KERSTMARKT :  Zondag 10 december in de RK-kerk van Honselersdijk, van 11 uur tot 14.30. verdere info, scroll naar beneden.

De Missiewinkel is gesloten van 23 december tot dinsdag 2 januari i.v.m. de feestdagen.

 

WIE ZIJN WIJ:
MOV staat voor: Missie-Ontwikkeling en Vrede. In Honselersdijk werd in 1968 een missiegroep opgericht. Later werd dit MOV(missie-ontwikkeling-vrede) en deze groep is sinds november 1980 actief.(zie ook geschiedenis) De MOV onderhoudt de contacten met de Westlandse missionarissen die over de gehele wereld verspreid hun werk doen. Dit gebeurt door briefwisseling, email contact , ontmoetingen tijdens vakanties en soms bezoeken MOV leden, op persoonlijke titel, de missionaris op de werkplek.

Behalve morele ondersteuning, draagt de MOV ook financieel bij aan het werk van de missionarissen. Dit gebeurt uit de opbrengsten van de missiewinkel, giften, de kleding- en andere acties. Sinds enkele jaren ondersteunen we ook Westlandse goede doelen.

De MOV bestaat uit diverse groepen:
*de stuurgroep: voorzitter/secretaris en penningmeester. Zij onderhouden de contacten  met de missionarissen.  De penningmeester regelt de financiën, waaronder ook de opbrengsten uit de missiewinkel vallen. De penningmeester beheert ook de website. 
*de missiewinkelgroep: deze groep houdt de missiewinkel draaiend. Neemt elke week 2e hands spullen in op woensdag (en zaterdag) en zorgt voor de verkoopt op zaterdag.
( alle medewerkers, zie FOTOBOEK )
*de kledingactiegroep die 2 x per jaar een grote inzameling houdt.

Giften kunnen gestort worden op ons RABO-banknummer :
NL09RABO0135350492 t.n.v. PAROCHIE O.L.V. inzake MOV (ANBI)

OPROEP:  Wie wil de stuurgroep, die op dit moment slechts uit 2 mensen bestaat, komen versterken?
Voor informatie, bel  Joke Wubben 0174 630168 of Nelly van de Knaap 0638719011

MISSIEWINKEL
Onze Missie Winkel vindt U aan de GROTE WAARD 11 , HONSELERSDIJK
Openingstijden: elke zaterdagmorgen van 9.30 tot 13.00 uur. woensdagmorgen van 9.00 tot  ca 12.00 uur. Woensdag alleen om goederen te brengen!! Geen verkoop!

 

Kerstmarkt 2023 in Honselersdijk

Het gaat ook dit jaar weer gebeuren. Op 10 december 2023 wordt de alom bekende kerstmarkt weer georganiseerd door onder andere de MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) in de RK kerk van O.L.V.v. Goeden Raad aan Dijkstraat 23 te Honselersdijk. De kerstmarkt gaat open om 11.00, dus niet direct na de viering en wordt om 14.30 afgesloten. Het hele jaar door is er in de missiewinkel van alles aan kerstartikelen binnen gebracht en opgeslagen. De stands zullen weer bemand worden  door vele vrijwilligers, zodat u weer op zoek kunt gaan naar mooie kaarsen, engelen kerstballen, verlichting en zelf gemaakte kerststallen. Voor de innerlijke mens zijn er natuurlijk weer koffie, thee, chocomel en zelfgebakken wafels te koop.

De opbrengst is wederom voor een project voor kinderen. Deze  keer voor de Stichting Voor elkaar Met elkaar dat als doel heeft een woning te realiseren voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke en/of andere beperking.

De woning zal worden gerealiseerd in Monster, op het terrein van de voormalige Aloysiusschool. De jongeren hebben een 24uurs zorgbehoefte die geleverd zal gaan worden door een professionele zorgaanbieder. Daarnaast zullen ouders en familie samen met een groep vrijwilligers nauw betrokken zijn en blijven bij  het leven van de jongeren.

Om de gezamenlijke ruimtes ( 2 woonkamers, keuken, badruimte, snoezel, kantoor) en specifieke aanpassingen in de woning te realiseren zijn de jongeren aan het sparen en worden er fondsen aan geschreven.  Nu zijn we het goede doel van de kerstmarkt in de OLV van Goede Raad kerk. Daar zijn we dankbaar voor. Wij hopen dat u in grote getale aanwezig zult zijn op zondag 10 december.     Wij zullen er zijn!!!

 

Reden voor een feestje :     

Onze meest trouwe medewerkster  Annie Wooning is 90 jaar geworden !   

 VAN HARTE GEFELICITEERD !

 En het vermelden waard : Annie Wooning is nu de oudste vrijwilliger, sinds 1990 in dienst van de Missiewinkel.

 

Kledingactie 7 oktober 2023

Het was weer een geslaagde kledingactie met veel hulp van vrijwilligers :

Koen Damen, Hans Wubben, Joke Wubben , Daan van der Voort, Leo Damen, Piet van Niekerk, Nelly van der Knaap, Jeffry Bakker, Hans Damen. Ook alle medewerkers van de Missiewinkel.

