Welkom op de site van de MOV.

WIE ZIJN WIJ:
MOV staat voor: Missie-Ontwikkeling en Vrede. In Honselersdijk werd in 1968 een missiegroep opgericht. Later werd dit MOV(missie-ontwikkeling-vrede) en deze groep is sinds november 1980 actief.(zie ook geschiedenis) De MOV onderhoudt de contacten met de Westlandse missionarissen die over de gehele wereld verspreid hun werk doen. Dit gebeurt door briefwisseling, email contact , ontmoetingen tijdens vakanties en soms bezoeken MOV leden, op persoonlijke titel, de missionaris op de werkplek.

Behalve morele ondersteuning, draagt de MOV ook financieel bij aan het werk van de missionarissen. Dit gebeurt uit de opbrengsten van de missiewinkel, giften, de kleding- en andere acties.
Op 26 november j.l. kwamen alle MOV leden bij elkaar voor de jaarvergadering en om de jaaropbrengst van de missiewinkel te verdelen onder de missionarissen. Er ging Euro  36.500,- –  naar 13 aanvragen van uit Benin, Ghana, Malawi, Sumatra, Kenia, Chili, Zuid Afrika, Brazilië, Indonesië en Filippijnen. Heel wat projecten konden hier mee gesteund worden. En dat ze er blij mee zijn, laten we de lezers zeker weten. (zie brieven missionarissen)

De MOV bestaat uit diverse groepen:
*de stuurgroep: voorzitter/secretaris en penningmeester. Zij onderhouden de contacten  met de missionarissen, de parochie, de basisschool en het bisdom. Werkt samen met de regionale werkgroep MOV, volgt de landelijke acties  van Adventsactie, Vastenaktie, Vredesweek, Memisa, Miva, etc.  De penningmeester regelt de financiën, waaronder ook de opbrengsten uit de missiewinkel vallen. Ook wordt door beide de website beheert.
*de missiewinkelgroep: deze groep houdt de missiewinkel draaiend. Neemt elke week 2e hands spullen in op woensdag (en zaterdag) en zorgt voor de verkoopt op zaterdag.
( alle medewerkers, zie FOTOBOEK )
*de kledingactiegroep die 2 x per jaar een grote inzameling houdt.

Giften kunnen gestort worden op ons RABO-banknummer :
NL09RABO0135350492 t.n.v. PAROCHIE O.L.V. inzake MOV (ANBI)

OPROEP:  Wie wil de stuurgroep, die op dit moment slechts uit 2 mensen bestaat, komen versterken?
Voor informatie, bel Fia Luiten 0174 630466 of Joke Wubben 0174 630168

MISSIEWINKEL
Onze Missie Winkel vindt U aan de GROTE WAARD 11 , HONSELERSDIJK
Openingstijden: elke zaterdagmorgen van 9.30 tot 13.00 uur. woensdagmorgen van 9.00 tot  ca 12.00 uur. Woensdag alleen om goederen te brengen!! Geen verkoop!

Missiewinkel:  Januari 2018: Clazien Ammerlaan is gestopt  met haar werkzaamheden in de winkel. Met volle overgave heeft zij dit 9 jaar gedaan. Het bestuur heeft begrip voor haar keuze en wenst haar alle goeds toe.
Heel blij zijn we met de nieuwe medewerkers Linda en Gerard van Doorn. Het zijn geen Westlanders, maar een echtpaar dat met hart en ziel betrokken is bij de missiewinkel en genieten van de verkoop van de ingebrachte spullen.
Ook nieuw in het team van de missiewinkel : Helmut de Bakker en Conny van der Knaap.    ( de foto’s van de nieuwe medewerkers staan in het FOTOBOEK, bij : WINKELMEDEWERKERS.)

Kledingacties 2019: zaterdag 13 april en zaterdag 12 oktober. Vanaf 9.00 tot 12.30 kunt u kleding, gordijnen, dekens en schoenen in dichtgebonden zakken afleveren bij de missiewinkel Grote Waard 11 in Honselersdijk. De opbrengst komt ten goede aan de missionarissen en/of hun projecten in de missiegebieden. Inlichtingen: Fia Luiten 0174-630466

Vastenactie 2019 Thema: water verandert alles! Basisschool het Startblok in Honselersdijk gaat tijdens de Vastenaktieperiode (6 maart tot 21 april) mee sparen voor het waterproject in Gamba van de Monsterse Dianne Wissen. Dianne verblijft regelmatig in Gambia.
In Honselersdijk is er weer een interkerkelijke soep/broodmaaltijd op vrijdagavond 5 april in de KOM-In, scouting gebouw achter de katholieke kerk.

