Extra

:Enkele nieuwsflitsen uit Poeldijk
De eerste dag van de 61e Avondvierdaagse, dinsdag 29 mei, ging niet door. Het onweerde en regende erg hard. Het was onverantwoord om de wandelaars van start te laten gaan. De daaropvolgende avonden was het gelukkig wel prima wandelweer. Na eind mei en begin juni veel regen te hebben gehad, volgde er een zeer droge periode, waarin tuintjes snakten naar een beetje regen.
Op 25 en 26 mei brachten de leden van toneelvereniging Sint Genesius het toneelstuk ‘Tel uit je winst’ op de planken in de Bartholomeuskerk. Een deel van de kerk was omgebouwd tot toneelzaal. De toneelspelers waren zeer blij, dat ze eindelijk weer een toneelstuk konden opvoeren. Na de vondst van asbest in de Leuningjes waren ze hun repetitieruimte, hun toneelzaal en al hun materialen kwijt. Overal werden sporen asbest in aangetroffen. Het parochiebestuur van de Bartholomeuskerk bracht uitkomst. Een ruimte in de pastorie mag worden gebruikt als oefenruimte en de kerk zelf mag dienst doen als toneelzaal.
Men is volop aan het brainstormen over hoe er van de Bartholomeuskerk een multifunctioneel gebouw gemaakt kan worden om het zo te bewaren voor de toekomst.
Momenteel wordt het door asbest getroffen gedeelte van de Leuningjes in gereedheid gebracht voor gebruik. Die werkzaamheden zijn volgens de planning begin september afgerond. Welke verenigingen terug zullen keren naar dat gebouw is nog de vraag.

De predikant van de Hervormde kerk van Poeldijk, ds. A.J. Molenaar, gaat na zes jaar Poeldijk verlaten. Na de zomervakantie gaat hij als predikant werken voor de hervormde gemeente te Woudrichem. Poeldijk is de eerste gemeente waar ds. Molenaar na zijn benoeming als predikant zijn functie heeft bekleed. Een opvolger is nog niet gevonden.

De Lintjesregen ging dit jaar niet ongemerkt aan Leny van Leeuwen-Grootscholten voorbij.  Op donderdag 26 april kreeg ze uit handen van burgemeester Agnes van Ardenne de oorkonde en de versierselen behorende bij haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding voor haar jarenlange vrijwilligerswerk voor Stichting Vluchtelingenwerk Monster, het penningmeesterschap voor Stichting Myosotis Westland, het werk in de parochie van de Bartholomeuskerk als lid van de parochieraad, lector, lid van de vieringen onder leiding van toegewijde parochianen en als penningmeester de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.). Leny is ook lid van de Cliëntenraad en de Pastorale Raad van de Terwebloem en voorzitster van Probusclub Westland Mixed. Zij is tevens al 13 jaar actief als hulp bij de belastingaangifte en als vrijwillige ouderenadviseur bij KBO Poeldijk.

Hans van Koppen vindt postduiven houden de mooiste sport die er bestaat. Hans heeft 37 jaar in het bestuur gezeten van postduivensportvereniging ‘De Gevleugelde Vrienden’. Hij kreeg hiervoor van wethouder Peter Ouwendijk de WestlandStek.
Hans is al vanaf zijn vroege jeugd met duiven bezig. Zijn vader was vanaf de oprichting in 1958 eerst bestuurslid en later voorzitter van ‘De Gevleugelde Vrienden’. Hans’ broer Wil volgde zijn vader op in het bestuur. Hij werd secretaris. Vanaf 1981 zat Hans in het bestuur van de postduivenvereniging. In 2011 nam hij de voorzittershamer over. Onder zijn leiding is de nieuwbouw van de vereniging aan De Poel in 2009 gerealiseerd. ‘De Gevleugelde Vrienden’ moest van de Rijsenburgerweg naar De Poelverhuizen vanwege woningbouw in het centrum van Poeldijk.De vereniging heeft 68 leden en is een van de grootste postduivenverenigingen in het Westland.
Op 26 maart kreeg Netty Buitelaar de WestlandStek van wethouder Frank Rijneveld bij haar afscheid na afloop van de paasviering voor ouderen in de Hervormde gemeente Poeldijk.
Netty zette zich vrijwillig twintig jaar in als secretaresse van de commissie gemeentewerk van de Hervormde gemeente. Ze was de stuwende kracht achter deze commissie die activiteiten organiseert voor ouderen uit de gemeente, onder andere tijdens kerkelijke hoogtijfeesten. Daarnaast zette zij zich in bij de bezoekdienst voor ouderen en verzorgde zij maandelijks de input voor een kerkdienst in de Terwebloem. Ook was Netty actief in de bazaarcommissie, zette zij zich in voor de rommelmarkt, bij de schoonmaak en bij andere kerkactiviteiten.

