Archief

kledingactie juni 2021 (2).jpg

Kledingactie MOV.    Zaterdag 12 juni 2021

Wat een rare tijd hebben we achter ons liggen.  Corona gooide op alle manieren roet in het eten, zo is de uitspraak. Maar ik kan beter  zeggen: mevrouw Corona gooide ons leven overhoop, maakte ons eenzaam,  zorgde ervoor dat  de missiewinkel dicht moest, dat bridgeclubs  niet konden bridgen, dat je niet gezellig op een terrasje mocht zitten, dat er thuis slechts één persoon op bezoek mocht komen ( hoe lastig is dat als je kinderen ver weg wonen en pa en moe mogen niet samen komen en ook andersom niet!!) Dat winkels, theaters, restaurant etc. gesloten waren, en dat iedereen verplicht werd om mondkapjes te dragen……..Zelfs de kerken moesten dicht blijven. Bizar!  En ….iedereen moest  “geprikt” worden!  Er werd gemopperd door jong en oud, maar gelukkig hadden de meeste mensen  begrip voor de maatregelen
We zijn inmiddels ruim een jaar verder en er gloort weer licht aan de horizon.

Winkels gaan weer open , in de kerk is men ook weer welkom (wel van te voren opgeven) en ook de missiewinkel werd op  per 1 mei weer geopend. Wat hebben de mensen hier naar uitgekeken.  De missiewinkel-medewerk(st)ers waren dolblij dat ze weer aan de slag konden en de vaste klanten hadden het er best voor over om in een rij te moeten staan om weer naar binnen te mogen. Ondergetekenden hebben dat zaterdag 12 juni heel goed kunnen bekijken. Er was namelijk weer een  kledinginzameling. Nou……men heeft een jaar lang alles op kunnen sparen, dus er werden weer heel wat zakken binnengebracht. Iedereen was blij (ook met het prachtige weer!!) en het bleef niet bij  even snel een zak afleveren….nee , er was tijd voor een praatje (en uiteraard een rondje door de winkel)  de ochtend vloog voorbij. We kijken alweer uit naar de volgende actie in oktober. Er werd weer heel wat opgehaald:
Monster                     3730 kg
Kwintsheul                 1830 kg
Poeldijk                      2780 kg
Honselersdijk            3910 kg  (3300+610)
Hoek van Holland    1210  kg    
S Gravenzande                0  kg
Totaal                     13.460  kg
Onze dank gaat uit naar al die harde werkers van de diverse parochies  .

Van onze parochie zijn dat: Leo Damen, Joke en Hans Wubben, Maarten van der Voort              
Fia en George Luiten,  Nick Barendse, Koen Damen, Jeffrey Bakker, André Zwinkels,   Aad Wubben en Hans Damen.  En uiteraard naar alle medewerkers van de missiewinkel en  de heer Voeght, die een container  bij de missiewinkel heeft geplaatst waardoor er in Honselersdijk elke week kleding kan worden gebracht.

Volgende kledingactie:  ??oktober ????

Je wilde nog niet los,
Van liefde en leven
Lezen en zingen
Genieten van kinderen
Groot geluk in kleine dingen
Zorgen  voor anderen
Jij hebt het gedaan
Nooit op de voorgrond
Maar altijd vooraan
Veel liefde gekregen
En  nog meer gegeven
We nemen je mee
De rest van ons leven
(gedicht overgenomen van de rouwkaart)

Op 10 augustus is overleden, Jeanne Barendse-van Leeuwen.
Jeanne is 80 jaar geworden.
Jarenlang was ze een trouwe werkneemster van onze Missiewinkel.
We zullen haar verschrikkelijk missen.
Collega Nic en familie, heel veel sterkte gewenst !

Kledingactie MOV.      Op zaterdag 10 oktober was weer de halfjaarlijkse inzameling van de kledingactie. Deze actie wordt al vele jaren georganiseerd door de MOV groepen uit het Westland. En je zou het niet denken, maar ook op deze zaterdag hebben veel mensen weer de moeite genomen om hun kasten eens goed na te kijken om te zien of er niet een beetje veel overbodige kleren in hangen. En wat bleek???
Er waren weer een heleboel zakken nodig om deze met die overbodige kleren te vullen.
Een goed bericht voor de kledingactie dus.

