Kledingactie

KLEDINGACTIE, 15 april 2023. 

Alweer een geslaagde kledingactie, met veel hulp van vrijwilligers ( ook jongeren),medewerkers van de Missiewinkel en niet te vergeten André Zwinkels en Aad van Dijk voor het wekelijks ophalen bij de Missiewinkel. Ook Frans en Nel Vijverberg, bedankt voor de extra inzamel locatie.

Wat is er opgehaald :    Monster           4220 kg
                                      Kwintsheul       1800 kg
                                      Poeldijk            1780 kg
                                      Honselersdijk   3010 kg
                                      Hoek v Holland   900 kg
                                      ‘s-Gravenzande  370 kg
                                     Totaal               12080 kg

 

klEDINGINZAMELING  MOV HONSELERSDIJK  15 oktober 2022 

Het was weer een gezellig komen en gaan op zaterdag  15 oktober aan de Grote Waard bij de missiewinkel van enthousiaste dorpsgenoten die hun volle kledingzakken kwamen inleveren . Vele handen pakten de zakken aan en die verdwenen in de aanhanger. Daarna naar de Voeght om over te laden en te wegen. Waar ook de andere dorpen hun verzameling kwamen aanleveren

Medewerkers :
Leo  Damen                                        Hans Wubben
Joke Wubben                                Daan van der Voort
Maarten van de Voort                 Koen Damen
Hans Damen                                  Els Damen
Nelly van der Knaap
 alle medewerkers van de missiewinkel
Andre Zwinkels bedankt voor het wekelijks ophalen bij de missiewinkel.
Frans en Nel Vijverberg voor de extra inzamelingslocatie.

Opgehaald :

Monster                    4380 kg
Kwintsheul                2450 kg
Poeldijk                      2480 kg
Honselersdijk            3120 kg  (2340+780)
Hoek van Holland      950  kg    
s Gravenzande           440  kg 

Totaal                      13820  kg

KLEDINGINZAMELING  MOV HONSELERSDIJK  9 april 2022

Het was weer een gezellig komen en gaan op zaterdag 9 april aan de Grote Waard bij de missiewinkel van enthousiaste dorpsgenoten die hun volle kledingzakken kwamen inleveren . Vele handen pakten de zakken aan en die verdwenen in de aanhanger. Daarna naar de Voeght om over te laden en te wegen. Waar ook de andere dorpen hun verzameling kwamen aanleveren. Alle medewerkers bedank en tot oktober 2022. En zeker Nic Barendse en André jullie ook zeer bedankt voor het wekelijks ophalen van de kledingzakken.

Opgehaald :          

Monster                    4060 kg
Kwintsheul                1520 kg
Poeldijk                      1890 kg
Honselersdijk            2930 kg  (2380+550)
Hoek van Holland      980  kg    
‘s Gravenzande           390  kg 

Totaal                      11770  kg

KLEDINGINZAMELING  MOV HONSELERSDIJK  9 oktober 2021

De kledingactie zit er weer op voor dit jaar; een mooie dag, veel mensen die hun kleding kwamen brengen….. allen dank hiervoor.

De opbrengst was iets minder dan de vorige, maar dat zit in de drie maanden minder verzamelen.

Medewerkers inzameling:

Leo  Damen,   Hans Wubben ,Maarten van der Voort ,  Fia Luiten ,
Joke Wubben   , George Luiten, Nick Barendse ,  Koen Damen   ,                
Jeffrey Bakker .  Andre Zwinkels, Hans Damen
en alle medewerkers van de missiewinkel 
Nick Barendse en Andre Zwinkels  bedankt voor het wekelijks ophalen van de kleding

Opgehaald :
Monster ; 3130 kg,  Kwintsheul ; 2810 kg, Poeldijk; 1410 kg,
Honselersdijk ; 2650 kg  , Hoek van Holland; 1200  kg , s Gravenzande’; 777  kg