Hidde de Brabander werd in Poeldijk geboren. Twintig jaar nadat hij als 17-jarige jongen zijn banketbakkersexamen aflegde, stond hij opnieuw in het zaaltje van het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen. Deze keer was hij er om de hoogst haalbare titel ‘Meester Patissier’ in de wacht te slepen. Tijdens het drie dagen durende examen mocht hij laten zien wat hij kon. Het examen legde hij met goed gevolg af. Hidde is de derde banketbakker in Nederland die de titel ‘Meester Patissier’ mag dragen. Hidde heeft zijn eigen patisserie, ‘Dreams of Magnolia’, in Monster.

Jaap Smit werd geboren op 18 november 1937 in Broek op Langedijk en overleed op 30 mei 2018. Jaap was tijdens zijn diensttijd in Scheveningen gelegerd. Na zijn diensttijd nam hij een groentewijk in Den Haag over. Daar kwam hij in contact met de familie Koornneef, die een supermarkt in Honselersdijk begon. Jaap ging in die winkel op de groente-afdeling werken. Hij ontdekte dat hij liever eigen baas was. In Poeldijk begon Jaap de groentezaak ‘De Markthof’. In de regio werd hij bekend om zijn ‘groenten-Sara’ en ‘groenten-Abraham’. Op zijn 60e besloot Jaap te stoppen met de winkel. Jaap overleed na afnemende gezondheid op 80-jarige leeftijd.
In de nacht van 23 op 24 juni brak er brand uit in het fietsenhok van de Wittebrug. De brand was waarschijnlijk aangestoken. Bewoners van 122 appartementen moesten hals overkop worden geëvacueerd. Bij de evacuatie van sommige bewoners kwam er zelfs een hoogwerker aan te pas. Vier personen werden voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Bewoners van 42 appartementen konden na de brand niet naar hun woning terugkeren. Een aantal van hen werd door familie opgevangen. Veel mensen bivakkeerden enige tijd in het Bastion Hotel in Vlaardingen. In de Wittebrug ontbraken rookmelders. Ze zijn niet verplicht voor dat gebouw.
Ter geruststelling van de geschrokken bewoners zijn ze na de brand wel aangebracht. Niet alle getroffen bewoners bleken in het bezit te zijn van een inboedelverzekering.

Haarinstituut Westland is verhuisd van een woonhuis aan de Voorstraat naar het oude, karakteristieke pand van de Boerenleenbank/Rabobank eveneens aan de Voorstraat tegenover de pastorie van de Bartholomeuskerk. Haarinstituut Westland heeft meer dan tien jaar ervaring in het verzorgen van kapsels voor iedereen die te maken heeft met haarziekten, haarproblemen, haaruitval en dun haar. Ook kan men bij Haarinstituut Westland terecht voor protheses, medische lingerie, badkleding en huidverbetering. Het instituut werkt alleen op afspraak.
Skatebaan Poeldijk, gelegen op de hoek Verburghlaan/Arckelweg, is vernieuwd. De plannen voor de vernieuwing zijn gemaakt door skateschool Dreams in samenspraak met de omwonenden. De opknapbeurt is betaald uit het Leefomgevingsfonds Westland.
In het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 september is het weer Open Monumentendag. De Bartholomeuskerk is dan ook van binnen te bezichtigen. Er is dan een tentoonstelling ingericht over vervoer. Op zaterdag is de Nuna 8, een zonneauto van de TU Delft, te zien. Studenten van de TU Delft geven uitleg over deze auto. Op zowel 8 als 9 september is de boot ‘Young Solar Westland’ van ISW Hoogeland te bewonderen. De vervaardigers van die boot vertellen u graag meer over het project waarbij ze waren betrokken.