Joke Wubben en Fia Luiten zaten om 9.30 uur  bij de missiewinkel, wakker en uitgerust, en met  
2 volle potten koffie,  te wachten op al die blije mensen die met veel plezier de kledingkasten weer wat leger hadden gemaakt.
 Hans Wubben en George Luiten hadden het maar wat druk met al die zakken in de aanhanger te gooien en toen het eenmaal half 12 was, ging de auto, goed gevuld, naar de verzamelplaats,  bij de firma Bristol.  Hier kwamen ook de andere kerkdorpen hun ” goede vangst”  inleveren.

Hier werd alles gewogen en vervolgens ging alles in de auto van de firma Smaal, de opkoper van deze kleding.
Meerdere malen werd gevraagd wat er nu met die kleding gedaan wordt. En daar konden we wel antwoord op geven: deze kleding wordt in de grote hal bij de firma Smaal uitgezocht op zomer en winterkleding en  vervolgens worden er pakketten van gemaakt die weer verkocht worden aan landen die hiervoor in aanmerking komen.  Zo heeft Fia ooit, een hele uitstalling Nederlandse kleding gezien bij straatverkoper,  tijdens een bezoek aan pater Blesgraaf in  Benin.

In april 2021 is de volgende kledingactie. Ligt de kleding bij de mensen thuis een beetje in de weg is er wekelijks  de mogelijkheid om goed dichtgebonden zakken in te leveren bij de missiewinkel aan de Grote Waard in Honselersdijk. (geopend op woensdag van 10-12,,alleen inleveren!)  en op zaterdag tijdens openingsuren van de missiewinkel

Hoeveel kleding is er opgehaald op 1 oktober?
Monster: 2340 kg  / Poeldijk 1660 kg / Honselersdijk 2960kg /Hoek van Holland 1310 kg,  ‘’s-Gravenzande 1500 kg                 Totaal 9770 kg

Met dank aan  alle medewerkers van deze actie: Leo Damen, Hans Wubben, Maarten van de Voort,  Jeffrey Bakker, Aad Wubben,  Koen Damen, André  Zwinkels, Fia Luiten en Joke Wubben, de missiewinkelmedewerk(st)ers en ook: dank aan Henk Nederpelt voor het gebruiken van zijn grote aanhangwagen en  de heer Wim Voeght, want van hem mogen we een container gebruiken om de kleding op te slaan tot aan de actiedag!

Adventsactie 2018:
In de Adventsperiode wordt actie gevoerd voor: Hulp aan vrouwen in Burkino Faso.
De orde O.L.V van Liefde van de Goede Herder is een internationale congregatie, opgericht in Frankrijk in 1835. De zusters werken  sinds 2011 in Burkino Faso, een van de armste landen ter wereld. De zusters geven aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabe. In dit 3e en laatste projectjaar wordt een programma ontwikkeld voor individuele psychische hulp. Ook is gestart met een inloopservice voor vrouwen uit de omgeving die slachtoffer zijn van geweld.>
Inmiddels is er kinderopvang en een kleuterschool. De zusters bieden opleidingen ( die variëren van catering, koken, banketbakkerij en Frans tot internet en computervaardigheden) aan voor meisjes en vrouwen.
Deze actie wordt in de Fransiscus-federatie en in de Delftse parochies gevoerd.

Missionarissen weer blij gemaakt….met de jaaropbrengst van 2017
Eind december : de opbrengst van 2017 uit de missiewinkel , giften en kledingactie, is verdeeld over 14  Westlandse missionarissen.
In totaal is er € 35.500,00 gegaan naar diverse projecten, variërend van steun aan weeskinderen, schooluniformen, aanleg riolering, opleidingen, koeien, hulp aan slachtoffers van natuurrampen, woningen, bouw van een kapel, tuinproject, opleidingskosten voor priesters/zusters, opzetten van eigen bedrijfjes en medicijnen.
Geweldig dat er weer zoveel missionarissen kunnen meegenieten van de welvaart in Honselersdijk, waar 2e hands spullen worden ingeleverd in de missiewinkel en daar ook weer verkocht worden.
Hulde aan de missiewinkelmedewerkers, die elke week weer inruimen, opruimen, schoonmaken en verkopen, en de vrijwilligers van de kledingaktie.( en natuurlijk grote dank voor Frans en Nel Vijverberg waar we al jarenlang kleding en kerstspullen kunnen opslaan) Daarnaast zorgt het bestuur voor een goede administratie en zo zijn we samen bezig om de wereld een beetje mooier te maken.

