kijken we naar Malawi: daar is de levensverwachting gestegen van 40 naar 42% (van 42 jaar naar 62,7 jaar!) Ook in Zambia en Zimbabwe een stijging van 38% en in Botswana en Sierra Leone met 32 %. Baby’s van nu worden een stuk ouder dan hun ouders. Dit komt doordat een groot aantal ziektes is teruggedrongen. Mede door medicijnen en aidsremmers is Malaria bijvoorbeeld met 55% gedaald en werd HIV/Aids gehalveerd. In Mozambique heeft nu 84 % van Hiv-geïnfecteerden toegang tot aidsremmers en zijn er workshops met leeftijdsgenoten over seks en worden er gratis condooms uitgereikt.
Een groeiend aantal Afrikanen heeft toegang tot moderne energie en 145duizend sloppenwijkbewoners in Kenia worden aangesloten op het elektriciteitsnet. In Rwanda krijgen 1,1 miljoen huishoudens zonne-energie. Dat gebeurde niet vanzelf. Die klim uit de extreme armoede was het gevolg van onophoudelijke inzet van de armen en hun leiders zelf én hun supporters in Afrika, Azië en de Westerse wereld.

Maar 18% van alle Nederlanders weet dat wereldwijde armoede daalde en slechts 1% weet dat de armoede is gehalveerd.
Met deze cijfers en procenten worden we toch weer een stuk optimistischer en raad ik iedereen, die zich inzet voor een betere wereld, er gewoon mee door met gaan. Het effect is bewezen! Zie ook www.Worldsbestnews.nl
Wat heerlijk dat ik dit goede nieuws door kan geven.
Nog meer goed nieuws: De MOV gaat eind deze maand, samen met de missiewinkelmedewerk(st)ers de jaaropbrengst van de winkel weer verdelen onder de missionarissen.

Afscheid van MOV medewerkster Ank Zwinkels
Op 21 september jl. heeft de MOV  afscheid genomen van Ank Zwinkels  (om gezondheidsredenen). Ank is  een rustig type die geen enkele MOV vergadering heeft overgeslagen. Ze is geen actievoerster, maar wel iemand waar de MOV op kon bouwen. Als er posters moesten worden opgehangen, boekjes moesten worden verspreid, berichten worden doorgegeven aan de  werkgroep Gemeenschapsopbouw waar zij ook lid van was, het werd altijd geregeld. Daarnaast blijft Ank voor ons ook de allerbeste koffiezetster van Honselersdijk en vooral tijdens de kledingacties hebben we daar enorm van genoten. Staan we een hele ochtend soms te blauwbekken van de kou: altijd was daar  Ank met haar pot koffie en het koekjesblik. Veel dank voor al die jaren van trouw en we wensen haar en haar man Martin alle goeds voor de komende jaren.

Vredeswandeling Prinsenbos Naaldwijk: 18-09-2016
Voor verslag zie bij pagina extra
vredeswandeling-2016kopie2

Een stralende zon…een prachtige dag!
Met ca. 25 mensen kwamen we bijeen in het Prinsenbos te Naaldwijk .Er volgde een korte kennismaking met elkaar en met de beide leden van Vredesorganisatie Pax: Mathieu Hermans en Anton Quist.
Van Mathieu kregen we informatie over het werk van Pax (www.vredesweek.nl)
D
aarna gaf John van den Enden( Regionale MOV en medeorganisator ) een korte inleiding over de invulling van dit samenzijn, waarna we in groepjes op pad gingen. Ook pastoor Steenvoorden liep met ons mee.
B
edoeling was: het thema “vrede verbindt,” met elkaar zichtbaar maken en bespreken.
De stellingen, die vooraf werden uitgedeeld, gaven voldoende gespreksstof voor onderweg. De wandeling leverde mooie en diepgaande gesprekken op, maar voor iedereen was ook duidelijk dat de wereldvrede bewerkstelligen in een uurtje Prinsenbos niet haalbaar zou worden.
H
et mooie gedicht dat Mathieu , voorafgaand aan de wandeling, liet horen, bevestigde onze eigen ervaringen: vrede vindt je in jezelf, je familie, je parochie, je buren, je eigen omgeving
De afronding in het “Prinsenbostheater” waarbij iedereen genoot van de koffie/ thee die door de vrijwilligers van het Prinsenbos werd geserveerd, was intensief , be-vredig-end en sfeervol.
Iedereen kreeg de mogelijkheid om een vredesboodschap op te schrijven en die door te geven aan de ander.
Mathieu had zijn gitaar weer meegebracht en zong o.a. vol overgave het prachtige Franse chanson: “toutes est possible” (alles is mogelijk) waarna we met elkaar nog een half uur genoten van het terugblikken op een bijzondere middag.
Alle deelnemers hebben genoten van deze bijzondere en intieme bijeenkomst en zijn overtuigd dat ook deze Vredeswandeling weer heeft bijgedragen aan een traditie die verder uit mag groeien tot een jaarlijkse Westlandse Vredeswandeling manifestatie waarbij iedereen zich mag aansluiten.

