Welkom op de site van de MOV.

Er komen regelmatig brieven en reacties van missionarissen. De laatste 2 brieven kwamen  uit de Filippijnen (pater Henk Groebnewegen) en Benin, (Afrika)  waar de rechterhand van Gerard Blesgraaf: Robert Boton, een aanvraag doet ( en ook gekregen heeft) voor een opvanghuis in Karimama.
U kunt die lezen bij: Missionarissen/brieven

Op bezoek in Nederland:
Sinds 9 augustus a.s.was Bisschop Hugo van Steekelenburg  in Nederland. Hij logeerde bij zijn zus en zwager in de Lier en is  mee gegaan op  bedevaart naar Heiloo op woensdag 5 september. op 5 oktober hebben wij (Fia en George Luiten) afscheid van hem genomen. Hij heeft genoten van zijn vakantie, maar hij gaat  6 oktober weer met veel plezier terug naar Brazilië. Daar is het, vanwege de verkiezingen, best wel een beetje spannend omdat de corruptie in Brazilië best hoog is. We wensen hem een goede thuisreis en hopen dat we op zijn uitnodiging om hem weer te ontmoeten in juni 2019, kunnen ingaan.
september/oktober 2018: Zuster Anna Brigitta de Koning (Tanzania) is in Nederland.
Zij verblijft bij familie in de Lier en behalve dat zij vakantie heeft, moet zij ook voor wat onderzoeken naar het ziekenhuis. Hoe lang zij in Nederland verblijft is nog niet helemaal zeker.
Voordat we op bezoek bij de eerwaarde Hugo waren, hebben we Anna Brigitta bezocht.
Ze is inmiddels geopereerd aan een nekhernia en heeft voorlopig 6 weken de tijd om op te knappen, want in die periode mag ze nog niet vliegen. Het was leuk om haar uitgebreid te spreken, ook omdat we zelf in Tanzania geweest zijn en een stukje van de vooruitgang daar hebben mee gekregen. In het leprakamp is inmiddels stromend water en elektriciteit. Toen wij daar in het leprakamp huisjes hebben opgeknapt was dat er nog niet. We moesten het doen met 1 kraantje en dan maar hopen dat er water uitkwam. Maar….de huisjes zijn toen prachtig schoon geworden en allemaal in de verf gezet!
In oktober komt Jacqueline Kouwenhoven (Malawi) naar het Westland. Zij wil geïnteresseerden en donateurs graag vertellen over de projecten en recente ontwikkelingen op het Eva Demaya Centrum. Het bestuur van de Eva Demaya stichting nodigt ons uit om haar te ontmoeten en te spreken op vrijdag 19 oktober in de Kastanjehof in Kwintsheul onder het genot van een kopje koffie of thee.

Het MOV boekje dat jarenlang naar de missionarissen werd gestuurd, komt niet meer uit.  In plaats daarvan worden deze nieuwsflitsen geplaatst op deze site. U kunt dit vinden  op de pagina Extra (kopje Westlands Nieuws)

Kledingactie op 13 oktober a.s. 
Het is weer zover!
De MOV werkgroep van Honselersdijk organiseert op zaterdag 13 0ktober  a.s. weer een grote inzameling van gebruikte  kleding, schoenen, riemen, gordijnen, dekens en  lakens, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Westlandse missionarissen. Deze kleding kunt u, in goed dichtgebonden zakken inleveren bij de volgende inzamelingsplaatsen. (Geen lorren!)Onderstaande parochies doen hier aan mee.
* Honselersdijk:           Bij  de missiewinkel Grote Waard 11             tussen 9.00 – 11.30 uur
* Kwintsheul:                Bij de R.K.Kerk op het Kerkplein                     tussen 9.00 – 11.30 uur
* Monster:                     Bij gebouw Ojos in de Choorstraat                tussen 9.00 – 11.30 uur
* Poeldijk:                      Bij Bartholomeuskerk ,Voorstraat 111          tussen 9.00 – 11.00uur.
* Hoek van Holland      Cordesstraat 27/29                                          tussen 9.00 – 11.00 uur
*s Gravenzande            Kath. Kerk Iepstraat 1                          Vrijdag van 14:00 – 16:00 uur                                                                                                              en  Zaterdag van 9:00 – 10:30 uur
Voor meer informatie: Hans Damen, Tel. 623179 of Fia Luiten, tel. 630466