KERSTMARKT:
10 december 2017:  de traditionele kerstmarkt werd weer gehouden in de KOM-IN.
In een prachtig wit sneeuwdecor, werd deze markt geopend door de Midwinterhoornblazers. Een groot aantal mensen trotseerde de sneeuw en stond in een dikke rij te wachten.
Buiten was een extra tent opgezet, voor de kerstboomverkoop. Een vuurkorf gaf wat extra warmte.
Er was een enorme hoeveelheid kerstspullen verzameld en Nel Vijverberg had met haar bloemengroep weer gezorgd voor prachtige kerststukken.
Jammer dat het stevig door bleef sneeuwen, want dat heeft ons wel heel wat bezoekers gekost. Desalniettemin is er voor bijna €  2000,- opgehaald voor het schoolproject in Gambia.
Veel dank weer aan de ruim 15 medewerkers die zaterdag met elkaar de kerstmarkt hebben ingeruimd en zondag ook weer opgeruimd.
Zoals alle jaren, bleef er ook weer veel over en  konden we Terres des Hommes (afdeling ’s Gravenzande) blij maken. Deze organisatie, die een week later een kerstmarkt hield, heeft nog  heel wat ballen, engelen, kerstmannen, sterren, kandelaars enz. uit kunnen zoeken.
We kunnen weer terugkijken op een succesvolle Kerstmarkt.

Marija en Kees Ruijgrok, leden van de Regionale MOV,  hebben een broer die in Gambia werkzaam is en er op toeziet, dat het geld ook daadwerkelijk daar terecht komt. Zij vertrekken bezochten hem op 16 januari in Gambia om de opening van de school bij te wonen.

 

 

Adventsactie 2017 i.s.m diverse parochies. Doel: 3 jaar achtereen hulp  aan moeders in Burkino Faso. In dit land staan arme meisjes en vrouwen bloot aan bedreiging door uitbuiting, mensenhandel en prostitutie. De meeste meisjes zijn niet of nauwelijks naar school geweest. De zusters van De Goede Herder beschermen en ondersteunen de meest kwetsbare  vrouwen en meisjes en hun kinderen in een opvangcentrum in Bobo-Dioulasso. met o.a. steun van Adventsactie willen de zusters de cyclus van armoede, onwetendheid, geweld en uitbuiting doorbreken. Zij bieden opvang, begeleiding en psychologische hulp en zorgen  voor opleidingen in koken, catering en banket. Jaarlijks volgen zo’n 60 alleenstaande moeders een training van 3 maanden.
In  onze parochie  O.L.V van Goeden Raad werd hiervoor € 1519,73 opgehaald.

 

VASTENACTIE 2017

Op weg naar Pasen hebben alle parochies uit het Westland, uit Delft, uit Sion en Oostland (in totaal 26 kerken) zich in gezet voor de bouw van een school met 6 klaslokalen in het dorp Sanyang in Gambia. De school , (met 350 leerlingen, moslims en christenen) biedt lessen aan voor de leerjaren 1 t/m 6 en staat goed aangeschreven. Wil je verder leren dan moet men naar een stad verder op en dat is , zeker in de regentijd, erg bezwaarlijk. Er is een bedrag nodig van
€  5000,–,– en het Bisdom heeft hiervan € 4000,- toegezegd. Basisschool het Startblok heeft het mooie bedrag van € 560,- opgehaald.
Een gift (aftrekbaar van de belasting) kunt u  alsnog overmaken op:
NL21INGB 0000 005850 van Vastenactie o.v.v. project 113601 Gambia.

