WIE ZIJN WIJ:
MOV staat voor: Missie-Ontwikkeling en Vrede. In Honselersdijk werd in 1968 een missiegroep opgericht. Later werd dit MOV(missie-ontwikkeling-vrede) en deze groep is sinds november 1980 actief.(zie ook geschiedenis) De MOV onderhoudt de contacten met de Westlandse missionarissen die over de gehele wereld verspreid hun werk doen. Dit gebeurt door briefwisseling, email contact , ontmoetingen tijdens vakanties en soms bezoeken MOV leden, op persoonlijke titel, de missionaris op de werkplek.

Behalve morele ondersteuning, draagt de MOV ook financieel bij aan het werk van de missionarissen. Dit gebeurt uit de opbrengsten van de missiewinkel, giften, de kleding- en andere acties. Sinds enkele jaren ondersteunen we ook Westlandse goede doelen.

De MOV bestaat uit diverse groepen:
*de stuurgroep: voorzitter/secretaris en penningmeester. Zij onderhouden de contacten  met de missionarissen.  De penningmeester regelt de financiën, waaronder ook de opbrengsten uit de missiewinkel vallen. De penningmeester beheert ook de website. 
*de missiewinkelgroep: deze groep houdt de missiewinkel draaiend. Neemt elke week 2e hands spullen in op woensdag (en zaterdag) en zorgt voor de verkoopt op zaterdag.
( alle medewerkers, zie FOTOBOEK )
*de kledingactiegroep die 2 x per jaar een grote inzameling houdt.

Giften kunnen gestort worden op ons RABO-banknummer :
NL09RABO0135350492 t.n.v. PAROCHIE O.L.V. inzake MOV (ANBI)

OPROEP:  Wie wil de stuurgroep, die op dit moment slechts uit 2 mensen bestaat, komen versterken?
Voor informatie, bel  Joke Wubben 0174 630168 of Nelly van de Knaap 0638719011

MISSIEWINKEL
Onze Missie Winkel vindt U aan de GROTE WAARD 11 , HONSELERSDIJK
Openingstijden: elke zaterdagmorgen van 9.30 tot 13.00 uur. woensdagmorgen van 9.00 tot  ca 12.00 uur. Woensdag alleen om goederen te brengen!! Geen verkoop!

Kerstmarkt 10 december.

Dat de Kerstmarkt weer

een groot succes was, getuigt het volgende verslag :

Woensdag 4 oktober was het moment dat wij – Wanda en Annemiek – van stichting VEME de hand schudden van Connie, Els en Monic.

Wat een warm welkom en een fijn gezelschap. We werden verrast door het enorme vakmanschap van Monic die ons enthousiast haar zelfgemaakte kerststallen liet zien en kregen bij een lekkere kop thee uitgelegd hoe de organisatie van de kerstmarkt verliep.

Dit jaar was stichting Voor Elkaar Met Elkaar (afgekort VEME) uitgekozen als goed doel. Stichting VEME heeft als doel een woonhuis te realiseren in Monster voor kinderen met een verstandelijke en/of andere beperking. Onze kinderen. Dit project zal gerealiseerd worden op het terrein van de oude Aloysius basisschool in Monster. De gezamenlijke ruimtes van deze woning, denk aan de keuken, woonkamers en tuin, moeten worden ingericht door de stichting. Daarvoor zijn wij al een aantal jaren aan het sparen. En dus zijn wij heel blij met acties als de kerstmarkt van de MOV.

Het enthousiasme waar wij op 4 oktober mee kennis maakten, bleek bij een grote, gezellige groep mensen aanwezig. Dat de jaarlijkse Kerstmarkt in de Onze-Lieve-Vrouw van Goeden Raadkerk in Honselersdijk wordt gedragen door zovele vrijwilligers, was hartverwarmend om te zien. En daar deelgenoot van te mogen worden, heeft ons als ouders diep geraakt.

Inmiddels is de markt achter de rug. Het liep als een geoliede machine, er werd goed gezorgd voor de inwendige mens en wat was het gezellig met elkaar!

Zo zijn wij met elkaar gekomen tot het prachtige bedrag van €4000,00!

Wij, van stichting Voor Elkaar Met Elkaar, zijn ontzettend blij met dit mooie bedrag. En we zijn Connie, Els, Monic en alle andere geweldige vrijwilligers zeer dankbaar voor de warme inzet.

Ben je benieuwd naar het vervolg van onze reis naar het wooninitiatief voor onze kinderen? Neem dan af en toe een kijkje op www.stichtingveme.nl. of volg ons via stichtingveme op Facebook.

Tot slot willen wij jullie allen mooie feestdagen wensen. Met een gezegende Kerst en al het goede voor jullie en jullie dierbaren voor het komend jaar.

Warme groet en hopelijk tot ziens,

Annemiek Verroen en Wanda Kunz

Namens alle ouders en kinderen van stichting Voor Elkaar Met Elkaar

Bericht van de penningmeester :

2023 was voor de Missiewinkel een redelijk goed jaar.Met bestuur en vrijwilligers van de winkel zijn we tot een goede verdeling gekomen :

Tanzania :   € 2.000,- Voor scholing.
Indonesië : € 2.000,-  Medische ondersteuning. ( HaranpanJaja )
Kenia         : € 4.000,-  Renovatie logeerhuis, medicatie, onderwijsproject.
Ghana       : € 2.000,-  Medische hulpmiddelen.
Brasilie      : € 2.000,-  Project verslaafden en woningen.
Namibie    : € 2.000,-  schoolproject
Indonesie : € 2.000,-  tehuis voor schoolkinderen.
Ghana       : € 3.000,- scholing arme kinderen.
Carmen Naaldwijk : € 2.000,-
ALS-Westland   : € 2.000,-
Diaconie Honselersdijk : € 1.000,-

U kunt de bedankbrieven lezen in de map : GASTENBOEK

Kledingactie 7 oktober 2023

Het was weer een geslaagde kledingactie met veel hulp van vrijwilligers :

Koen Damen, Hans Wubben, Joke Wubben , Daan van der Voort, Leo Damen, Piet van Niekerk, Nelly van der Knaap, Jeffry Bakker, Hans Damen. Ook alle medewerkers van de Missiewinkel.

André Zwinkels en Hans Damen bedankt voor het wekelijks ophalen bij de Missiewinkel. 

Frans en Nel Vijverberg , bedankt voor de extra inzamelingslocatie.

Opgehaald :

Monster               3620  kg.
Kwintsheul          1500  kg.
Poeldijk                 910  kg.
Honselersdijk     2765 kg.
Hoek v Holland    920  kg.
TOTAAL ;             9715  kg.