Bent geïnteresseerd in het vervoer van vroeger en nu en/of wilt u de Bartholomeuskerk een keer vanbinnen zien? U bent van harte welkom. De officiële opening van de tentoonstelling is op zaterdag om 10 uur.
Dit was het weer voor deze keer. Tot ziens in Poeldijk. Op de Open Monumentendagen schenk ik graag een kopje koffie of thee voor u in.
Mieke Janssen, MOV Poeldijk

Nieuws uit Kwintsheul
Het is alweer half juli, over de helft van 2018 dus, de tijd vliegt! Eind mei heeft het hier en daar in het Westland blank gestaan door de stortbuien, daarna heeft het niet meer geregend, niet noemenswaardig.
Eind deze week, 13 juli, begint de schoolvakantie,hopelijk dat de vakantiegangers niet al te veel regen krijgen, zeker als er wordt gekampeerd. Het is wel een luxeprobleem. Er wonen héél veel mensen in hutjes, vluchtelingenkampen of niet eens een dak boven het hoofd, dan mogen wij helemaal niet klagen.

 I.v.m. het 125 jarig bestaan van de Andreasparochie worden er verschillende activiteiten georganiseerd. In mei was er een schilderwedstrijd. Schilderen in en om de kerk, de schilderijen worden in de kerk tentoongesteld. Ook de kinderen van de Andreashof maken per groepje een schilderij. Verder komen diverse muziek optredens in de stiltetuin, er is een fotowedstrijd, een mooie foto in of buiten de kerk. Parochianen kunnen stemmen welke foto het mooiste is. 30 september gaat bisschop van den Hende voor in onze parochie, i.v.m. het lustrumfeest.
Wanneer u nog wat over de geschiedenis weet of bv. een feestelijke gebeurtenis waar u iets van weet te vertellen, alle verhalen zijn welkom. Zo mogelijk kan het gebruikt worden met de monumentendag in september. U kunt mailen naar dhr. Koos v.Vree:omdandreas@rkwestland.
De buitenkant van de kerk en pastorie is weer opgeknapt door de schilder. Een aantal glas in lood ramen zijn vervangen.

Nu volgen er allerlei nieuwtjes, gelezen in de” Westlandse krantjes” of de Westlandse editie van het AD.
Bij Renewi, afvalverwerkingsbedrijf aan het eind van de dorpskade is tot drie keer toe brand uitgebroken.  Na de eerste brand waren omliggende wegen  een poos afgesloten door rookontwikkeling. Eerst is er een loods afgebrand, later bergen afval.

‘Bakkie fietsen’ aan de Bovendijk in Kwintsheul, is in 10 jaar tijd enorm uitgegroeid. Het is een bedrijf met 90 fietsen én ook is er voor de jeugd een educatieproject FETfit, dat zij leren gezonder te eten. Zowel Westlandse- als Haagse scholen nemen deel aan het project. Vaak zijn de Haagse kinderen nog nooit in het Westland geweest, laat staan in een kas. Tijdens het fietsen gaan zij langs bedrijven en dan wordt de kist die aan het stuur is gemaakt langzaamaan gevuld met kasproducten. De tomatenkweker, Roel de Bakker, is ooit met 15 transportfietsen begonnen om zich over het 6 hectare grote kwekerij te verplaatsen. Met zijn verjaardag ging hij met vrienden op die fietsen door het Westland voor een tocht. Zó is het “bakkie fietsen” ontstaan.