Verslag van een geslaagde Vastenaktie: bouwen voor hun toekomst

Tijdens de Vasten hebben veel parochies en scholen zich ingespannen om geld bijeen te brengen voor de bouw van een zestal schoollokalen voor voortgezet onderwijs in Sanyang in Gambia. In de 25 deelnemende kerken is bij de vieringen aandacht gegeven aan het project en is geld ingezameld voor het project. Een paar keer zijn er vastenmaaltijden gehouden (soms samen met een PKN-kerk) waarvan de opbrengst voor het project was. Zes basisscholen hebben het project ondersteund door ieder op een eigen wijze aandacht te besteden aan de school in Gambia en is aan de kinderen verteld over de ander manier van leren in Gambia met de volle klassen. De vastenposters zijn op veel plaatsen opgehangen. Ook is van de presentatie met de foto’s dankbaar gebruikgemaakt
Op dit moment is de totaalopbrengst nog niet helemaal bekend, maar het ziet er naar uit dat er ruim voldoende is bijeengebracht, zodat de Bisschoppelijke Vastenactie het zal aanvullen tot het doelbedrag van  € 46.000. De Vastenactie heeft een eerste termijn betaald aan het bisdom in Gambia.Er is door het Secretariaat voor Katholiek Onderwijs van het bisdom van Banjul onderhandeld met een lokale bouwondernemer en die heeft van het bisdom de opdracht gekregen om het schoolgebouw neer te zetten. Het Rooms-Katholieke bisdom heeft de opdracht gegeven aan een Islamitische aannemer, wat symbolisch is voor de St. Vincent de Paul Lower Basic School, want daar krijgen zowel christen- als moslimkinderen onderwijs.
Op zaterdag 6 mei is men begonnen met het aanvoeren van de materialen en het graven van de geulen voor de fundering. De aannemer huurt lokale krachten in, zodat ook mensen uit het dorp betrokken zijn.
Dankzij ieders inspanning en bijdragen is het project succesvol afgesloten, is men met de bouw begonnen en kunnen de kinderen van Sanyang straks verder gaan met leren en werken voor hun toekomst. Heel hartelijk bedankt.
Bartjan Kerklaan en Marija en Kees Ruigrok

Interkerkelijke Vastenactiemaaltijd in Honselersdijk
Vrijdagavond 24 maart, rond 17.30 uur was er volop bedrijvigheid in de KOM-IN .De jaarlijkse interkerkelijke vastenmaaltijd zou daar om 18.00 beginnen. 4 Parochianen waren druk in de weer met het opwarmen van de soepen die thuis al waren klaargemaakt. Toen ik binnen kwam rook het  al heel  lekker en kreeg ik zowaar ook al trek. Maar eerst moest ik mijn eigen steentje bijdragen aan deze avond, die in het teken zou staan van het Vastenactieproject , waarvoor alle parochies in de federatie voor gekozen hadden: een schoolproject in Gambia. Als lid van de Regionale MOV had ik beloofd dit project toe te lichten, dus begon ik met de apparatuur klaar te zetten om een PowerPoint presentatie te geven.

Toen alles  klaar stond, inclusief de aangestoken kaarsjes  op de gedekte tafels, was het wachten op wie er zouden komen. Van te voren opgeven was niet verplicht en dan blijft het altijd spannend of de zaal wel vol komt. Gelukkig…….de eerste mensen kwamen binnen en toen het 18.00 uur was zaten er 42 mensen  aan tafel vanuit de diverse kerken. Er moesten wat extra stoelen worden bijgezet. Na een welkom aan iedereen opende  Pastoor Steenvoorden met  gebed en een verwijzing naar het project.Daarna kon iedereen met eigen bord  naar die heerlijk ruikende soepen: erwtensoep, tomatensoep, bruine bonen soep of groentesoep! Er was meer dan genoeg voor iedereen. De droge boterham erbij gaf nog iets weer van “vasten”.  Belangrijk was het samenzijn, en het bewustzijn dat er in andere delen van de wereld het minder goed gaat. Dat kon ik dus laten zien via de Powerpoint, waarbij duidelijk werd dat 6 lokalen geen overbodige luxe waren. Naar school gaan betekent:  vooruitgang, meer kansen op een baan…….. Dat daar wel geld voor nodig is, begrepen alle bezoekers van de maaltijd en men was ook buitengewoon gul. In de bekende oranje bus zat   € 320,– De pastor moest iets eerder weg om de mis te doen in Naaldwijk, en hij gaf ondergetekende de mooie taak om een slotgebed uit te spreken en iedereen te bedanken voor hun inzet  en uiteraard voor ieders bijdrage. We hebben nog een paar weken te gaan en met alle deelnemende parochies hopen we de benodigde € 40.000 bij elkaar te brengen. Omdat het project is aangemeld en goedgekeurd door Vastenactie, is het mogelijk dat, als het bedrag niet gehaald wordt, Vastenactie ondersteuning biedt. Maar met 26 kerken….moet toch lukken.