André Zwinkels en Hans Damen bedankt voor het wekelijks ophalen bij de Missiewinkel. 

Frans en Nel Vijverberg , bedankt voor de extra inzamelingslocatie.

Opgehaald :

Monster               3620  kg.
Kwintsheul          1500  kg.
Poeldijk                 910  kg.
Honselersdijk     2765 kg.
Hoek v Holland    920  kg.
TOTAAL ;             9715  kg.

 

 

Bericht van de penningmeester.

2022 was voor de Missiewinkel eindelijk weer een goed jaar. De inkomsten zijn wel iets minder dan vorig jaar. Toch konden we een met aantal vrijwilligers tot een goede verdeling komen. 
Ghana : € 2500,- Voor scholing voor kinderen van arme gezinnen.
Malawi : € 3000,- Voor gezondheidszorg.
Tanzania : € 2000,- Voor scholing ( naaicursus plus naaimachine )
Brazilië :  € 2000,- Project voor verslaafden en psychologische begeleiding.
Kenia :  € 3000,- Renovatie logeerhuis , medicatie en onderwijsproject.
Indonesië : € 3000,- medische ondersteuning. 
Namibië : € 1500,- Opzetten en inrichten van een lagere school.
Ook de Westlandse goede doelen vergeten we niet :
Carma : € 1500,- voor nieuwe projecten. Stichting ALS- Westland : € 2500,-

Dit alles konden we realiseren, dankzij de inzet van onze hardwerkende vrijwilligers !

Je kunt de bedankbrieven lezen bij de map : BRIEVEN

 

—————————————————————————————————————-

Het stokje wordt overgedragen……

Fia Luiten                                                                             Nelly van de Knaap

Fia Luiten, onze secretaris heeft besloten te stoppen met haar secretariswerk voor de MOV-Honselersdijk.

Haar tomeloze inzet voor de MOV, is prijzenswaardig!
In 1991 als secretaris begonnen, en daarna vele acties op touw gezet, zoals:
-De Missiebridgedrive.
-Reclame maken voor de missiewinkel op de Honselse braderie.
-Voor de vastenactie: spaardoosjes uitdelen op het Startblok en de soepbroodmaaltijd.
-Actief lid van de Regionale MOV.
-Kledingactie: posters maken en heel veel kleding in ontvangst nemen (2 keer per jaar).
-Kerstmarkt: inrichten en actief verkopen in haar kraam.
-Vredeswandeling: activeren en meelopen.
-Contacten onderhouden met alle (leken)missionarissen.
-Persberichten versturen.
-Vergaderingen voorbereiden, leiden en de notulen maken.

Ook heeft ze vele verre reizen gemaakt (op eigen kosten) naar de missionarissen.
In  1999: Pater Piet Verhagen, Kenia. 2003: Pater Koos Jansen, Ghana en Pater Gerard Blesgraaf, Benin. 2006: reis naar Brazilië, 8 bezoeken afgelegd bij:  Pater Gabriel Hofstede, Broeder Urbanus, Pater Cees Overgaag, Pater Hugo van Steekelenburg, Pater Aad Zwinkels, Broeder Peter van de Drift, Pater Niek van de Zande en Pater Wim Warmehoven.  In 2008: Pater Cor Lemmers, Chili. 2009: Zuster Anna Brigitta de Koning, Tanzania.  2010: Zuster Jeannette van Paassen, Sumatra. 2012: Pater Jan van Paassen en Broeder Han Gerritsen, Indonesië.  2013 en 2017: Pater Cor Lemmers, Chili.
Haar geplande bezoek aan Pater Hofstede kon jammer genoeg niet door gaan door corona.

Wij (de gehele MOV-groep)  hopen in  Nelly van de Knaap een waardig opvolgster gevonden te hebben.

Even voorstellen :
Ik ben Nelly van der Knaap-van den Berg, getrouwd met Frans van der Knaap en wonend te Honselersdijk.
We zijn samenwonend nadat de laatste van onze 3 zonen Remko, Joost en Mattijs op zichzelf zijn gaan wonen en getrouwd zijn en wij dus 3 schoondochters en 6 kleinkinderen tot ons gezin mogen rekenen en waar we heel blij mee zijn.
Ik ben lid van onze geloofsgemeenschap van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk. Ik heb de pastorale school gedaan in de avond en ben daarna aangesteld als gebedsleider /begeleider van avondwakes. Wat geen vrolijke functie is, maar wel voldoet aan de vraag om steun bij overlijden in een familie. Heel mooi werk wat ik doe op vrijwillige basis. Sinds vorig jaar heb ik me aangesloten bij het team van de missiewinkel en help bij het sorteren en uitzoeken van de door de mensen ingebrachte huisraad.
Ik ga mijn best doen om Fia op te volgen, maar niet te evenaren, want zij heeft een heel groot talent in het schrijven van gezellige brieven en teksten en ik weet niet of ik daar aan kan gaan tippen.

Nelly van der Knaap