Brieven

Beste Nellie

Onze oprechte excuses dat we pas nu antwoord geven op uw mail van begin oktober, met het verzoek om het MOV-formulier voor 2021 in te vullen. Mijn vrouw Jacqueline is al enige tijd ziek; we zijn bang dat ze Long Covid heeft en daarom schrijf ik (John Fox, haar man) u op haar plaats.

MOV is al vele jaren een belangrijke en gracieuze supporter van ons werk in het noorden van Malawi, en Fia Luiten heeft ons altijd aangemoedigd wanneer Jacqueline elke twee of drie jaar terug in het Westland is om re rapporteren over het werk van ons gezondheids- en ontwikkelingscentrum, het Eva Demaya Centrum. Ik weet zeker dat u een uitstekende opvolger van Fia zult zijn en ik wens u en uw collega’s het allerbeste bij uw inspanningen om lokale missionarissen te ondersteunen bij hun werk in het buitenland.

Ik zie uit uw e-mail dat u Kenia en Tanzania al hebt bezocht; Malawi is wat armer en minder ontwikkeld dan die landen maar staat bekend als “het warme hart van Afrika” vanwege de vriendelijkheid van de mensen. Misschien zult u dat ooit zelf kunnen zien….

Om u een idee te geven van wat we het afgelopen jaar hebben gedaan, voeg ik onze laatste twee nieuwsbrieven toe.

Helaas kan Jacqueline dit jaar niet terug naar het Westland omdat ze de Malawische nationaliteit heeft en het onmogelijk is om een ​​reisvisum te krijgen om Europa te bezoeken. We wensen jullie allemaal op het MOV alle succes en we danken jullie van harte voor alle geweldige steun die jullie ons jarenlang hebben gegeven voor ons werk in Malawi

John Fox For Jacqueline Kouwenhoven 15-11-2021

Nieuwsbrief 44

September 2021Eva Demaya Stichting Telefoon: 06-47460600. Email: secretariaat@evademaya.nl Website: www.evademaya.nl
Bankrekeningnr: NL90 RABO 0142 2365 19 ANBI nr. 8070.01.739. KvK 2717.26.97

Nieuws uit het Centrum
door de redactie
In de 20 jaar van haar bestaan is dit de 44ste nieuwsbrief over de activiteiten van het Eva Demaya Centrum in Malawi. Tweemaal per jaar schrijft Jacqueline over de actuele zaken en bezigheden op en rond het Centrum. Trouwe lezers hebben kunnen volgen hoe het Centrum werd opgebouwd, hebben gelezen over de ontwikkeling van de vele projecten en activiteiten en dat dat nooit vanzelf ging.
Behalve een kleine terugblik op die 20 jaar geeft Jacqueline natuurlijk ook een update over actuele zaken, zoals de vaccinatie tegen Covid. Veel leesplezier

Twintig jaar Eva Demaya Centrum
door Jacqueline
27 Augustus 2001 was de officiële ontstaansdag van het Eva Demaya Centrum. Op die dag registreerde het Ministerie van Justitie van Malawi het Eva Demaya Centrum als een non-gouvernementele organisatie en daarmee was het bestaan van het Centrum een vaststaand feit. In die tijd werd er druk gebouwd aan de kliniek, werd personeel geworven en werden diverse activiteiten opgestart. Het was een spannend begin van een enorm ambitieus project, in een land met een nog onbekende taal, cultuur en klimaat. Maar met de nodige ‘ups en downs’ werd in de loop van 20 jaar enorm veel gerealiseerd en heeft het Centrum tienduizenden mensen bijgestaan in ‘the struggle’ van hun dagelijks bestaan. Natuurlijk was daar in de eerste plaats de gezondheidszorg (in 20 jaar zijn alleen al in de polikliniek ruim tweehonderd duizend patiëntbezoeken geregistreerd) met als speerpunt de zorg voor en voorlichting aan Hivgeïnfecteerden en Aidspatiënten.