Vastenaktie 2017, ook dit jaar weer bij basisschool het Startblok in Honselersdijk.
Vrijdag 31 maart was ik (Fia Luiten) te gast bij de basisschool Het Startblok om te vertellen over het Gambia project. Eerst bij de Onderbouw en daarna bij de Bovenbouw.
Alle kinderen zaten vol verwachting met zijn allen in de speelzaal op de grond. De meeste kinderen kenden mij van eerdere presentaties en voor het project Gambia was ik vooraf al in alle klassen geweest om te vragen of ze weer mee wilden sparen, nu voor een school in Gambia.
Toen ik vertelde dat de school vorig jaar  900 euro had opgehaald, gingen er al meteen vingers omhoog: “misschien kunnen we nu wel  1000 euro sparen!”  Een mooi uitgangspunt!
Gelukkig had ik dit jaar nog de laatste spaardoosjes van Vastenaktie die de kinderen zelf in elkaar moesten knutselen.
Deze doosjes maken het voor de kinderen zo duidelijk: foto’s van Afrikaanse kinderen er op, een spaargleuf om het geld in te doen en dat maakt het allemaal iets serieuzer dan een melkpak, toch?
Met de moderne techniek van tegenwoordig kon ik een korte Power Point geven op het digibord en hier werd goed op gereageerd. Het feit dat ikzelf meerdere malen in de missielanden ben geweest en uit eigen ervaring nog wat aanvulling kon geven, zorgde er voor dat de kinderen geboeid bleven luisteren en vragen stelden.
Heel benieuwd was ik uiteraard naar de manier waarop de kinderen de spaardoosjes gingen vullen, dus de volgende vragen gingen de zaal in: wie heeft geld aan zijn ouders gevraagd? Wie heeft er karweitjes gedaan? Wie heeft er al geld uit eigen spaarpot gehaald? En hoe heerlijk om te horen dat een flink aantal kinderen deze vragen positief beantwoordden.
Een enkeling had nog niets gespaard, maar…..het is nog geen Witte Donderdag.
Met veel dank aan de schoolleiding en de juffen van het Startblok die elk jaar opnieuw positief op de Vastenaktie reageren en met veel plezier zal ik op Witte Donderdag de Paasviering op school bezoeken en daarna weer met volle tassen met spaardoosjes naar de wandel ik straks met volle tassen met spaardoosjes naar de bank wandelen.
Ik hoop dat de ouders hun kinderen ook motiveren om : ” iets te minderen voor andere kinderen”
13 april
De doosjes zijn opgehaald en al was de opbrengst wel minder dan vorig jaar, Ik heb wel weer
€ 500,- kunnen overmaken. Helemaal geweldig. Jammer dat ik door omstandigheden niet de schoolviering in de kerk mee kon maken