Drie Westlandse bedrijven zijn in de prijzen gevallen bij de innovatiebeurs(Greentech) in Amsterdam!
1. Metazet uit Wateringen won de prijs voor het beste concept: een scoutrobot die problemen met planten kan detecteren. Het apparaat kan ziektes, ongedierte en eventuele tekorten opsporen.
2.Het Lierse bedrijf Priva ging in de categorie Impact Award met de eerste prijs aan de haal. De Priva academie is volgens de jury een voorbeeld voor andere bedrijven in de tuinbouw. Kwekers worden opgeleid om de instrumenten die de Priva verkoopt goed te leren toepassen. De opleiding leert de tuinders ook meer over irrigatie, klimaat, energie, arbeid en verschillende processen .
3. Van der Ende Groep uit Maasdijk is het derde bedrijf dat in de prijzen viel.  Zij hebben een apparaat ontwikkeld dat natrium uit het drainagewater kan filteren,z onder voedingsstoffen uit het water te halen. Het apparaat, de Poseidon, kan ook het afvalwater met 80 % verminderen.

De Ambachtsweg in Wateringen kampte eerst met een asbestbrand in de buurt, nu wil een busbedrijf met de bus over deze smalle weg. De omwonende vrezen voor scheuren in de huizen en het levert ook gevaar op voor de fietsers.
Dringend is er nieuwbouw nodig in Kwintsheul! Zowel de basisschool als de sportverenigingen hebben te maken met een stagnerende aanwas en daarmee “komt de leefbaarheid en de vitaliteit van het dorp op het spel te staan”, zo schrijft de krant naar aanleiding van de zorgen van gemeentebelang Westland.

Hippe driewieler. Aan Zwethkade Noord in Wateringen woont Leo v. Adrichem. Die heeft de Virto ontworpen. De elektrische driewieler kan 25 km per uur. De Virto is te huur, sinds 4 jaar. Recreanten kunnen vele richtingen op door de polder!
Zelfs het fietspad Zwethzone is eindelijk af. Het verbindt de Zweth(de weg, niet het water) met de Woudse weg.

Kringloopwinkel Wateringen/Kwintsheul heeft in mei weer €26.000,- uitgedeeld aan verschillende doelen. Geweldig, wat al die vrijwilligers voor elkaar krijgen!
Enorm Brabander, ‘ijzeren Willem’, wat járen werd gezegd, uit Wateringen gooit het roer om. De  bouwmarkten die in de omgeving erbij gekomen zijn hebben daar mede voor gezorgd. In 1929 begonnen de opa en oma van Wim Brabander een winkel in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen, aan de Herenstraat. Samen met twee broers hebben zij de zaak voortgezet. Daarna heeft Wim de zaak overgenomen.
Samen met Rob v.d. Drift gaat Wim verder met schuif- en draaideuren, inloopkasten, zonwering, raambekleding, veiligheidsartikelen voor in huis en inbraakpreventie. Daar hebben zij zich de laatste jaren in gespecialiseerd. De artikelen in de winkel gaan in de uitverkoop. Een deel van de winkel komt te huur. De zaak krijgt een nieuwe naam.

Als klapper op de vuurpijl nog het laatst nieuws! Na zes jaar is de nieuwe supermarkt geopend.
De Heulse gemeenschap kan éindelijk weer in het eigen dorp de boodschappen doen.

De ‘ bouwput’ is verleden tijd!
Hartelijke groeten Wil Vis.

 

 

 

 

 

VREDESWANDELING 18 SEPTEMBER 2016
Een stralende zon…een prachtige dag!
Met ca. 25 mensen kwamen we bijeen in het Prinsenbos te Naaldwijk .Er volgde een korte kennismaking met elkaar en met de beide leden van Vredesorganisatie Pax: Mathieu Hermans en Anton Quist.Van Mathieu kregen we informatie over het werk van Pax (www.vredesweek.nl)Daarna gaf John van den Enden( Regionale MOV en medeorganisator ) een korte inleiding over de invulling van dit samenzijn, waarna we in groepjes op pad gingen.Bedoeling was: het thema “vrede verbindt,” met elkaar zichtbaar maken en bespreken.
De stellingen, die vooraf werden uitgedeeld, gaven voldoende gespreksstof voor onderweg.
De wandeling leverde mooie en diepgaande gesprekken op, maar voor iedereen was ook duidelijk dat de wereldvrede bewerkstelligen in een uurtje Prinsenbos niet haalbaar zou worden.Het mooie gedicht dat Mathieu , voorafgaand aan de wandeling, liet horen, bevestigde onze eigen ervaringen: vrede vindt je in jezelf, je familie, je parochie, je buren, je eigen omgeving,De afronding in het “Prinsenbostheater” waarbij iedereen genoot van de koffie/ thee die door de vrijwilligers van het Prinsenbos werd geserveerd, was intensief , be-vredig-end en sfeervol.
Iedereen kreeg de mogelijkheid om een vredesboodschap op te schrijven en die door te geven aan de ander.
Mathieu had zijn gitaar weer meegebracht en zong o.a. vol overgave het prachtige Franse chanson: “toutes est possible” (alles is mogelijk) waarna we met elkaar nog een half uur genoten van het terugblikken op een bijzondere middag.
Alle deelnemers hebben genoten van deze bijzondere en intieme bijeenkomst en zijn overtuigd dat ook deze Vredeswandeling weer heeft bijgedragen aan een traditie die verder uit mag groeien tot een jaarlijkse Westlandse Vredeswandeling manifestatie waarbij iedereen zich mag aansluiten.