Totaal : 11.977  kg 

Kledingactie  13 april 2019: Een stralend zonnetje, maar wel een koude wind. Bij de schuur van Frans en Nel Vijverberg was het al een hele drukte, want daar moest de kleding die elke week vanuit de missiewinkel daar naar toe wordt gebracht , overgeladen worden in de grote wagen van de opkoper.
Een groot aantal medewerkers ging enthousiast aan de slag en zorgde er voor dat er 4120 kg kleding werd overgeheveld in de bedrijfswagen van van Kwekerij Zeurniet, die elk half jaar zijn auto weer beschikbaar stelt. Na het overhevelen, ging de auto richting missiewinkel waar men tot 11.30 uur kleding en schoenen  in kon leveren. Ook in andere dorpskernen werd deze kledingactie gehouden.
Zo’n actie kan niet zonder een goed, op elkaar ingesteld team. En Honselersdijk heeft zo’n team! Om trots op te zijn en daarom   mogen hun namen best eens genoemd worden:
Leo Damen, Hans Wubben, Maarten van de Voort, George Luiten, Theo van der Spek,
Cock Damen, Nick Barendse, Henny Vijftigschilt, Giovanni Cati, Siem van Bergenhenegouwen, Jeffrey Bakker, Koen Damen,  Hans Damen, Fia Luiten en Joke Wubben.

Het verliep allemaal weer vlekkeloos en in totaal is er 11930kg opgehaald.
Monster 2770 kg —Kwintsheul 1910 kg — Poeldijk 1180 kg—Hoek van Holland 900 kg—
’s Gravenzande 480 kg en Honselersdijk 4690 kg. 

Heel veel jaren heeft de MOV veel profijt gehad van het feit, dat  het hele jaar door  de kleding door Frans Vijverberg uit de missiewinkel opgehaald werd en bij hem in de garage kon worden opgeslagen. De gezondheid van Frans laat helaas te wensen over en hij heeft aangegeven dat het hem allemaal te veel wordt. Heel veel dank gaat daarom naar Nel en Frans  voor al die jaren van enorme grote inzet en liefde voor de missie.
En hoe nu verder???  Heel blij is de MOV met het aanbod van de heer Wim Voeght die een zeecontainer bij zijn bedrijf heeft neergezet, zodat we toch het hele jaar kleding kunnen opsparen. Nu nog iemand die elke week de kleding ophaalt bij de missiewinkel en naar de container brengt! Maar….komt tijd, komt raad!  Mocht u iemand weten, of heeft u zelf interesse??  Geef dit even door aan de medewerk(st)ers in de missiewinkel of bel onze penningmeester Joke Wubben: 06-40451117 email: jokewub@kpnmail.nl

Kledingactie op 13 oktober 2018
Het was weer een gezellige ochtend bij de missiewinkel.
Een komen en gaan van mensen met zakken vol kleding.
Ondanks dat er de afgelopen week ook een inzameling was geweest waarbij men zakken kleding op de stoep kon zetten, zijn er toch weer heel wat kilo’s bij elkaar gehaald. natuurlijk is het heel fijn dat men het hele jaar door kleding kan brengen die dan opgeslagen kan worden bij Fransen Nel Vijverberg.
Er werd opgehaald:
In Monster           1960 kg,                     Kwintsheul              2430 kg                 Poeldijk           2100 kg
Honselersdijk       4180kg                      Hoek van Holland     770 kg          ’s Gravenzande       910 kg
Totaal 12350 kg.
De opbrengst  (een totaal van  € 4693,-) gaat naar onze  Westlandse missionarissen.
In april 2019 is de volgende inzameling. Maar: elke week kunt u ook met uw kleding, gordijnen, en/of schoenen terecht in de missiewinkel.
Voor meer informatie: Hans Damen, Tel. 623179 of Fia Luiten, tel. 630466

Kledingactie MOV.    Zaterdag 12 juni 2021

Wat een rare tijd hebben we achter ons liggen.  Corona gooide op alle manieren roet in het eten, zo is de uitspraak. Maar ik kan beter  zeggen: mevrouw Corona gooide ons leven overhoop, maakte ons eenzaam,  zorgde ervoor dat  de missiewinkel dicht moest, dat bridgeclubs  niet konden bridgen, dat je niet gezellig op een terrasje mocht zitten, dat er thuis slechts één persoon op bezoek mocht komen ( hoe lastig is dat als je kinderen ver weg wonen en pa en moe mogen niet samen komen en ook andersom niet!!) Dat winkels, theaters, restaurant etc. gesloten waren, en dat iedereen verplicht werd om mondkapjes te dragen……..Zelfs de kerken moesten dicht blijven. Bizar!  En ….iedereen moest  “geprikt” worden!  Er werd gemopperd door jong en oud, maar gelukkig hadden de meeste mensen  begrip voor de maatregelen
We zijn inmiddels ruim een jaar verder en er gloort weer licht aan de horizon.