kledingaktie 4-09 018KLEDINGINZAMELING MOV HONSELERSDIJK
8 oktober 2016

Een mooie  dag waarop een groot aantal medewerkers weer in de weer is geweest om de kledingactie tot een succes te maken.
In alle vroegte was er al een aantal mensen (en wat fijn: ook een aantal jongeren!) bij Frans Vijverberg aanwezig om alle opgeslagen kilo’s kleding in de wagen te gooien. Bij de missiewinkel ging het verder. Heel wat zakken werden hier ook nog ingeleverd en Joke Wubben en Fia Luiten zorgden voor een aangenaam verpozen in het zonnetje met koffie en koek voor een ieder die daar behoefte aan had. Hierdoor was er ook wat meer mogelijkheid om te vertellen dat de opbrengst van deze kleding naar onze eigen missionarissen gaat. Een groot bord met alle foto’s van hen er op, kwam hierbij goed van pas.
In totaal is er in de deelnemende parochies 13960 kg opgehaald, waarvan in Honselersdijk 5260 kg.
‘S Gravenzande is niet helemaal meegerekend, want men brengt zelf nog 24 pallets naar de groothandel Schmaal toe.
Al met al, was het weer een geslaagde actie.
Voor het eerst in heel veel jaren was Ank Zwinkels niet aanwezig. Ank was degene die in Honselersdijk altijd voor de koffie en koek zorgde. Helaas moest zij het om gezondheidsredenen af laten weten. We hebben haar gemist en wensen haar en haar man Martin veel sterkte.
Dank aan:
Leo Damen, Hans en Joke Wubben , Fia Luiten, Geert van Veen, Theo v.d. Spek, Cock Damen, Giovanni Cati, Siem van Bergenhenegouwen, Henny Vijftigschilt, Maarten van de Voort, Nic Barendse, Jeffrey Bakker, Koen Damen, Dennis Bakker en Hans Damen.
Dank ook aan: alle medewerkers van de missiewinkel , voor het wekelijks inzamelen
en
Frans en Nel Vijverberg voor het opslaan.
Monster 3000 kg – Kwintsheul 1980 kg – Poeldijk 500kg – Honselersdijk 5260 kg Hoek van Holland 1240 kg – s Gravenzande 750 kg (+ 24 pallets)
Totaal 13960 kg

In de ziekenboeg:
Pater Gerard Blesgraaf heeft  in België een nieuwe heup gekregen. De operatie is geslaagd, helaas zijn er De operatie is geslaagd, helaas zijn er wat complicaties waardoor hij langer in het ziekenhuis moest blijven.  Toen het wat beter ging mocht hij naar huis: hij verbleef  in de Missieprocuur Don Bosco,  Wespelaarsebaan 250-B3190 in Boortmeerbeek, België. Daar is hij helaas een keer  gevallen. Gelukkig niet op zijn nieuwe heup, waar het trouwens  heel goed mee gaat. Van de val heeft hij een zeer been overgehouden. Hij heeft genoten  van de goede verzorging door zijn medebroeders. Frans en Nel Vijverberg en Fia Luiten hebben hem bezocht t.g.v.. zijn 80e verjaardag op 3 oktober en dat werd een fijn weerzien en een gezellige dag.
Half november is hij weer naar Benin vertrokken.

Nieuws uit Malawi
Zuster Raymunda van Velzen (Wateringen) heeft lange tijd gewerkt in Malawi. Zij is hier nog steeds zeer bij betrokken, hoewel ze al weer heel lang in het klooster te Amersfoort verblijft. Ruim 2 jaar terug vroeg zij aan de MOV een financiële bijdrage voor een kleuterschool en die heeft zij voor dit doel ontvangen. Helaas waren er allerlei strubbelingen waardoor de bouw maar niet gestart kon worden. Maar…..eindelijk, op 27 augustus j.l kregen we bericht dat de bouw is begonnen. We hopen dat de kleuters snel naar school kunnen.

Op bezoek:
Van16 april tot half juli was pater Johan Verbeek (Indonesië) op vakantie in Nederland. Hij verbleef deels bij familie  (Poeldijkse Pad 16 a ) en deels in het klooster van Haastrecht. Met zijn 75 jaar is hij een van onze nog werkzame missionarissen. Hij maakt het goed, zo liet hij tijdens een bezoek aan ons en aan de missiewinkel medewer(st)ers  weten.

Ook pater Hugo van Steekelenburg  heeft 2 maanden van een welverdiende vakantie genoten. Het was erg fijn dat hij de tijd nam om ons  te bezoeken . Hij heeft altijd veel interesse voor het MOV werk en met veel plezier liep hij ook de missiewinkel binnen om met de medewerkers kennis te maken. En heel blij  was hij met een aantal klassieke CD”s. Gezien het feit dat er in het Westland weinig priesters zijn, werd hij regelmatig gevraagd om een dienst te verzorgen en dat deed hij met veel plezier.
We hopen dat we in 2017 op zijn  verzoek om naar Brazilië te komen, in kunnen gaan.