Startdag Vastenaktie 2017logo vastenaktie
Op zaterdag 12 november was ik met enkele leden van de Regionale MOV op de startdag van Vastenaktie. De startdag is hèt ontmoetingsmoment tijdens de voorbereidingsperiode op de Vastenaktie 2017 waarin El Salvator als landelijk project is uitgekozen. Er is gesproken met o.a. de ambassadrice van dit land: mevrouw Aida Luz Santos de Escobar. We hoorden over de situatie in haar land waar moorden of vermoord worden hot items zijn.
We bezochten de workshop: Eilanden van Hoop in een zee van Ellende, waarin we met elkaar keken naar geïsoleerde plekken waar hoop langzaam mag groeien, omgeven door een jungle van geweld (een vergelijking werd gemaakt met o.a. de sloppenwijken van El Salvador en de Bijlmer in Amsterdam.
Tijdens een workshop volgden we de journalist Ralf Bodelier die ons vertelde over zijn reis door Afrika en het effect van onze hulp. Ralf was de brenger van World Best News. We worden bedolven onder slecht nieuw, slechte cijfers, en over hoe slecht het gaat met de wereld, vooral in Afrika. Van Ralf kregen we keiharde cijfers dat het veel beter gaat dan een aantal jaren geleden. Kijken we naar Malawi: daar is de levensverwachting gestegen van 40 naar 42% (van 42 jaar naar 62,7 jaar!) Ook in Zambia en Zimbabwe een stijging van 38% en in Botswana en Sierra Leone met 32 %. Baby’s van nu worden een stuk ouder dan hun ouders. Dit komt doordat een groot aantal ziektes is teruggedrongen. Mede door medicijnen en aidsremmers is Malaria bijvoorbeeld met 55% gedaald en werd HIV/Aids gehalveerd. In Mozambique heeft nu 84 % van Hiv-geïnfecteerden toegang tot aidsremmers en zijn er workshops met leeftijdsgenoten over seks en worden er gratis condooms uitgereikt.
Een groeiend aantal Afrikanen heeft toegang tot moderne energie en 145duizend sloppenwijkbewoners in Kenia worden aangesloten op het elektriciteitsnet. In Rwanda krijgen 1,1 miljoen huishoudens zonne-energie. Dat gebeurde niet vanzelf. Die klim uit de extreme armoede was het gevolg van onophoudelijke inzet van de armen en hun leiders zelf én hun supporters in Afrika, Azië en de Westerse wereld.
Maar 18% van alle Nederlanders weet dat wereldwijde armoede daalde en slechts 1% weet dat de armoede is gehalveerd.
Met deze cijfers en procenten worden we toch weer een stuk optimistischer en raad ik iedereen, die zich inzet voor een betere wereld, er gewoon mee door met gaan. Het effect is bewezen! Zie ook www.Worldsbestnews.nl

Op vrijdag 16 februari   bezocht  Vastenactie het Startblok met de scholentour. Er werd een musical opgevoerd. Alle kinderen zaten in de hal op de grond en op het Podium verschenen de acteurs: jonge kinderen die met hun spel heel duidelijk maakten dat iedereen talenten heeft.

Vastenmaaltijd op vrijdag 16 maart,
Iedereen was welkom  in de KOM-In, aanvang 18.00 uur. Bord/soepkom en lepel moest men zelf meebrengen. Pastor Dits heeft uitleg gegeven over het Gambia project. waarvoor ook een collecteschaal rond is gegaan.

Vredeswandeling Prinsenbos Naaldwijk:

18-09-2016 Voor verslag zie bij pagina extra
vredeswandeling-2016kopie2Een stralende zon…een prachtige dag!
Met ca. 25 mensen kwamen we bijeen in het Prinsenbos te Naaldwijk .Er volgde een korte kennismaking met elkaar en met de beide leden van Vredesorganisatie Pax: Mathieu Hermans en Anton Quist.
Van Mathieu kregen we informatie over het werk van Pax (www.vredesweek.nl)
Daarna gaf John van den Enden( Regionale MOV en medeorganisator ) een korte inleiding over de invulling van dit samenzijn, waarna we in groepjes op pad gingen. Ook pastoor Steenvoorden liep met ons mee.
Bedoeling was: het thema “vrede verbindt,” met elkaar zichtbaar maken en bespreken.
De stellingen, die vooraf werden uitgedeeld, gaven voldoende gespreksstof voor onderweg. De wandeling leverde mooie en diepgaande gesprekken op, maar voor iedereen was ook duidelijk dat de wereldvrede bewerkstelligen in een uurtje Prinsenbos niet haalbaar zou worden.
Het mooie gedicht dat Mathieu , voorafgaand aan de wandeling, liet horen, bevestigde onze eigen ervaringen: vrede vindt je in jezelf, je familie, je parochie, je buren, je eigen omgeving
De afronding in het “Prinsenbostheater” waarbij iedereen genoot van de koffie/ thee die door de vrijwilligers van het Prinsenbos werd geserveerd, was intensief , be-vredig-end en sfeervol.
Iedereen kreeg de mogelijkheid om een vredesboodschap op te schrijven en die door te geven aan de ander.
Mathieu had zijn gitaar weer meegebracht en zong o.a. vol overgave het prachtige Franse chanson: “toutes est possible” (alles is mogelijk) waarna we met elkaar nog een half uur genoten van het terugblikken op een bijzondere middag.
Alle deelnemers hebben genoten van deze bijzondere en intieme bijeenkomst en zijn overtuigd dat ook deze Vredeswandeling weer heeft bijgedragen aan een traditie die verder uit mag groeien tot een jaarlijkse Westlandse Vredeswandeling manifestatie waarbij iedereen zich mag aansluiten.