Spreekuur voor Hiv-testen en raadgeving

Talloze kinderen, die in de kraamkliniek op het Centrum geboren zijn, zijn nu zelf ouder. Onderwijs is gestimuleerd op vele manieren, door de hulp bij bouw van basisscholen en door rechtstreekse financiële steun aan middelbare scholieren, door de jaarlijkse beroepsopleidingen. Trouwe lezers van deze nieuwsbrief weten dat er nog veel meer activiteiten en projecten zijn geweest, altijd gestart vanuit een hulpvraag vanuit de lokale bevolking. Er was extra aandacht voor de zwakkeren en ouderen bij de uitdeling van dekens en voedselhulp, die in jaren van voedseltekorten werd uitgebreid naar een veel groter deel van de bevolking. Het welzijn van jongeren werd gestimuleerd door het opzetten van sportcompetities, die in de laatste jaren zijn uitgegroeid tot een waar regionaal fenomeen.

Medewerkers van het Centrum (in 2014)

Om al deze diensten ten behoeve van de plaatselijke bevolking te kunnen bieden, heeft het Centrum al die jaren ongeveer 60 mensen in dienst. Een klein deel van deze staf werkt op het kantoor van het Centrum in de dichtstbijzijnde stad Mzuzu. Hier worden contacten via telefoon en email onderhouden met bijvoorbeeld overheidsinstanties en leveranciers, hier wordt transport gecoördineerd, inkoop van medische middelen en alle andere essentiële materialen voor bijvoorbeeld onderhoud van het Centrum geregeld en de boekhouding en financiële administratie en (salaris)betalingen worden uitgevoerd. Via het kantoor wordt ook gezorgd voor verslaglegging en verantwoording naar de instanties die daarom vragen. Voor al deze mensen is werk en een vast salaris van groot belang, met hun verdiensten konden en kunnen zij zichzelf, en vaak ook een gezin en/of familieleden onderhouden. Vele medewerkers hebben zich kunnen ontwikkelen in zowel persoonlijke zin als in hun economische levensomstandigheden.
Het bestuur en de directie van het Eva Demaya Centrum hebben alle reden om dankbaar te zijn voor wat ze de afgelopen 20 jaar hebben kunnen bereiken, met alle (financiële) steun van talloze betrokkenen, sponsoren, geïnteresseerden, vrijwilligers. De moeilijke, spannende jaren van het begin zijn voorbij en het Centrum is uitgegroeid tot een goed bestuurde organisatie, die goed is geworteld in de gemeenschap waar ze onderdeel van uitmaakt en die zich ook zal blijven inzetten voor die gemeenschap, met op de eerste plaats het blijven bieden van goede medische zorg.

Eerste vaccinaties tegen Covid
door Jacqueline

Op het gebied van gezondheidszorg heeft het Eva Demaya Centrum sinds de start van de gezondheidskliniek nauw samengewerkt met het Ministerie van Gezondheidszorg. Het was daarom vrij logisch dat, toen duidelijk werd dat vaccinatie tegen Covid-19 mogelijk zou worden, de kliniek werd aangewezen als een vaccinatiecentrum. In Malawi zijn sinds maart dit jaar met enige regelmaat kleine hoeveelheden vaccins aangekomen, gedoneerd via het COVAX programma van de WHO. Zo was er in augustus een levering van ca 300.000 doses Johnson&Johnson-vaccins (in Nederland bekend als het Janssen-vaccin, waarvoor 1 prik volstaat), vanuit de VS. De vaccins zijn na aankomst in Malawi over alle aangestelde vaccinatiecentra verdeeld. Het Centrum kan de vaccins koel bewaren, omdat het een koelinstallatie op zonne-energie bezit.

Cliënten wachten op vaccinatie

Vaccinaties worden uitgevoerd op door de overheid aangewezen nationale vaccinatiedagen, de eerste waren in maart. Op deze dagen hebben de verpleegkundigen en andere medewerkers van het Centrum heel hard gewerkt om rond de honderd cliënten per dag te vaccineren.

