Vrijwilligers

—————————————————————————————————————-

Het stokje wordt overgedragen…… 

  Fia Luiten……… naar :        Nelly van de Knaap

Fia Luiten, onze secretaris heeft besloten te stoppen met haar secretariswerk voor de MOV-Honselersdijk.

Haar tomeloze inzet voor de MOV, is prijzenswaardig!
In 1991 als secretaris begonnen, en daarna vele acties op touw gezet, zoals:
-De Missiebridgedrive.
-Reclame maken voor de missiewinkel op de Honselse braderie.
-Voor de vastenactie: spaardoosjes uitdelen op het Startblok en de soepbroodmaaltijd.
-Actief lid van de Regionale MOV.
-Kledingactie: posters maken en heel veel kleding in ontvangst nemen (2 keer per jaar).
-Kerstmarkt: inrichten en actief verkopen in haar kraam.
-Vredeswandeling: activeren en meelopen.
-Contacten onderhouden met alle (leken)missionarissen.
-Persberichten versturen.
-Vergaderingen voorbereiden, leiden en de notulen maken.

Ook heeft ze vele verre reizen gemaakt (op eigen kosten) naar de missionarissen.
In  1999: Pater Piet Verhagen, Kenia. 2003: Pater Koos Jansen, Ghana en Pater Gerard Blesgraaf, Benin. 2006: reis naar Brazilië, 8 bezoeken afgelegd bij:  Pater Gabriel Hofstede, Broeder Urbanus, Pater Cees Overgaag, Pater Hugo van Steekelenburg, Pater Aad Zwinkels, Broeder Peter van de Drift, Pater Niek van de Zande en Pater Wim Warmehoven.  In 2008: Pater Cor Lemmers, Chili. 2009: Zuster Anna Brigitta de Koning, Tanzania.  2010: Zuster Jeannette van Paassen, Sumatra. 2012: Pater Jan van Paassen en Broeder Han Gerritsen, Indonesië.  2013 en 2017: Pater Cor Lemmers, Chili.
Haar geplande bezoek aan Pater Hofstede kon jammer genoeg niet door gaan door corona.

Wij (de gehele MOV-groep)  hopen in  Nelly van de Knaap een waardig opvolgster gevonden te hebben.

Even voorstellen :
Ik ben Nelly van der Knaap-van den Berg, getrouwd met Frans van der Knaap en wonend te Honselersdijk.
We zijn samenwonend nadat de laatste van onze 3 zonen Remko, Joost en Mattijs op zichzelf zijn gaan wonen en getrouwd zijn en wij dus 3 schoondochters en 6 kleinkinderen tot ons gezin mogen rekenen en waar we heel blij mee zijn.
Ik ben lid van onze geloofsgemeenschap van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk. Ik heb de pastorale school gedaan in de avond en ben daarna aangesteld als gebedsleider /begeleider van avondwakes. Wat geen vrolijke functie is, maar wel voldoet aan de vraag om steun bij overlijden in een familie. Heel mooi werk wat ik doe op vrijwillige basis. Sinds vorig jaar heb ik me aangesloten bij het team van de missiewinkel en help bij het sorteren en uitzoeken van de door de mensen ingebrachte huisraad.
Ik ga mijn best doen om Fia op te volgen, maar niet te evenaren, want zij heeft een heel groot talent in het schrijven van gezellige brieven en teksten en ik weet niet of ik daar aan kan gaan tippen.

Nelly van der Knaap

MEDEWERKERS MOV
Winkelgroep: In de loop er jaren zijn er heel wat dienstbare mensen werkzaam in de Missiewinkel.
Bekend is dat vanaf juni 1989 Dinie Zandvliet de missiewinkel beheerde en in 1989 kwamen Marian en Matthieu Beelen haar helpen.
Helaas is Marian in 2010 overleden.

personeel-missiewinkel-14-1

Anderen die in de winkel kwamen assisteren waren: in1990: An Wooning en Mien Botman . in1999: André Wooning.
In 2003 kwam Gerard van Schie het team versterken, iets wat hij incidenteel al eerder had gedaan. In 2010 heeft hij zijn functie helaas neer moeten leggen.
In 2003 kwam Hannie Stoorvogel erbij en in 2008 Clazien Ammerlaan, Jeanne Barendse en Geert van Veen. Begin 2009  volgde Nic Barendse, de man van Jeanne. In 2013 Riet, de vrouw van Geert van Veen en in 2014 is ook officieel Hans Nieuwenhuizen als vaste medewerker verwelkomd. Hans was al vele jaren werkzaam en heel dienstbaar. Grote schrik toen hij plotseling overleed in december 2014.
Sinds 2017 is Liesbeth de Groot actief  en sinds 2018 zijn  Helmuth de Bakker  ook zeer enthousiaste medewerkers. Connie Post is invalkracht waar altijd een beroep op gedaan kan worden (zij is ook steun en toeverlaat tijdens de kerstmarkt)
Daarnaast hebben we een echtpaar uit Den Haag  Linda en Gerard van Doorn, die onze winkel zo leuk vonden.
En er volgden nieuwe vrijwilligers in 2021: Nelly vd.Knaap, Bert van Zeyl, Hans Jansen, Frans Alsemgeest, Thea Barendse, en in 2022 : Jeanette Bruggeling en Ben vd.Burg.

Reden voor een feestje :     

Onze meest trouwe medewerkster  Annie Wooning is 90 jaar geworden !   

 VAN HARTE GEFELICITEERD !

 En het vermelden waard : Annie Wooning is nu de oudste vrijwilliger, sinds 1990 in dienst van de Missiewinkel.