VERSLAG VREDESWANDELING ZONDAG 27 SEPTEMBER 2015  vredeswandeling 2015

Er kwamen op deze zonnige dag zo’n 20 mensen af. Je kon ons daar vinden bij de hoofdingang van het Prinsenbos, zittend op de kleine krukjes die we van de vrienden van het Prinsenbos mochten gebruiken. Er was koffie en thee. Het was meteen vertrouwd en gezellig, ook al kenden we elkaar niet.

Na het welkomstwoordje zijn we allereerst al wandelend met elkaar in gesprek gegaan over het thema “ Vrede verbindt”. Wat is nu toch Vrede? In hoeverre ervaar ik vrede? Door dit met je buurman/vrouw te delen werd het ook concreter.
Vervolgens werd de grote groep opgesplitst in 3 kleinere. En iedere groep kreeg een locatie in het Prinsenbos aangewezen waar zij de opdracht kregen om met elkaar zichtbaar te maken waar, of en hoe de Vrede ook in de natuur werd ervaren.
Vervolgens kwamen de groepen weer bij elkaar en werd er besproken hoe iedere groep de vrede ter plaatse concreet had ervaren..
In een grote kring hebben we vervolgens nog met elkaar onze ervaringen gedeeld. Zo ontdekten we dat iedere groep zijn eigen aanpak en beeld van de Vrede had, maar dat dit nu juist geen obstakel was, maar eerder verrijkend. Het met elkaar erover praten maakte de slogan van Pax: “Vrede verbindt” volledig waar.

Ten slotte zijn schreef ieder een “Vredesboodschap” op, die aan elkaar werd doorgegeven.Hierna werden we nog getrakteerd op prachtig gitaarspel en zang door Mathieu Hermans* (de afgezant van Pax)
Al met al was het een verrijkende en vredevolle bijeenkomst en menigeen gaf aan er volgend jaar zeker weer bij te zijn.

*Mathieu werkt sinds 10 jaar bij PAX en ben achtereenvolgens teamleider geweest op Zuidoost Europa (zeg maar: ex-Joegoslavië), de Kaukasus, het Midden Oosten en de Oekraïne. Sinds begin september j.l. is hij van functie veranderd, en houdt hij zich bezig met de coördinatie van training en organisatieversterking van PAX en onze partners, en met de coaching en begeleiding van individuele medewerkers.
Als groep waren we heel blij met zijn inbreng.

Regionale MOV bezoekt de Vereniging Almouwahadin

Maandagavond 29 september 2014 bezochten 11 leden van de MOV Westland/Delfland de Islamitische vereniging in Naaldwijk. We werden zeer gastvrij ontvangen met koffie en thee, door o.a. de heer Ahroucg, voorzitter, de heer Tahayekt, secretaris en de heer Lades, penningmeester .
Het doel van ons bezoek was: wederzijdse informatie, begrip over elkaars religie en standpunten.
Elly Heemskerk, voorzitster van de Regionale MOV sprak namens allen dank uit voor de ontvangst en gaf informatie over het werk van de MOV, dat zich voornamelijk richt op missionair werk, met name financiële hulp en ondersteuning in missielanden aan groeperingen die dit nodig hebben. Dit alles vanuit onze christelijke achtergrond.