Open monumentendag Poeldijk
In het weekend van 8/9 september is er in de Bartholomeuskerk te Poeldijk een presentatie over: ” Transport door de jaren heen”
Bewonder de Nuna8Solarboot (TU Delft) en de ISW Solar boot.
Op 8 september: om 9.30  uur start de expositie met een muzikaal onthaal . Om 10.00 uur opening met een welkomstwoord door Cora van Daalen. Ontmoet elkaar onder het genot van een kopje koffie
*Expositie over vervoer in Europa met foto en filmexposities over vervoer door de jaren heen.
*Op het kerkplein Oldtimers en in de kerk modelauto’s en modeltreinen. Ook is er een uitstaling van treinen en postzegels.
*Een unieke vaartocht naar de Druivenkwekerij Sonnehoeck
*Op zondag 9 september is er ook een gevarieerd programma van 11.00 tot 17.00 uur
Pater Johan Verbeek (Indonesië) komt binnenkort naar Nederland en keert niet meer terug op zijn missiepost.

12-08-2018: Bericht over pater Henk Groenewegen:
Oom Henk is donderdag 9 augustus uit het ziekenhuis ontslagen. De oorzaken voor de ziekenhuisopname waren: voedingstekorten en de Non Hodgkin Lymfoom aandoening.
Zijn algehele conditie is nu verbeterd. De arts moedigt hem aan om meer groenten en vlees te eten. (Pater Archie gaat nog navragen wat ze in het ziekenhuis gedaan hebben om zijn conditie te verbeteren).
Oom Henk krijgt geen behandeling tegen de Non Hodgkin. Hij heeft geen pijn.
De verwachting is dat zijn gezondheid geleidelijk aan door de aandoening achteruit zal gaan en dat zijn kracht zal afnemen.
Pater Archie moedigt ons aan voor oom Henk te bidden.

Op 6 augustus kregen we dit bericht van pater Henk Groenewegen, Filippijnen
Pater Henk is de laatste 3 dagen een stuk minder sterk. Vooral in zijn benen. Hij trilt wanneer hij probeert te staan. De meeste tijd ligt hij nu in bed om te rusten. Hij heeft weinig eetlust. In plaats van zijn maaltijden eet hij nu liever zoetigheid.
Hij heeft medicijnen en supplementen voor Calcium, tegen de bloedarmoede en om eetlust te bevorderen en men overweegt nu om hem vers papaya sap te geven en andere vruchten/groentesappen.

In juni 2018 was pater Cor Lemmers (Chili) met nog 2 reisgenoten, voor enkele weken in Nederland. Hij logeerde bij zijn familie in Lisse en ook een paar dagen in het Westland bij MOV lid Fia Luiten. Zij is met dit  bezoek een paar dagen naar Delden geweest om een stukje Twente te laten zien. Men heeft o.a. enorm genoten van de zandsculpturen in Warmelo. Ook een bezoekje aan Hoek van Holland inclusief het overvaren naar Future-eland, was een belevenis.

OPROEP: Wie wil de stuurgroep, die op dit moment slechts uit 2 mensen bestaat, komen versterken?
Voor informatie, bel Fia Luiten 0174 630466

WIE ZIJN WIJ:
MOV staat voor: Missie-Ontwikkeling en Vrede. In Honselersdijk werd in 1968 een missiegroep opgericht. Later werd dit MOV(missie-ontwikkeling-vrede) en deze groep is sinds november 1980 actief.(zie ook geschiedenis) De MOV onderhoudt de contacten met de Westlandse missionarissen die over de gehele wereld verspreid hun werk doen. Dit gebeurt door briefwisseling, email contact , ontmoetingen tijdens vakanties en soms bezoeken MOV leden, op persoonlijke titel, de missionaris op de werkplek.