Naar Malawi:
Een delegatie van 7 mensen van de Eva Demayastichting (afd. Nederland) is op 21 april afgereisd naar Malawi om daar een bezoek te brengen aan het werk van Jacqueline Kouwenhoven. Onze MOV heeft gereageerd op hun verzoek om babykleding in te zamelen voor baby’s van 0 tot 3 maanden. Een volle doos kon worden meegegeven en ik denk dat de kraamkliniek hier heel blij mee zal zijn.
Het is een fijn bezoek geworden en inderdaad:  wat was men blij met al die babykleertjes. Lees ook haar reactie bij missionarissen: brieven

Broeder Han Gerritse: broeder Han 003Na een bericht vanuit Indonesië, dat broeder Han Gerritse 2 maanden op vakantie in Nederland zou komen, hebben we een afspraak met hem gemaakt en we bezochten hem op 31 maart in Voorhout waar hij bij zijn Broeders logeerde. Een zeer actieve missionaris die met de Stichting Yamaru Indonesië, ondersteund door de Stichting Yamaru Nederland, een prachtig project heeft opgezet: de opvang van meervoudig gehandicapte kinderen en de opleiding tot fysiotherapeuten in Indonesië. Fia heeft dit project enkele jaren geleden bezocht en was zeer onder de indruk van dit werk. Op dit moment is broeder Han bezig met het realiseren van een 2e tehuis. Op 30 april is hij weer vertrokken naar Indonesië. Het is zeker de moeite waard om eens op de site te kijken: www.yamaru.nl.
Broeder Han is een van de 18 missionarissen  die  door onze MOV financieel wordt ondersteund.

Nieuws uit Kenia:
Hierbij de laatste informatie over het jongerenproject in Kinondo. Kenia 2016 (3)

Het kippenproject loopt prima, we konden eerder dan verwacht 150 speciale legkippen aanschaffen waarmee het totale aantal nu 300 is. Twee jongens hebben training gehad om te leren omgaan met deze speciale kippen o.a. wat betreft medicatie, voer , nooit het hok in zonder ontsmetten van de laarzen etc. Er zijn wat aanpassingen gedaan: een transparant stuk dak voor meer licht, speciale lampen, meerdere hokken. De broedkippen stellen ons in staat na vier maanden eieren te gaan verkopen .
Er is een onderkomen en vijvertje gemaakt voor 10 eenden.
De visvijver is klaar, sinds een paar dagen zwemmen er 1200 mini tilapiavisjes. Na zes maanden kunnen we de vis verkopen. We hopen in de toekomst een tweede kleinere vijver te kunnen maken.
We hebben de Makiga steenmachine kunnen aanschaffen. Op dit moment wordt er een werkplaats gemaakt. De machine moet op een stevige ondergrond staan en in de schaduw. Als alles klaar is krijgen de jongens een workshop en kunnen ze aan de slag. We zoeken nog sponsors voor zand en cement zodat er een stenen omheining gemaakt kan worden en een huis.
De jongens zijn aan het graven om twee watertanks in de grond te plaatsen. De rotsachtige bodem maakt het heel moeilijk en het zal wel enige tijd gaan duren. We hopen voor het regenseizoen klaar te zijn zodat er 5000 liter regenwater opgevangen kan worden.
Er staan 1400 ananasplanten, 200 bananenbomen en 400 papajabomen. Ze doen het prima dankzij het irrigatiesysteem.

Mede dank zij de hulp van de MOV Honselersdijk is dit allemaal mogelijk gemaakt.
Lianne van de Sar

 Maart/april 2016.
We zitten inmiddels al  in het nieuwe jaar. In februari hield de MOV de jaarvergadering en het jaarverslag van 2015 vindt u onder EXTRA/JAARVERSLAGEN.

BRIEVEN: Vanuit Indonesië kregen we een prachtig bericht van zuster Jeannette van Passen over  ayuhet meisje Ayu. Ik (Fia) heb haar destijds tijdens mijn bezoek leren kennen: behoorlijk gehandicapt, spastisch, kon niet lopen en praten, maar….heel goedlachs en lief. Ik heb  tijdens mijn bezoek 2 weken nodig gehad om haar (met blokjes) tot 15 te leren tellen. Lees  de brief van Zuster Jeannette en  u zult het met ons eens zijn: wonderen bestaan nog. ( Lees de gehele brief bij : missionarissen-brieven)

REGIONALE MOV: met deze groep, hebben we elke 2 maanden overleg en het is goed om te weten waar iedereen in eigen parochie mee bezig is. Belangrijk is dat we als MOV de krachten bundelen. Zo bepalen we  gezamenlijk de invulling voor o.a. Vastenaktie, Adventsactie, en Vredesweek  en hoeft niet elke parochie een eigen wiel uit te vinden.