De vereniging bestaat uit 150 leden, heeft 7 bestuursleden en is vooral Westland gebonden.
De activiteiten zijn onder te verdelen in:
• Sociaal-culturele activiteiten (samenwerking met welzijnsorganisatie Vitis)
• Sportieve activiteiten (sporten in eigen sportzaal /of buiten)
• Maatschappelijke activiteiten (samenwerken met jongeren E 25 en diaconaal platform) Men staat open voor andere organisaties die belangstelling voor de vereniging tonen.
• Religieuze activiteiten (samenwerken met moskeeën uit regio)
De kerntaak is: de moskee besturen voor de lokale mensen.

Al snel blijkt dat er overeenkomsten zijn: wij de kerkbijdrage, zij de contributie. Wij de pastoor, zij de Imam, beiden voorgangers in gebed
Wij vasten tijdens Vastenaktie (ieder op eigen manier, zij de armoedebelasting die men betaalt voor de armlastigen. Zo ook is men verplicht om, na 30 dagen vasten, een bedrag voor een ontbijt te doneren voor mensen die dit nodig hebben. 1400 Jaar geleden heeft de profeet vastgesteld hoeveel rijst of voeding hiervoor gegeven moest worden, maar nu wordt dat berekend in euro’s. Dit kan individueel, maar er zijn ook moskeeën die het geld inzamelen en dat dan uitdelen. Soms gaat dat ook naar arme mensen in hun geboorteland. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoording.
Elly haakt hier op in met uitleg over onze vastentijd waarin we vastenmaaltijden houden met de gezamenlijke kerken, de opbrengst van oogstdankdag die vaak naar de voedselbank of naar de zusters van moeder Theresa in Rotterdam gebracht wordt. De Adventactie waarin we ons ook gezamenlijk inzetten voor een project.

De leden van de vereniging Almouwahadin bezitten verschillende nationaliteiten en hebben allen dezelfde vuistregels: 1) de geloofsbelijdenis of getuigenis: Allah is de enige God, Mohammed de grote profeet, 2) Uitvoeren van de vaste gebed, vijfmaal dagelijks verplichte gebeden , 3) geld doneren voor armlastigen, 4) één keer in je leven naar Mekka (alleen als dat mogelijk is) en 5) vasten tijdens de Ramadan. Dit zijn de 5 zuilen van het geloof en elke moslim dient zich hieraan te houden. De beloning is heel belangrijk: naar de hemel (en er zijn 7 hemelen) of naar de hel (ook hier zijn er 7 van) Er zijn 114 koranverzen. De gebedsketting is een hulpmiddel (telmiddel) om vergeving te vragen.

De tijden voor het gebed staan vast en vooraf is altijd het verplichte fysieke reinigingsritueel. Bidden in de moskee wordt meer beloond, dan bidden thuis, maar er is begrip voor het feit dat iemand niet 5x per dag naar de moskee kan.
In de offertijd moet men een schaapsram slachten en dit delen met de familie om de familieband te versterken, maar ook moet er een deel naar arme mensen
Op de vraag van Toos: bestaan er in de nieuwe manier van denken nog steeds 7 hemelen? is het antwoord: ja, De Koran is aan de hand van openbaringen en gebeurtenissen 1400 jaar geleden geschreven, is tijdloos en geeft de garantie dat deze hetzelfde blijft en wordt daarom op dezelfde manier gelezen en beleefd als toen .

Tijdens ons gesprek is er een oproep tot gebed en blijven we even alleen achter. Onze gastheren zijn weer snel terug.

Wij worden uitgenodigd om de gebedsruimte te bekijken. Het ziet er prachtig uit en er heerst een serene stilte. Enkele moslims zitten met de Koran op de grond. De heer Tahajekt vertelt dat de Iman altijd met zijn rug naar de mensen staat, gezicht richting Mekka.
Tijdens het gebed staat en knielt het volk schouder aan schouder op de tapijtstrepen. Gebedskleding is niet verplicht, het is eerder voor het gemak.
Over een verplichting tot het dragen van een boerka door vrouwen, staat niets in de Koran wel dat het lichaam bedekt moet zijn en dat geldt dan voor meisjes die de volwassen leeftijd hebben bereikt. Delen van hun lichaam wordt gezien als parels en die worden gekoesterd en daarom bedekt gehouden voor de buitenwacht.