Behalve morele ondersteuning, draagt de MOV ook financieel bij aan het werk van de missionarissen. Dit gebeurt uit de opbrengsten van de missiewinkel, giften, de kleding- en andere acties.
De MOV bestaat uit diverse groepen:
*de stuurgroep: voorzitter/secretaris en penningmeester. Zij onderhouden de contacten  met de missionarissen, de parochie, de basisschool en het bisdom. Werkt samen met de regionale werkgroep MOV, volgt de landelijke acties  van Adventsactie, Vastenaktie, Vredesweek, Memisa, Miva, etc.  De penningmeester regelt de financiën, waaronder ook de opbrengsten uit de missiewinkel vallen.
*de missiewinkelgroep: deze groep houdt de missiewinkel draaiend. Neemt elke week 2e hands spullen in op woensdag (en zaterdag) en zorgt voor de verkoopt op zaterdag.
( alle medewerkers, zie FOTOBOEK )
*de kledingactiegroep die 2 x per jaar een grote inzameling houdt
*de redactiegroep die 3x per jaar een informatieblad uitgeeft voor de missionarissen. Sinds 2018 is dat een ” nieuwsbrief”  die per e-mail verzonden wordt.

Giften kunnen gestort worden op ons RABO-banknummer :
NL09RABO0135350492 t.n.v. PAROCHIE O.L.V. inzake MOV (ANBI)

MISSIEWINKEL
Onze Missie Winkel vindt U aan de GROTE WAARD 11 , HONSELERSDIJK
Openingstijden: woensdagmorgen van 9.00 tot  ca 12.30 uur. Alleen om goederen te brengen!! Geen verkoop!

Voor verkoop: zaterdagmorgen van 9.30 tot 13.00 uur. Ook om goederen te brengen.

Nieuwsberichten 2018:
Januari 2018: Clazien Ammerlaan is gestopt  met haar werkzaamheden in de winkel. Met volle overgave heeft zij dit 9 jaar gedaan. Het bestuur heeft begrip voor haar keuze en wenst haar alle goeds toe.

Kledingacties: zaterdag  14 april . en 13 oktober 2018  tussen 9.00 en 12.00 uur bij de missiewinkel Grote Waard 11. Buiten deze data kan er elke woensdag en zaterdag, tijdens openingsuren, kleding worden ingeleverd bij de missiewinkel.  Buiten deze uren kan men terecht bij Frans en Nel Vijverberg , Middelbroekweg 104, waar de kleding wordt opgeslagen tot de dag van de kledingactie.

Vastenactie 2018: deze is op woensdag 14 februari van start gegaan. Binnen de Westlandse parochies is geld ingezameld voor een project in Zambia.  Ook basisschool Het Startblok heeft meegedaan en heeft  520 euro opgehaald via de bekende spaardoosjes.

Op vrijdag 16 februari   bezocht  Vastenactie het Startblok met de scholentour. Er werd een musical opgevoerd. Alle kinderen zaten in de hal op de grond en op het Podium verschenen de acteurs: jonge kinderen die met hun spel heel duidelijk maakten dat iedereen talenten heeft.

Zo kwam de blinde jongen, die er  van overtuigd was dat hij echt helemaal niets kon, (alleen maar  janken!) er achter dat ook  hij  talenten had. De directeur van een reizend straatcircus  (Vitalis) liet hem zien wat hij allemaal kon en uiteindelijk had hij een mooie circusact: lopen en ronddraaien op een smalle balk!  En natuurlijk viel hij de eerste en de tweede keer, maar uiteindelijk lukte het hem.  En hij weet nu: je moet vallen om op te kunnen staan. Het leven is een ontdekkingsreis en die begint vandaag!
Niets is onmogelijk wanneer je maar gelooft! De kinderen van het Startblok hebben er van genoten (en ik, Fia, ook.)

Vastenmaaltijd op vrijdag 16 maart,
Iedereen was welkom  in de KOM-In, aanvang 18.00 uur. Bord/soepkom en lepel moest men zelf meebrengen. Pastor Dits heeft uitleg gegeven over het Gambia project. waarvoor ook een collecteschaal rond is gegaan.

Berichten 2017: in 2017  kwam Liesbeth de Groot  het winkelteam versterken.
Ook zijn Linda en Gerard van Doorn uit Den Haag praktisch elke zaterdag aanwezig. Zij zijn erg bevlogen en vinden het heerlijk om te helpen bij de verkoop.