Opbrengst  2018: Euro 36.500,–  is  verdeeld over 13 projecten:
Benin: kleuterschool. Ghana: studie/schoolgeld voor arme kinderen. Malawi (1): lopende projecten. Sumatra: o.a.  borduurmachine, nieuw trommelvlies voor doof meisje, betere behuizing voor arm gezin. Kenia: renovatie sanitair en steun voor kleinschalig onderwijsproject, Malawi (2)2 schoollokalen. Brazilië: schoolgeld, steun aan drugsjongeren, hulp bij de bouw van een huis voor een gezin met een drieling en een vader zonder werk. Chili:  huisjes voor dakloze gezinnen die zelf wel een kleine bijdrage moeten betalen. Indonesië: schoollokalen
Tanzania: geld voor naaimachines zodat vrouwen een inkomen kunnen verdienen.
Zuid-Afrika: hulp  voor de soepkeuken en uitbreiding kleuterschool. Sumatra, hulp aan gehandicapte kinderen die daar intern heel liefdevol worden opgevangen. Filipijnen: hulp aan mensen die alles kwijt geraakt zijn door de overstromingen.
Op het uitdelen komen  dankbare reacties van missionarissen
Die kunt u lezen bij :Missionarissen/brieven


Jaarlijkse Kerstmarkt 9 december 2018: 
Een supergezellige, inmiddels traditionele markt . Ook dit jaar waren de Midwinterhoornblazers weer present om de markt te openen. Vorig jaar troffen we het niet met het weer, een enorme sneeuwval hield de mensen thuis. Deze keer wel wat regen, maar daar zijn paraplu’s voor. Om 10.30 uur stond er al een enorm grote rij wachtende liefhebbers en het was even dringen toen de deur openging. Maar hoe leuk is dat: meteen een ” volle bak”? Super toch! Er kwam zelfs een moment waarop we mensen moesten vragen om even te wachten in de hal, totdat er weer wat mensen vertrokken. Volgens mij is dat nog nooit eerder gebeurd.  Er waren kramen met een grote verscheidenheid aan kerstartikelen en de diversiteit was groot: kerstballen, kerststallen (veelal zelf getimmerd door Monic van Schie) met beeldengroepen, kandelaars, kaarsen,  knuffels, boeken, cd’s enz.
Ook dit keer weer geweldig mooie kerststukken, gemaakt door de bloemengroep onder de leiding van Nel Vijverberg, Het enthousiasme bij kopers en verkopers was groot. Tussen alle kramen is er ook altijd een ” dure tafel” en daar was afdingen niet bij. Vooral de ” huisjes”   met en zonder verlichting (waar er heel veel van waren) vlogen de Kom-In uit.
Dit jaar worden er gelukkig ook nog kerstkaarten geschreven, want ook deze verkoop van al of niet zelfgemaakte kaarten, liep fantastisch. En laten we eerlijk zijn: een  geschreven kerstkaart is toch altijd persoonlijker dan een e-mail!
Ook Jannie was weer present met het bakken van heerlijke wafels en…” al het meel ging op”, vertelde ze glunderend!
Onze MOV penningmeester Joke Wubben wist alle medewerkers  weer te verrassen met een heerlijke grote pan verse tomatensoep. En die was snel leeg.
Nog een verrassing was het feit dat  ook broeder Han Gerritse met  Theo Blokland  langskwamen. Twee jaar geleden was de kerstmarkt voor zijn Stichting Yamaru in Indonesië. En goed om te horen dat het heel goed gaat met die stichting. Jammer alleen dat het 2e tehuis nog steeds niet klaar is, maar dat heeft te maken met de ambtelijke molens.
De opbrengst was verrassend en een stuk hoger dan 2017; bijna  2500,– euro en dit werd door een parochiaan afgerond naar 3000,– euro .
Dit mooie bedrag gaat dit jaar naar “Droom je thuis”. Deze (ANBI) stichting  biedt kinderen en jongvolwassen met een beperking, een nagebootste gezinssituatie. Leden van deze stichting waren de hele dag aanwezig (ook de dag ervoor bij het inruimen) en waren blij verrast met dit mooie bedrag.  Alle info over de stichting kunt U vinden : www.stichtingdroomjethuis.nl.
Zonder iemand tekort te willen doen, gaat er een bijzonder woord van waardering naarConnie Post, die de algehele leiding had van deze fantastisch geslaagde dag. De foto’s van deze dag kunt U zien in het ‘FOTOBOEK ‘.