Wat vrouwen betreft: er is binnen de vereniging ook een vrouwencommissie. Zij hoeven lang niet zoveel te bidden als de jongens/mannen . De vrijdagdienst is verplicht voor de mannen, maar niet voor de vrouw. Zij heeft vaak vrijstelling voor de verplichtingen thuis.
Ouders hebben zeker ook de plicht en de verantwoording om, net als bij ons, de kinderen goed op te voeden en er in te investeren..(7-7-7) De eerste 7 jaar gebeurt dat spelenderwijs, de volgende 7 jaar veel strikter en met meer bewustzijn, en als men 21 is, dan gaat het om eigen verantwoording. Ook hier is de vrouw sneller volwassen dan de man en het geloof is individueel: je moet het je eigen maken. Met hulp van de ouders. Over het algemeen, na het afzetten tegen religie en tegen ouders, keren ze rond hun 20e terug tot het geloof. Bij gebrek aan een Islamitische school gaan kinderen soms naar een christelijke school. Door het voorbeeld van ouders, leren ze te kiezen voor de Islam.

Het is een interessante avond en we zijn tot na 22.30 uur met elkaar in gesprek . De vele vragen worden over en weer beantwoord, al komen voor mijn gevoel niet echt tot de kern.
Er is een wezenlijk verschil tussen de sjiieten en de soennieten: De sjiieten geloven in de Koran als het woord van God en in de Soenna als de overgeleverde levensnormen van Mohammed. Dit zijn de pilaren waarop de sjiieten hun wetten en plichten baseren..
Soennitische (soenna betekent ‘traditie’) moslims volgen de traditie die gebaseerd is op het leven van de laatste profeet van de islam, Mohammed.

We spraken deze avond met de 2e generatie Marokkanen in Nederland en volgens hen is de eerste generatie óf tevreden hier in Nederland en hebben hun kinderen destijds over laten komen, óf zijn inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Deze generatie heeft wel contact met familie in hun geboorteland, maar geen behoefte om het Westland te verlaten. Duidelijk is dat binnen deze gemeenschap de laagdrempeligheid veel aandacht krijgt, gezien de vele organisaties die inmiddels dit prachtige (voorheen schoolgebouw) pand hebben bezocht.

Een belangrijk punt op de agenda van het Moskeebestuur is een eigen begraafplaats. Moslims worden altijd begraven en het liefst op ‘eigen” grond, want die wordt niet “geruimd” na een jaar of 10. Vandaar dat men gerepatrieerd wordt naar het vaderland, want daar wordt niet geruimd. Een moslim blijft begraven tot op de dag van het laatste oordeel en krijg dan pas te horen of hij naar de hel of hemel gaat (en welke) en of hij misschien eerst naar de hel en later naar de hemel gaat. Ook gelooft men dat een moslim na overlijden nog een paar dagen “hier” blijft en alles ziet en meemaakt van de rituelen en het afscheid.

Een mooie uitspraak naar aanleiding van de verschillen tussen de mannen en de vrouwen:
De man is de maan en de vrouw is de zon. De maan kan nooit schijnen zonder de zon en de zon niet zonder de maan.
Hebben we elkaar bekeerd deze avond? Nee, dat was niet nodig. Belangrijk is dat we met open oog, oor en hart naar elkaar geluisterd en gekeken hebben.

Weinig tijd over voor de IS oorlog. Maar samen stellen we vast: onbegrijpelijk, ontoelaatbaar, en er is geen enkele God die goedkeurt wat hier gebeurt.

Het boekje dat we meekregen :”Kent u deze man” eindigt met deze woorden:
“Om over iemand een correct oordeel te vellen, dient men kennis te hebben over die persoon/situatie en dient men niet louter rekening te houden met geruchten en roddels. Iemand haten is gemakkelijk, maar van iemand houden kost moeite.
Kennis komt eerst en dan komt de liefde.”

30-09-2014 F.L.