Missionarissen weer blij gemaakt….met de jaaropbrengst van 2017
Eind december : de opbrengst van 2017 uit de missiewinkel , giften en kledingactie, is verdeeld over 14  Westlandse missionarissen.
In totaal is er € 35.500,00 gegaan naar diverse projecten, variërend van steun aan weeskinderen, schooluniformen, aanleg riolering, opleidingen, koeien, hulp aan slachtoffers van natuurrampen, woningen, bouw van een kapel, tuinproject, opleidingskosten voor priesters/zusters, opzetten van eigen bedrijfjes en medicijnen.
Geweldig dat er weer zoveel missionarissen kunnen meegenieten van de welvaart in Honselersdijk, waar 2e hands spullen worden ingeleverd in de missiewinkel en daar ook weer verkocht worden.
Hulde aan de missiewinkelmedewerkers, die elke week weer inruimen, opruimen, schoonmaken en verkopen, en de vrijwilligers van de kledingaktie.( en natuurlijk grote dank voor Frans en Nel Vijverberg waar we al jarenlang kleding en kerstspullen kunnen opslaan) Daarnaast zorgt het bestuur voor een goede administratie en zo zijn we samen bezig om de wereld een beetje mooier te maken.

Dank jullie wel: Hallo Fia, Van harte een dikke, Dank je wel ,  voor de 1000-Euro voor de te bouwen kleuterschool. Het was voor mij ook een tegenvaller dat er niet gebouwd werd , maar we hopen het volgend jaar beter.  Een ding is safe , het geld is veilig en wordt niet voor iets anders gebruikt. Met mij gaat het weer aardig goed al ben ik nog niet 100% want de nawerking van die zware prednison duurt nog voort. Hoop dat dat ook snel over is. Beste Fia , nogmaals dank en jullie kunnen trots zijn op je werk en dat al zoveel jaren !! Lieve groet , Zr Raymunda.


Kledingactie 14 april 2018 bij de missiewinkel Honselersdijk
Het was weer gezellig druk bij de missiewinkel op deze zaterdag in april. Het was een af en aanrijden van auto’s met zakkenv kleding die dankbaar in ontvangst werden genomen. Over de gehele linie werd er deze keer iets meer ingeleverd. In totaal (6 kerkdorpen) 11820kg, waarvan in Honselersdijk 4990 kg. Heeft u geen tijd om uw kleding in te leveren op de inzamelingsdatum? Geen nood, u kunt elke woensdag en zaterdag uw kleding ook in de winkel inleveren of: in de kledingbak stoppen bij Frans Vijverberg, Middelbroekweg 104 H’dijk.

KERSTMARKT:
10 december 2017:  de traditionele kerstmarkt werd weer gehouden in de KOM-IN.
In een prachtig wit sneeuwdecor, werd deze markt geopend door de Midwinterhoornblazers. Een groot aantal mensen trotseerde de sneeuw en stond in een dikke rij te wachten.
Buiten was een extra tent opgezet, voor de kerstboomverkoop. Een vuurkorf gaf wat extra warmte.
Er was een enorme hoeveelheid kerstspullen verzameld en Nel Vijverberg had met haar bloemengroep weer gezorgd voor prachtige kerststukken.
Jammer dat het stevig door bleef sneeuwen, want dat heeft ons wel heel wat bezoekers gekost. Desalniettemin is er voor bijna €  2000,- opgehaald voor het schoolproject in Gambia.
Veel dank weer aan de ruim 15 medewerkers die zaterdag met elkaar de kerstmarkt hebben ingeruimd en zondag ook weer opgeruimd.
Zoals alle jaren, bleef er ook weer veel over en  konden we Terres des Hommes (afdeling ’s Gravenzande) blij maken. Deze organisatie, die een week later een kerstmarkt hield, heeft nog  heel wat ballen, engelen, kerstmannen, sterren, kandelaars enz. uit kunnen zoeken.
We kunnen weer terugkijken op een succesvolle Kerstmarkt.

Marija en Kees Ruijgrok, leden van de Regionale MOV,  hebben een broer die in Gambia werkzaam is en er op toeziet, dat het geld ook daadwerkelijk daar terecht komt. Zij vertrekken op 16 januari naar Gambia om de opening van de school bij te wonen.