Vaccinatie van de Paramount Chief

En op 9 augustus was onder de gegadigden voor vaccinatie de nieuwe Paramount Chief, de hoogste traditionele bestuurder in het gebied van Luviri. Zijn komst naar het Centrum zal hopelijk veel mensen motiveren om zich eveneens te laten vaccineren. Op termijn zullen er naar het zich laat aanzien uiteindelijk niet voldoende vaccins beschikbaar zijn in Malawi, maar de volgende vaccinatieronde in september gaat zeker door.

Beroepsopleiding
door Jacqueline

Ook dit jaar verzorgen medewerkers van het Centrum een beroepsopleiding voor jongeren die zijn opgegroeid onder moeilijke omstandigheden. Dit jaar worden vier jonge vrouwen, Molesi Bota, Flora Mkandawire, Frale Munthali en Lucy Gondwe, opgeleid tot kledingmaaksters. De zes maanden durende opleiding is volledig verzorgd en de studenten verblijven tijdens hun training op het Centrum. Het onderricht wordt dit jaar voor het eerst volledig verzorgd door Chancy Chirambo, een gediplomeerde instructrice die zelf in 2005 door Eva Demaya tot kledingmaakster is opgeleid.

Lessen voor kleding maken weer gestart

Aan het opleidingsprogramma tot fietsenmakers doen zes jonge mannen mee. Deze training is door het Centrum zelf ontwikkeld en het is een succesvol programma omdat er veel vraag is naar fietsreparateurs. Als onderdeel van hun opleiding krijgen alle cursisten een week lang lessen over bedrijfsvoering. De kennis die zij hierbij opdoen zal hen helpen hun eigen bedrijfje op te zetten. En bij het afsluiten van de opleiding ontvangt iedere jongere een starterspakket, waarmee zij daadwerkelijk het geleerde direct in de praktijk kunnen brengen en in hun eigen dorp een inkomen kunnen verdienen.

Ondersteuning middelbare scholieren
door Jacqueline

In september begint in Malawi het nieuwe schooljaar. Veel jongeren hebben door de Covid-maatregelen achterstand in hun leerprestaties opgelopen en zullen een schooljaar moeten herhalen. Voor jongeren op de middelbare school van wie de ouders weinig financiële middelen hebben is dit funest. Als het schoolgeld niet betaald kan worden, kunnen zij niet verder studeren en vallen voorgoed uit. Het Eva Demaya Centrum zal daarom in de komende twee schooljaren 40 kwetsbare jongeren ondersteunen door hun schoolgeld te betalen zodat zij hun laatste schooljaren af kunnen maken – en daarmee een betere kans hebben voor de toekomst.

Bedankt
door Jacqueline

Hoewel de vreugde over het 20jarig jubileum van het Eva Demaya Centrum enigszins getemperd wordt door de Covid-pandemie, zullen we in de komende maanden toch aandacht aan deze nieuwe mijlpaal besteden. En tijdens de bescheiden feestelijkheden zal zeker onze dankbaarheid voor jullie allen die ons vanuit Nederland gesteund hebben centraal staan. Dus bij deze, namens alle Malawische kinderen, jongeren en ouderen, die door jullie gesteund zijn in de afgelopen twintig jaar onze oprechte dank!