Adventsactie 2018:
In de Adventsperiode wordt actie gevoerd voor: Hulp aan vrouwen in Burkino Faso.
De orde O.L.V van Liefde van de Goede Herder is een internationale congregatie, opgericht in Frankrijk in 1835. De zusters werken  sinds 2011 in Burkino Faso, een van de armste landen ter wereld. De zusters geven aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabe. In dit 3e en laatste projectjaar wordt een programma ontwikkeld voor individuele psychische hulp. Ook is gestart met een inloopservice voor vrouwen uit de omgeving die slachtoffer zijn van geweld.>
Inmiddels is er kinderopvang en een kleuterschool. De zusters bieden opleidingen ( die variëren van catering, koken, banketbakkerij en Frans tot internet en computervaardigheden) aan voor meisjes en vrouwen.
Deze actie wordt in de Fransiscus-federatie en in de Delftse parochies gevoerd.

Zuster de Koning (Tanzania) was in Nederland.
Zij verbleef bij broer Frans in de Lier en moest in die periode voor wat onderzoeken naar het ziekenhuis.
In die periode is zij geopereerd aan een nekhernia en kreeg ze 6 weken de tijd om op te knappen, want in die periode mocht ze nog niet vliegen. Het was leuk om haar uitgebreid te spreken, ook omdat we zelf in Tanzania geweest zijn en een stukje van de vooruitgang daar hebben mee gekregen. In het leprakamp is inmiddels stromend water en elektriciteit. Toen wij daar in het leprakamp huisjes hebben opgeknapt was dat er nog niet. We moesten het doen met 1 kraantje en dan maar hopen dat er water uitkwam. Maar….de huisjes zijn toen prachtig schoon geworden en allemaal in de verf gezet! (zie MOV op bezoek)
We hebben op 14 november persoonlijk afscheid genomen en voor de MOV kreeg ik het volgende briefje mee:
Lieve mensen van de MOV,
Een korte tijd was ik in Nederland en ik wil jullie erg bedanken voor jullie envelopje met inhoud. Ik ben heel dankbaar voor jullie steun aan onze projecten. Fia kan hier uitgebreid over vertellen en ik zal jullie op de hoogte houden met de mail vanuit Tanzania. Hartelijke groet, veel dank en God’s zegen. Anna Brigitta.

In oktober 2018 was Jacqueline Kouwenhoven (Malawi) in Nederland.
Op vrijdag 19 oktober waren veel geïnteresseerden en donateurs in de Kastanjehof te Kwintsheul  aanwezig om te luisteren en te kijken  naar de recente ontwikkelingen op het Eva Demaya Centrum.
Aan de hand van een diapresentatie kreeg men een duidelijk beeld van het werk van Jacqueline. Dat er inmiddels ook heel veel mensen uit het land  zelf zijn opgeleid om zorg te verlenen, is geweldig! Onder het genot van een kopje koffie/thee was er tijd om persoonlijk met Jacqueline te praten over de vooruitgang van het centrum.

Pater Johan Verbeek (Indonesië) is inmiddels ook in Nederland en zou niet meer terugkeren naar zijn missiepost in Indonesië. Op 11 decemberkwam hij bij de MOV secretaris op bezoek en vertelde hij dat het allemaal niet zo eenvoudig was om in Nederland te blijven. Dat heeft te maken met het feit dat hij destijds de Indonesische nationaliteit heeft aangenomen. Nu moet hij heel veel moeite doen om de Nederlandse nationaliteit weer terug te krijgen. Daarom moet hij weer een poosje terug naar zijn missie in Indonesië en als we het goed begrepen hebben, gaat het een jaar duren voordat alle papieren in orde zijn en hij in het klooster te Haastrecht zijn intrek mag nemen. Ambtelijke molens  draaien niet zo snel. Nu hij weer terug gaat, willen we hem ook nog een keer steunen. Hij vroeg een bijdrage voor Zuster Anastasia en haar brief kunt u lezen bij de pagina “brieven”.