November 2017: Pater Gerard Blesgraaf (Benin) is op bezoek geweest in Honselersdijk. Hij was in Nederland voor een hartcontrole in het ziekenhuis in Nieuwegein. Eind van de maand gaat hij weer terug naar Karimama. Enthousiast vertelde hij over de school (basis en voortgezet onderwijs) Het aantal leerlingen groeit en zelfs de kinderen van de burgemeester zitten op deze katholieke school. De kerk wordt inmiddels  te klein en zal uitgebouwd moeten worden.

Het veelbewogen leven van zuster Jeannet van Paassen:
En hoe veelbewogen dit was, is sinds kort te lezen in het boek: ” Vijf en Twee”
Mevrouw Map de Koning heeft op een fantastische manier het leven beschreven van ” de blauwe Engel op de motor”.  Heel veel uren bracht ze met zuster Jeanette door in het klooster van Aerdenhout, waar zij is teruggekeerd na vele jaren in Indonesië gewerkt te hebben.
Het boek gaat over hoop, geloof en liefde in het thema ” Leven en Dood”   Het geeft een inkijk in het leven van een religieuze, die dag en nacht bezig is om haar roeping te volgen. Ik, (Fia Luiten) heb er een stukje van mee mogen maken toen ik haar bezocht in Sumatra en mee mocht lopen in het opvang/revalidatie-centrum Harapan Jaya:   Hoop doet leven!
Hoeveel (gehandicapte) kinderen  zij hier een kans heeft gegeven……enorm.
De opbrengst van dit boek (20 euro) gaat   naar deze stichting, waar zij zich haar hele leven, met hulp van velen, heeft ingezet. Heeft u interesse in dit boek: stuur een mail naar fialuiten@hetnet.nl en ik zorg dat uw aanvraag bij zuster Jeanette terecht komt. Op dit moment is men bezig aan de 2e druk.

Vredesweek van 16-24 september 2017
Oorlog en vrede: het lijkt soms of de hele wereld in brand staat
Oorlog en vrede:het lijkt soms alsof iedereen de ander haat
Oorlog en vrede,  ver weg, soms ook dichtbij
Oorlog en vrede, het raakt jou, het raakt mij.
Oorlog , we moeten ons bezinnen
hoe kunnen we die stoppen, waar moeten we beginnen?
Oorlog, afschuwelijk, het houdt ons bezig
En het verlangen naar vrede is bij ieder van ons aanwezig.
Zoals vandaag, zoals nu: verbonden in vrede met elkaar .
God van vrede, blijf  ons verbinden: het hele jaar!

Op zondag 24 september was het einde van de vredesweek 2017. De Regionale MOV groep organiseerde voor de 6e keer een Vredeswandeling. Deze vond plaats in Het Prinsenbos in Naaldwijk. Onder een stralend zonnetje werd een groep van 30 mensen verwelkomd. Een bijzonder welkom was ook dit weer voor Matthieu Hermans, lid van de vredesorganisatie Pax. Na het welkom ging men in groepjes van 6 op pad en aan de hand van een aantal stellingen werd onderweg gediscussieerd. Duidelijk werd ook nu weer dat men een oorlog zomaar niet kan stoppen, al wil men dat nog zo graag. Niet iedereen wil dat:  er gaat n.l.  heel veel geld om in de wapenhandel. En daar wordt ook door Nederland behoorlijk in geïnvesteerd.
Wat kunnen we dan wel doen? Sowieso de vrede in eigen omgeving bewaren en tijdens vredesbijeenkomsten ( o.a. vredeswandelingen) aandacht vragen bij de politiek: het tij moet keren. Iedere deelnemer kreeg van Matthieu een badge opgespeld:  pelgrimage of justice and peace!
Het werd een inspirerende dag, die werd afgesloten met een kopje koffie, het zingen van het vredeslied, met begeleiding van gitaarmuziek door Matthieu en  het uitwisselen van de vredesduif met een vredesboodschap. Vrede begint hier!!
Of, zoals  “Loesje” zegt: Vrede is samen lekker de oorlog verknallen

         

————————————————————————————————————————————–
18 oktober: Bezoek aan pater Cor lemmers in Chili door Fia en George Luiten
————————————————————————————————————————————–