Adventsactie  De gezamenlijke parochies kozen dit jaar voor een project in Burkino Faso, waar de zusters van O.L.V. van Liefde van de Goede Herder sinds 2011 werkzaam zijn. Zij zijn ook werkzaam in 72  andere landen. Burkino Faso is een van de armste landen van de wereld. Op verzoek van de lokale  bisschop geven de zusters aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Bukinabé. Het gebrek aan infrastructuur en overheidsdiensten (onderwijs, gezondheidszorg) maakt de situatie van vrouwen en kinderen kwetsbaar, waardoor ze slachtoffer worden van geweld en mensenhandel.
Activiteiten: de zusters willen op korte termijn een huis inrichten voor 15 meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van geweld. Ook vrouwen en/of meisjes die in aanraking kwamen met justitie,  zijn welkom. Verder is er een plan voor een kleuterschool en een aanbod van opleidingen voor 150 meisjes/vrouwen per jaar. De opleidingen variëren van catering, koken, banketbakkerij, Franse les, internet en computervaardigheden.
Op  middellange termijn: wil het project de sociale en economische integratie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij bevorderen.
Op lange termijn voorziet het project de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen, gendergelijkwaardigheid en emancipatie. De zusters hopen ook om goed en kwalitatief onderwijs aan te bieden aan iedereen.
Onderdak en zelfontwikkeling:
Het project van de zusters wil een antwoord geven op de noden van de bewoners van deze sloppenwijk. De doelgroep heeft een laag inkomen door een laag onderwijsniveau en gebrek aan technische vaardigheden. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor een betaalde baan.
Minder dan de helft van de bewoners heeft ooit onderwijs gekregen en 10 % is analfabeet.
Negen van de tien meisjes werken  in de huishouding en worden door hun werkgevers uitgebuit De zusters bieden deze  kwetsbare meisjes bescherming, geven hen onderdak en bieden hen een stimulerende omgeving. Het gaat hier om 200 à 300 vrouwen en kinderen per jaar!
Een geslaagde actie!

KLEDINGINZAMELING MOV HONSELERSDIJK
8 oktober 2016

Een mooie  dag waarop een groot aantal medewerkers weer in de weer is geweest om de kledingactie tot een succes te maken.
In alle vroegte was er al een aantal mensen (en wat fijn: ook een aantal jongeren!) bij Frans Vijverberg aanwezig om alle opgeslagen kilo’s kleding in de wagen te gooien. Bij de missiewinkel ging het verder. Heel wat zakken werden hier ook nog ingeleverd en Joke Wubben en Fia Luiten zorgden voor een aangenaam verpozen in het zonnetje met koffie en koek voor een ieder die daar behoefte aan had. Hierdoor was er ook wat meer mogelijkheid om te vertellen dat de opbrengst van deze kleding naar onze eigen missionarissen gaat. Een groot bord met alle foto’s van hen er op, kwam hierbij goed van pas.
In totaal is er in de deelnemende parochies 13960 kg opgehaald, waarvan in Honselersdijk 5260 kg.
‘S Gravenzande is niet helemaal meegerekend, want men brengt zelf nog 24 pallets naar de groothandel Schmaal toe.
Al met al, was het weer een geslaagde actie.
Voor het eerst in heel veel jaren was Ank Zwinkels niet aanwezig. Ank was degene die in Honselersdijk altijd voor de koffie en koek zorgde. Helaas moest zij het om gezondheidsredenen af laten weten. We hebben haar gemist en wensen haar en haar man Martin veel sterkte.
Dank aan:
Leo Damen, Hans en Joke Wubben , Fia Luiten, Geert van Veen, Theo v.d. Spek, Cock Damen, Giovanni Cati, Siem van Bergenhenegouwen, Henny Vijftigschilt, Maarten van de Voort, Nic Barendse, Jeffrey Bakker, Koen Damen, Dennis Bakker en Hans Damen.
Dank ook aan: alle medewerkers van de missiewinkel , voor het wekelijks inzamelen
en
Frans en Nel Vijverberg voor het opslaan.
Monster 3000 kg – Kwintsheul 1980 kg – Poeldijk 500kg – Honselersdijk 5260 kg Hoek van Holland 1240 kg – s Gravenzande 750 kg (+ 24 pallets)
Totaal 13960 kg