Het MOV boekje “Westlands Nieuws”, dat jarenlang naar de missionarissen werd gestuurd, komt niet meer uit.  In plaats daarvan worden er nieuwsflitsen geplaatst op deze site. U kunt ze vinden  op de pagina Extra (kopje Westlands Nieuws)

Kledingactie op 13 oktober j.l 
Het was weer een gezellige ochtend bij de missiewinkel.
Een komen en gaan van mensen met zakken vol kleding.
Ondanks dat er de afgelopen week ook een inzameling was geweest waarbij men zakken kleding op de stoep kon zetten, zijn er toch weer heel wat kilo’s bij elkaar gehaald. natuurlijk is het heel fijn dat men het hele jaar door kleding kan brengen die dan opgeslagen kan worden bij Fransen Nel Vijverberg.
Er werd opgehaald:
In Monster           1960 kg,                     Kwintsheul              2430 kg                 Poeldijk           2100 kg
Honselersdijk       4180kg                      Hoek van Holland     770 kg          ’s Gravenzande       910 kg
Totaal 12350 kg.
De opbrengst  (een totaal van  € 4693,-) gaat naar onze  Westlandse missionarissen.
In april 2019 is de volgende inzameling. Maar: elke week kunt u ook met uw kleding, gordijnen, en/of schoenen terecht in de missiewinkel.
Voor meer informatie: Hans Damen, Tel. 623179 of Fia Luiten, tel. 630466

  12-08-2018: Bericht over pater Henk Groenewegen:
Pater Henk is donderdag 9 augustus uit het ziekenhuis ontslagen. De oorzaken voor de ziekenhuisopname waren: voedingstekorten en de Non Hodgkin Lymfoom aandoening.
Zijn algehele conditie is nu verbeterd. De arts moedigt hem aan om meer groenten en vlees te eten. (Pater Archie gaat nog navragen wat ze in het ziekenhuis gedaan hebben om zijn conditie te verbeteren).
Pater Henk krijgt geen behandeling tegen  Non Hodgkin. Hij heeft geen pijn.
De verwachting is dat zijn gezondheid geleidelijk aan door de aandoening achteruit zal gaan en dat zijn kracht zal afnemen.
Pater Archie, vraagt of wij voor hem willen bidden.

Op 6 augustus kregen we dit bericht van pater Henk Groenewegen, Filippijnen
Pater Henk is de laatste 3 dagen een stuk minder sterk. Vooral in zijn benen. Hij trilt wanneer hij probeert te staan. De meeste tijd ligt hij nu in bed om te rusten. Hij heeft weinig eetlust. In plaats van zijn maaltijden eet hij nu liever zoetigheid.
Hij heeft medicijnen en supplementen voor Calcium, tegen de bloedarmoede en om eetlust te bevorderen en men overweegt nu om hem vers papaya sap te geven en andere vruchten/groentesappen.

  In juni 2018 was pater Cor Lemmers (Chili) met nog 2 reisgenoten, voor enkele weken in Nederland. Hij logeerde bij zijn familie in Lisse en ook een paar dagen in het Westland bij MOV lid Fia Luiten. Zij is met dit  bezoek een paar dagen naar Delden geweest om een stukje Twente te laten zien. Men heeft o.a. enorm genoten van de zandsculpturen in Warmelo. Ook een bezoekje aan Hoek van Holland inclusief het overvaren naar Future-eland, was een belevenis.

 

Het veelbewogen leven van zuster Jeannet van Paassen:
En hoe veelbewogen dit was, is sinds kort te lezen in het boek: ” Vijf en Twee”
Mevrouw Map de Koning heeft op een fantastische manier het leven beschreven van ” de blauwe Engel op de motor”.  Heel veel uren bracht ze met zuster Jeanette door in het klooster van Aerdenhout, waar zij is teruggekeerd na vele jaren in Indonesië gewerkt te hebben.
Het boek gaat over hoop, geloof en liefde in het thema ” Leven en Dood”   Het geeft een inkijk in het leven van een religieuze, die dag en nacht bezig is om haar roeping te volgen. Ik, (Fia Luiten) heb er een stukje van mee mogen maken toen ik haar bezocht in Sumatra en mee mocht lopen in het opvang/revalidatie-centrum Harapan Jaya:   Hoop doet leven!
Hoeveel (gehandicapte) kinderen  zij hier een kans heeft gegeven……enorm.
De opbrengst van dit boek (20 euro) gaat   naar deze stichting, waar zij zich haar hele leven, met hulp van velen, heeft ingezet. Heeft u interesse in dit boek: stuur een mail naar fialuiten@hetnet.nl en ik zorg dat uw aanvraag bij zuster Jeanette terecht komt. Op dit moment is men bezig aan de 2e druk.

 

REGIONALE MOV: met deze groep, hebben we elke 2 maanden overleg en het is goed om te weten waar iedereen in eigen parochie mee bezig is. Belangrijk is dat we als MOV de krachten bundelen. Zo bepalen we  gezamenlijk de invulling voor o.a. Vastenaktie, Adventsactie, en Vredesweek  en hoeft niet elke parochie een eigen wiel uit te vinden.