Winkels gaan weer open , in de kerk is men ook weer welkom (wel van te voren opgeven) en ook de missiewinkel werd op  per 1 mei weer geopend. Wat hebben de mensen hier naar uitgekeken.  De missiewinkel-medewerk(st)ers waren dolblij dat ze weer aan de slag konden en de vaste klanten hadden het er best voor over om in een rij te moeten staan om weer naar binnen te mogen. Ondergetekenden hebben dat zaterdag 12 juni heel goed kunnen bekijken. Er was namelijk weer een  kledinginzameling. Nou……men heeft een jaar lang alles op kunnen sparen, dus er werden weer heel wat zakken binnengebracht. Iedereen was blij (ook met het prachtige weer!!) en het bleef niet bij  even snel een zak afleveren….nee , er was tijd voor een praatje (en uiteraard een rondje door de winkel)  de ochtend vloog voorbij. We kijken alweer uit naar de volgende actie in oktober. Er werd weer heel wat opgehaald:
Monster                     3730 kg
Kwintsheul                 1830 kg
Poeldijk                      2780 kg
Honselersdijk            3910 kg  (3300+610)
Hoek van Holland    1210  kg    
S Gravenzande                0  kg
Totaal                     13.460  kg
Onze dank gaat uit naar al die harde werkers van de diverse parochies  .

Van onze parochie zijn dat: Leo Damen, Joke en Hans Wubben, Maarten van der Voort              
Fia en George Luiten,  Nick Barendse, Koen Damen, Jeffrey Bakker, André Zwinkels,   Aad Wubben en Hans Damen.  En uiteraard naar alle medewerkers van de missiewinkel en  de heer Voeght, die een container  bij de missiewinkel heeft geplaatst waardoor er in Honselersdijk elke week kleding kan worden gebracht.

KLEDINGINZAMELING MOV HONSELERSDIJK
8 oktober 2016

Een mooie  dag waarop een groot aantal medewerkers weer in de weer is geweest om de kledingactie tot een succes te maken.
In alle vroegte was er al een aantal mensen (en wat fijn: ook een aantal jongeren!) bij Frans Vijverberg aanwezig om alle opgeslagen kilo’s kleding in de wagen te gooien. Bij de missiewinkel ging het verder. Heel wat zakken werden hier ook nog ingeleverd en Joke Wubben en Fia Luiten zorgden voor een aangenaam verpozen in het zonnetje met koffie en koek voor een ieder die daar behoefte aan had. Hierdoor was er ook wat meer mogelijkheid om te vertellen dat de opbrengst van deze kleding naar onze eigen missionarissen gaat. Een groot bord met alle foto’s van hen er op, kwam hierbij goed van pas.
In totaal is er in de deelnemende parochies 13960 kg opgehaald, waarvan in Honselersdijk 5260 kg.
‘S Gravenzande is niet helemaal meegerekend, want men brengt zelf nog 24 pallets naar de groothandel Schmaal toe.
Al met al, was het weer een geslaagde actie.
Voor het eerst in heel veel jaren was Ank Zwinkels niet aanwezig. Ank was degene die in Honselersdijk altijd voor de koffie en koek zorgde. Helaas moest zij het om gezondheidsredenen af laten weten. We hebben haar gemist en wensen haar en haar man Martin veel sterkte.
Dank aan: Leo Damen, Hans en Joke Wubben , Fia Luiten, Geert van Veen, Theo v.d. Spek, Cock Damen, Giovanni Cati, Siem van Bergenhenegouwen, Henny Vijftigschilt, Maarten van de Voort, Nic Barendse, Jeffrey Bakker, Koen Damen, Dennis Bakker en Hans Damen.
Dank ook aan: alle medewerkers van de missiewinkel , voor het wekelijks inzamelen
en Frans en Nel Vijverberg voor het opslaan.
Monster 3000 kg – Kwintsheul 1980 kg – Poeldijk 500kg – Honselersdijk 5260 kg Hoek van Holland 1240 kg – s Gravenzande 750 kg (+ 24 pallets) Totaal 13960 kg