Van het bestuur

Felicitaties voor het Centrum door het bestuur

Er is reden genoeg om even stil te staan bij het 20 jarig bestaan van het Eva Demaya Centrum, dat heeft u kunnen lezen in het voorafgaande in deze nieuwsbrief. Reden genoeg ook voor een feestje, ware het niet dat de Covid-19 ook in Malawi nog steeds aanleiding geeft om heel voorzichtig te zijn met grote bijeenkomsten. Het bestuur van de Stichting Eva Demaya feliciteert in elk geval Jacqueline en het bestuur en alle medewerkers in Malawi met deze 20 jaar en viert het feest op afstand in gedachten mee…
Uw giften blijven welkom en worden besteed aan de dagelijkse gang van zaken in de polikliniek, Hiv- en aidsbestrijding, het kraamcentrum, beroepsopleiding en andere activiteiten van het Centrum. U kunt rechtstreeks een bedrag overmaken naar het bankrekeningnummer NL90 RABO 0142 2365 19 van de Stichting Eva Demaya. Of u doneert via de website via de ‘doneerknop’, na het kiezen van een bedrag en het invullen van uw emailadres, wordt u rechtstreeks gelinkt naar uw bank voor een overboeking via IDEAL.
Hartelijk dank voor uw steun en het gaat u goed.

Pubquiz? Helaas….
door de activiteitencommissie

Het bestuur van de Stichting Eva Demaya heeft besloten dat de eerder geplande Eva Demaya pubquiz op vrijdag 3 november geen doorgang zal vinden. Op het moment dat de activiteitencommissie de organisatie zou starten was er nog onzekerheid over blijvende of wederom noodzakelijke COVID maatregelen.
Als de omstandigheden het toelaten, zal naar een nieuwe datum worden gezocht.

Golokuati, Ghana, november 2020.

Beste MOV medewerkers, hallo FIA en Joke.

Wij hebben met genoegen de toezegging van MOV ontvangen voor ook dit jaar een bijdrage aan het werk van ons in Ghana.

Natuurlijk is het voor ieder van ons en in alle landen een moeilijke tijd. Ook is het een moeilijke tijd voor de missiewinkel van MOV. Dat we desondanks ook dit jaar een bedrag van u mogen ontvangen is een mooie steun voor de aller armste die in deze tijd het extra moeilijk hebben. Kleine bedragen kunnen hier mensen redden. Soms beschikt men niet eens over vervoerskosten naar het ziekenhuis, laat staan de aankoop van bloed of medicijnen die direct nodig zijn. Ook de ondersteuning van high potential studenten uit de arme gezinnen met studie gelden, zorgen dat zij aan een betere toekomst werken. Zo zorgen zij later weer voor ondersteuning van hun familie.

Nogmaals onze hartelijk dank voor de bijdragen waar we heel blij mee zijn.

Vriendelijke groeten, Wies Dorge en Aloys Janssen. Golokuati, Ghana

Vanuit Benin: Pater Gerard Blesgraaf:
Dierbare medebroeders, Lieve Fia , fijne Sjors, en alle andere fijne mensen , neem me niet kwalijk maar ik ben nog steeds een beetje “groggy”, door het definitief afscheid de 15e December van mijn “geboren dorp” Karimama, het dorp dat ik heb geholpen op de wereld te zetten, met een multifunctionele zaal, een prachtige lagere school, een schitteren College, nu vervolgd door groepen djihadisten. Het afscheid was wel een “hoogfeest” van honderden lieve meelevende mensen en jongeren en kinderen en wanhopige families.  In de stilte van mijn kamer, schoten de tranen in mijn ogen. Alle persoonlijke zaken moesten opgeruimd worden en dat waren er velen maar ik had er niet zo’n zin. En toch maar door doen ruim een week lang met ondertussen het dreigende nieuws van de djihadisten die doorgingen met aanslagen. Waarom? Om niets kinderen van de duivel . Ondertussen ben ik verhuist naar de grootste Salesiaanse parochie in Cotonou, waar ik de afgelopen Kerst nacht heb mogen concelebreren met mijn medebroeders en duizenden mensen, jong en oud en 5 koren die allen op hun beurt en in hun eigen taal  het kerstekind, “Godsgeboorte” bezongen. En  24 kinder- doopsels de volgende dag. Het leven gaat door, gelukkig wel. Maar ik moet er weer de smaak van krijgen. Toch wens ik u allen van harte een heel gezellig kerstfeest en een genade vol 2020 met hopelijk wat meer vrede en eerbied voor de ander.
Gerard