Adventsactie 2017 i.s.m diverse parochies. Doel: 3 jaar achtereen hulp  aan moeders in Burkino Faso. In dit land staan arme meisjes en vrouwen bloot aan bedreiging door uitbuiting, mensenhandel en prostitutie. De meeste meisjes zijn niet of nauwelijks naar school geweest. De zusters van De Goede Herder beschermen en ondersteunen de meest kwetsbare  vrouwen en meisjes en hun kinderen in een opvangcentrum in Bobo-Dioulasso. met o.a. steun van Adventsactie willen de zusters de cyclus van armoede, onwetendheid, geweld en uitbuiting doorbreken. Zij bieden opvang, begeleiding en psychologische hulp en zorgen  voor opleidingen in koken, catering en banket. Jaarlijks volgen zo’n 60 alleenstaande moeders een training van 3 maanden.
In  onze parochie  O.L.V van Goeden Raad werd hiervoor € 1519,73 opgehaald.

VASTENACTIE 2017

Op weg naar Pasen hebben alle parochies uit het Westland, uit Delft, uit Sion en Oostland (in totaal 26 kerken) zich in gezet voor de bouw van een school met 6 klaslokalen in het dorp Sanyang in Gambia. De school , (met 350 leerlingen, moslims en christenen) biedt lessen aan voor de leerjaren 1 t/m 6 en staat goed aangeschreven. Wil je verder leren dan moet men naar een stad verder op en dat is , zeker in de regentijd, erg bezwaarlijk. Er is een bedrag nodig van
€  5000,–,– en het Bisdom heeft hiervan € 4000,- toegezegd. Basisschool het Startblok heeft het mooie bedrag van € 560,- opgehaald.
Een gift (aftrekbaar van de belasting) kunt u  alsnog overmaken op:
NL21INGB 0000 005850 van Vastenactie o.v.v. project 113601 Gambia.

Verslag van een geslaagde Vastenaktie: bouwen voor hun toekomst

Tijdens de Vasten hebben veel parochies en scholen zich ingespannen om geld bijeen te brengen voor de bouw van een zestal schoollokalen voor voortgezet onderwijs in Sanyang in Gambia. In de 25 deelnemende kerken is bij de vieringen aandacht gegeven aan het project en is geld ingezameld voor het project. Een paar keer zijn er vastenmaaltijden gehouden (soms samen met een PKN-kerk) waarvan de opbrengst voor het project was. Zes basisscholen hebben het project ondersteund door ieder op een eigen wijze aandacht te besteden aan de school in Gambia en is aan de kinderen verteld over de ander manier van leren in Gambia met de volle klassen. De vastenposters zijn op veel plaatsen opgehangen. Ook is van de presentatie met de foto’s dankbaar gebruikgemaakt
Op dit moment is de totaalopbrengst nog niet helemaal bekend, maar het ziet er naar uit dat er ruim voldoende is bijeengebracht, zodat de Bisschoppelijke Vastenactie het zal aanvullen tot het doelbedrag van  € 46.000. De Vastenactie heeft een eerste termijn betaald aan het bisdom in Gambia.Er is door het Secretariaat voor Katholiek Onderwijs van het bisdom van Banjul onderhandeld met een lokale bouwondernemer en die heeft van het bisdom de opdracht gekregen om het schoolgebouw neer te zetten. Het Rooms-Katholieke bisdom heeft de opdracht gegeven aan een Islamitische aannemer, wat symbolisch is voor de St. Vincent de Paul Lower Basic School, want daar krijgen zowel christen- als moslimkinderen onderwijs.
Op zaterdag 6 mei is men begonnen met het aanvoeren van de materialen en het graven van de geulen voor de fundering. De aannemer huurt lokale krachten in, zodat ook mensen uit het dorp betrokken zijn.
Dankzij ieders inspanning en bijdragen is het project succesvol afgesloten, is men met de bouw begonnen en kunnen de kinderen van Sanyang straks verder gaan met leren en werken voor hun toekomst. Heel hartelijk bedankt.
Bartjan Kerklaan en Marija en Kees Ruigrok

Interkerkelijke Vastenactiemaaltijd in Honselersdijk
Vrijdagavond 24 maart, rond 17.30 uur was er volop bedrijvigheid in de KOM-IN .De jaarlijkse interkerkelijke vastenmaaltijd zou daar om 18.00 beginnen. 4 Parochianen waren druk in de weer met het opwarmen van de soepen die thuis al waren klaargemaakt. Toen ik binnen kwam rook het  al heel  lekker en kreeg ik zowaar ook al trek. Maar eerst moest ik mijn eigen steentje bijdragen aan deze avond, die in het teken zou staan van het Vastenactieproject , waarvoor alle parochies in de federatie voor gekozen hadden: een schoolproject in Gambia. Als lid van de Regionale MOV had ik beloofd dit project toe te lichten, dus begon ik met de apparatuur klaar te zetten om een PowerPoint presentatie te geven.

