Contact

MISSIE WINKEL

Grote Waard 11
Honselersdijk

Openingstijden: woensdagmorgen van 9.00 tot ca 12.00 uur. Alleen om goederen te brengen!! Geen verkoop!
Voor verkoop: zaterdag : van 9.30 tot 13.00 uur. Ook om goederen te brengen.

Wilt U rekening houden met onze buren bij het parkeren rond onze Missie Winkel

GIFTEN

Giften kunnen gestort worden op ons RABO-banknummer : NL09RABO0135350492  t.n.v. PAROCHIE O.L.V. inzake MOV.  (ANBI)

NAMEN EN TELEFOONNUMMERS

Nelly v.d.Knaap, secretaris  0638719011
Joke Wubben, penningmeester/webmaster 0174-630168
Hans Damen, organisatie kledingactie 0174-623179
 Mathieu Beelen, missiewinkel medewerker 0174-625115
An Wooning, missiewinkel medewerker 0174-628702
Hannie Stoorvogel, missiewinkel medewerkster 0174-620240
Riet van Veen, missiewinkel medewerker 0174-292677
Nick Barendse, missiewinkel medewerker 0174-626005
Helmuth de Bakker, missiewinkel medewerker 0638034111
Conny van der Knaap, missiewinkel medewerkster 0612594783
Liesbeth de Groot, missiewinkel medewerkster
Frans Alsemgeest, missiewinkel medewerker 0174621246
Nelly v.d. Knaap, missiewinkel medewerkster 0638719011
Bert van Zeijl, missiewinkel medewerker
Hans Jansen, missiewinkel medewerker 0644148366