Vanuit Harapan Jaya, Indonesië (november 2019)
Lieve mensen.
Wat een groot  sint Nicolaas cadeau. Ik geloof nog in sinterklazen . Er lopen er nog heel wat rond op deze aardbodem, en daar  horen jullie ook bij.Ik ben er ontzettend blij mee .
Zelf ben ik weer “geland” in Nederland na 5 weken Indonesië. Eerste week vergaderen  met 10 verschillende landen waar wij, de zusters FCJM  werken Heel goed om ook andere wereld delen te leren kennen .En dan kom je er achter dat we hier in Nederland het  beste wonen en werken .met al de voorzieningen die er zijn. Wat een voorrecht om hier geboren te zijn.
Op Harapan Jaya gaat het nog steeds goed. Nog steeds komen de orthopeden en plastische Chirurgen . En voor een van hen vroeg ik  hulp aan .Yosafat  een man van 27 jaar die een paar maanden geleden in een wok, dus grote pan, gevallen was en heel erg verbrand was.
Bij het huisbezoek van onze fysiotherapeut  kwamen ze deze man dus tegen, zittend op een stoel ,voorovergebogen alsof hij wilde slapen. Hij stonk zijn huis uit, en zijn vader zei, laat hem hier maar dood gaan, het duurt niet lang meer.
Toen kreeg ik een App: “wat moeten we  met deze man doen. Ik vroeg: “wat wil de patiënt zelf ? ” Hij wilde nog verder leven .
Ik zei: ”mee nemen in de auto, met de nachtboot  naar Sumatra, en in het bad doen op Harapan Jaya!” 
Dit alleen al was een hele bedoening . Hij stonk zo vreselijk, bijna niet te doen voor de medepassagiers. Maar ze hebben het volgehouden , en professor Hovius heeft hem 2 keer geopereerd en de volgende plastische chirurg nog eens 2 keer . Ik probeerde foto’s door te sturen , maar zie dat het niet gelukt is . In ieder geval is hij nu op Harapan Jaya  en zit in een rolstoel . Hij moet nog minstens een of twee keer geopereerd worden . Niet de hele huid, die van zijn billen gehaald is, is aangeslagen,  maar die op de foto zijn alweer genezen.
Ik heb nog geen rekening ontvangen, maar hij heeft wel meer dan een week op de IC gelegen, en dure medicijnen gehad om het te kunnen overleven . Het honorarium van de Nederlandse specialisten  hoefde niet betaald te worden, dat scheelt al weer heel veel. 
Fia , wat heerlijk dat we dan toch met veel medewerking van anderen  zo’n man weer het leven terug gegeven hebben . Ik ben er blij en dankbaar om en ik hoop dat jullie dat ook zijn . Elk mens is er een . En telt voor twee als je zo ver gezonken bent dat je bijna al levenloos was. 
Terima kasih banyak.
Atas Yosafat  en zuster Jeannette van Paassen

Vanuit Chili Pater Cor Lemmers , (november 2019)
Lieve Fia en leden van de MOV  Hartelijk dank voor je mail en voor de toezegging van een gift, .waar ik zeker een aantal zieken mee kan helpen. Het ziekenhuis schenkt de goedkoopste geneesmiddelen. Als ze ze niet hebben moet je ze in de apotheek kopen. Dat is een van de punten die de regering beloofd heeft om aan te pakken. Want de medicijnen zijn hier veel duurder dan in andere landen
De rust keert terug. De schade wordt berekend zoals na een aardbeving. Chili heeft de conclusies van internationale organisaties van mensenrechtenschendingen aanvaard…De ene kant is verontwaardigd over de materiële verwoesting en de andere    over de gewonden door de politie. Wij wensen jullie het allerbeste toe.  Abrazo Cor Lemmers