Toen alles  klaar stond, inclusief de aangestoken kaarsjes  op de gedekte tafels, was het wachten op wie er zouden komen. Van te voren opgeven was niet verplicht en dan blijft het altijd spannend of de zaal wel vol komt. Gelukkig…….de eerste mensen kwamen binnen en toen het 18.00 uur was zaten er 42 mensen  aan tafel vanuit de diverse kerken. Er moesten wat extra stoelen worden bijgezet. Na een welkom aan iedereen opende  Pastoor Steenvoorden met  gebed en een verwijzing naar het project.Daarna kon iedereen met eigen bord  naar die heerlijk ruikende soepen: erwtensoep, tomatensoep, bruine bonen soep of groentesoep! Er was meer dan genoeg voor iedereen. De droge boterham erbij gaf nog iets weer van “vasten”.  Belangrijk was het samenzijn, en het bewustzijn dat er in andere delen van de wereld het minder goed gaat. Dat kon ik dus laten zien via de Powerpoint, waarbij duidelijk werd dat 6 lokalen geen overbodige luxe waren. Naar school gaan betekent:  vooruitgang, meer kansen op een baan…….. Dat daar wel geld voor nodig is, begrepen alle bezoekers van de maaltijd en men was ook buitengewoon gul. In de bekende oranje bus zat   € 320,– De pastor moest iets eerder weg om de mis te doen in Naaldwijk, en hij gaf ondergetekende de mooie taak om een slotgebed uit te spreken en iedereen te bedanken voor hun inzet  en uiteraard voor ieders bijdrage. We hebben nog een paar weken te gaan en met alle deelnemende parochies hopen we de benodigde € 40.000 bij elkaar te brengen. Omdat het project is aangemeld en goedgekeurd door Vastenactie, is het mogelijk dat, als het bedrag niet gehaald wordt, Vastenactie ondersteuning biedt. Maar met 26 kerken….moet toch lukken.

Vastenaktie 2017, ook dit jaar weer bij basisschool het Startblok in Honselersdijk.
Vrijdag 31 maart was ik (Fia Luiten) te gast bij de basisschool Het Startblok om te vertellen over het Gambia project. Eerst bij de Onderbouw en daarna bij de Bovenbouw.
Alle kinderen zaten vol verwachting met zijn allen in de speelzaal op de grond. De meeste kinderen kenden mij van eerdere presentaties en voor het project Gambia was ik vooraf al in alle klassen geweest om te vragen of ze weer mee wilden sparen, nu voor een school in Gambia.
Toen ik vertelde dat de school vorig jaar  900 euro had opgehaald, gingen er al meteen vingers omhoog: “misschien kunnen we nu wel  1000 euro sparen!”  Een mooi uitgangspunt!
Gelukkig had ik dit jaar nog de laatste spaardoosjes van Vastenaktie die de kinderen zelf in elkaar moesten knutselen.
Deze doosjes maken het voor de kinderen zo duidelijk: foto’s van Afrikaanse kinderen er op, een spaargleuf om het geld in te doen en dat maakt het allemaal iets serieuzer dan een melkpak, toch?
Met de moderne techniek van tegenwoordig kon ik een korte Power Point geven op het digibord en hier werd goed op gereageerd. Het feit dat ikzelf meerdere malen in de missielanden ben geweest en uit eigen ervaring nog wat aanvulling kon geven, zorgde er voor dat de kinderen geboeid bleven luisteren en vragen stelden.
Heel benieuwd was ik uiteraard naar de manier waarop de kinderen de spaardoosjes gingen vullen, dus de volgende vragen gingen de zaal in: wie heeft geld aan zijn ouders gevraagd? Wie heeft er karweitjes gedaan? Wie heeft er al geld uit eigen spaarpot gehaald? En hoe heerlijk om te horen dat een flink aantal kinderen deze vragen positief beantwoordden.
Een enkeling had nog niets gespaard, maar…..het is nog geen Witte Donderdag.
Met veel dank aan de schoolleiding en de juffen van het Startblok die elk jaar opnieuw positief op de Vastenaktie reageren en met veel plezier zal ik op Witte Donderdag de Paasviering op school bezoeken en daarna weer met volle tassen met spaardoosjes naar de wandel ik straks met volle tassen met spaardoosjes naar de bank wandelen.
Ik hoop dat de ouders hun kinderen ook motiveren om : ” iets te minderen voor andere kinderen”
13 april
De doosjes zijn opgehaald en al was de opbrengst wel minder dan vorig jaar, Ik heb wel weer
€ 500,- kunnen overmaken. Helemaal geweldig. Jammer dat ik door omstandigheden niet de schoolviering in de kerk mee kon maken

Startdag Vastenaktie 2017logo vastenaktie
Op zaterdag 12 november was ik met enkele leden van de Regionale MOV op de startdag van Vastenaktie. De startdag is hèt ontmoetingsmoment tijdens de voorbereidingsperiode op de Vastenaktie 2017 waarin El Salvator als landelijk project is uitgekozen. Er is gesproken met o.a. de ambassadrice van dit land: mevrouw Aida Luz Santos de Escobar. We hoorden over de situatie in haar land waar moorden of vermoord worden hot items zijn.
We bezochten de workshop: Eilanden van Hoop in een zee van Ellende, waarin we met elkaar keken naar geïsoleerde plekken waar hoop langzaam mag groeien, omgeven door een jungle van geweld (een vergelijking werd gemaakt met o.a. de sloppenwijken van El Salvador en de Bijlmer in Amsterdam.
Tijdens een workshop volgden we de journalist Ralf Bodelier die ons vertelde over zijn reis door Afrika en het effect van onze hulp. Ralf was de brenger van World Best News. We worden bedolven onder slecht nieuw, slechte cijfers, en over hoe slecht het gaat met de wereld, vooral in Afrika. Van Ralf kregen we keiharde cijfers dat het veel beter gaat dan een aantal jaren geleden. Kijken we naar Malawi: daar is de levensverwachting gestegen van 40 naar 42% (van 42 jaar naar 62,7 jaar!) Ook in Zambia en Zimbabwe een stijging van 38% en in Botswana en Sierra Leone met 32 %. Baby’s van nu worden een stuk ouder dan hun ouders. Dit komt doordat een groot aantal ziektes is teruggedrongen. Mede door medicijnen en aidsremmers is Malaria bijvoorbeeld met 55% gedaald en werd HIV/Aids gehalveerd. In Mozambique heeft nu 84 % van Hiv-geïnfecteerden toegang tot aidsremmers en zijn er workshops met leeftijdsgenoten over seks en worden er gratis condooms uitgereikt.
Een groeiend aantal Afrikanen heeft toegang tot moderne energie en 145duizend sloppenwijkbewoners in Kenia worden aangesloten op het elektriciteitsnet. In Rwanda krijgen 1,1 miljoen huishoudens zonne-energie. Dat gebeurde niet vanzelf. Die klim uit de extreme armoede was het gevolg van onophoudelijke inzet van de armen en hun leiders zelf én hun supporters in Afrika, Azië en de Westerse wereld.
Maar 18% van alle Nederlanders weet dat wereldwijde armoede daalde en slechts 1% weet dat de armoede is gehalveerd.
Met deze cijfers en procenten worden we toch weer een stuk optimistischer en raad ik iedereen, die zich inzet voor een betere wereld, er gewoon mee door met gaan. Het effect is bewezen! Zie ook www.Worldsbestnews.nl

 Maart/april 2016.
We zitten inmiddels al  in het nieuwe jaar. In februari hield de MOV de jaarvergadering en het jaarverslag van 2016 vindt u onder EXTRA/JAARVERSLAGEN.

REGIONALE MOV: met deze groep, hebben we elke 2 maanden overleg en het is goed om te weten waar iedereen in eigen parochie mee bezig is. Belangrijk is dat we als MOV de krachten bundelen. Zo bepalen we  gezamenlijk de invulling voor o.a. Vastenaktie, Adventsactie, en Vredesweek  en hoeft niet elke parochie een eigen wiel uit te vinden.