Vanuit Sulawesi, Indonesië (november 2019)
Broeder Han Gerritse verbleef vele jaren in Sulawesi waar hij een prachtig huis heeft opgezet voor gehandicapte kinderen. Broeder Han is voorgoed teruggekeerd naar Nederland, maar de MOV wordt goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het tehuis ” Sayap Kasih”.door broeder Theo Blokland. De lokale stichting Yamaru vormt het bestuur en zoekt gelden om het kindertehuis te ondersteunen. Met dank aan de MOV uit Honselersdijk, die jaarlijks een gift stuurt. Op dit moment worden er plannen gemaakt om een 2e tehuis te bouwen voor ouder wordende kinderen. Een andere stichting verzorgt de aankoop van grond, en weer een andere stichting zorgt voor de bouw. De gehele inrichting en exploitatie komt voor rekening van de stichting Yamaru. Lokale mensen zorgen voortekeningen en bestek, er wordt gratis cement, grond, dakdelen enz. geleverd. Dit wordt door het Indonesische Ministerie van Sociale Zaken zeer gewaardeerd en zij nemen de lasten voor 15 kinderen voor hun rekening!
Voor meer informatie: www.yamaru.nl

Vanuit Chili: (oktober 2019)Pater Cor Lemmers schrijft: als men in Nederland aan mij vraagt hoe het gaat in Chili, dan zei ik meestal: het gaat goed, maar het verschil tussen arm en rijk is enorm. En dat is al heel lang zo en diverse regeringen hebben daar weinig aan veranderd. Chili was een voorbeeld van gestadige vooruitgang met een hoog gemiddeld inkomen. Het neoliberalisme werd consequent toegepast. De staat moet alleen doen wat door anderen niet gedaan kan worden. En zo is alles geprivatiseerd: onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, aanleg van wegen, pensioenregeling enz. Met geld is alles te koop…..De pensioenen zijn een kwart va het loon. Verder was er corruptie in het leger, politie en politiek. En lage lonen voor een deel van de bevolking. Opeens kwam er een sociale “uitbarsting” overal tegelijk en zonder oproep van partijen. Alle politieke partijen verloren hun geloofwaardigheid. De regering wist niet met wie te onderhandelen.
Inmiddels zijn er grote demonstraties geweest, stakingen, geweld…
Uiteindelijk hebben de politieke partijen er toch vat op gekregen en hebben een pact getekend om met veel mensen een nieuwe grondwet te maken. Zoals iedereen heeft kunnen lezen: er werd brand gesticht, geplunderd, geweld tegen de politie….de schade is enorm en uiteindelijk zijn het weer de armen die er onder lijden. De werkeloosheid zal toenemen in de winkels en het toerisme. Het is niet duidelijk wie de verwoesting georganiseerd heeft: criminelen, drugshandelaars, anarchisten??? We verwachten dat het weer rustig zal worden na een maand van onlusten.
Groetjes vanuit Chili en het beste voor jullie allemaal.
Cor Lemmers.

Vanuit Brazilië: (november 2019)Bisschop Hugo van Steekelenburg
Beste mensen, na een periode met een handicap aan mijn hand, gaat het nu iets beter. Ik ben aardig aan het opknappen en ik moet heel erg mijn best doen om rechtop te lopen na 2 operaties: mijn ruggenwerf en mijn hand. Het is hier 35 graden, best warm om rondjes te lopen. Ik a elke dag naar de fysiotherapeut. De gevoeligheid in mijn handen is nog niet terug, maar volgens de arts kan dat 3 maanden duren. Als het maar terugkomt.
Jullie zullen wel gelezen hebben: Lula is weer vrij tot vreugde van veel mensen en tot ergernis van de volgelingen van Bolsonario. Het is een politieke kwestie: hij moest de gevangenis in om te vermijden dat hij president zou worden!
Volgend jaar 2020, kom ik weer naar Nederland op vakantie.
Hartelijke groeten