Afscheid van MOV medewerkster Ank Zwinkels
Op 21 september jl. heeft de MOV  afscheid genomen van Ank Zwinkels  (om gezondheidsredenen). Ank is  een rustig type die geen enkele MOV vergadering heeft overgeslagen. Ze is geen actievoerster, maar wel iemand waar de MOV op kon bouwen. Als er posters moesten worden opgehangen, boekjes moesten worden verspreid, berichten worden doorgegeven aan de  werkgroep Gemeenschapsopbouw waar zij ook lid van was, het werd altijd geregeld. Daarnaast blijft Ank voor ons ook de allerbeste koffiezetster van Honselersdijk en vooral tijdens de kledingacties hebben we daar enorm van genoten. Staan we een hele ochtend soms te blauwbekken van de kou: altijd was daar  Ank met haar pot koffie en het koekjesblik. Veel dank voor al die jaren van trouw en we wensen haar en haar man Martin alle goeds voor de komende jaren.

KERSTMARKT OP ZONDAG 11 DECEMBER  2016 IN DE KOM-IN, HOFWIJK H’DIJK  cultuurdag
De opbrengst was voor de stichting Qalisa in Zuid-Afrika waar de ithembaHonselersdijkse Sanne van Adrichem 4 maanden heeft gewerkt bij een dagopvang voor jongeren met een verstandelijke en/of geestelijke beperking. Kijk op:  www.qalisa.nl voor meer  informatie.  (kijk in het FOTOBOEK, kerstmarkt 2016 )

kerstmarkt-2016-008-1De markt werd geopend door  de Midwinterhoornblazers  in een stralend zonnetje, waarna de grote groep wachtende “kerstkopers” om 10.30 uur naar binnen mochten.
Ruim 20 vrijwilligers hadden zaterdag alles ingeruimd en uitgestald. Er was een enorme keuze in kerststallen, kaarsen, kandelaars, Kerstmannen, lichtjes, kerstkaarten,  kerstservies, kerstbomen, heel veel kerstprullaria  en img_20161211_123045prachtige kerststukken, gemaakt door een vaste groep “stukken maaksters”  o.l.v. Nel Vijverberg. Voor ieder wat wils.

Er was weer heel veel te koop. De eerste 2 uur kon je over de hoofden lopen, wat een drukte….en wat een gezelligheid.  De tafels, die overvol waren, raakten al snel wat leger en dat was natuurlijk ook de bedoeling.
Na half twee werd een stunt bedacht: men kon een plastic tasje kopen voor  € 5,– en dat mocht men zelf vullen met wat men  maar leuk vond. Hier werd gretig gebruik van gemaakt.
Een top–opbrengst van € 3.222,–  gaat naar de stichting Qalisa. De stichting die drie culturen met elkaar verbindt en daarbij de goede dingen van Afrika naar Nederland haalt en andersom! en waar de Honselersdijkse Sanne van Adrichem (oefentherapeuthe) 4 maanden heeft gewerkt met gehandicapte jongeren. (filmpje kerstmarkt op Facebook van Qalisa)

In recordtijd werd om half drie de zaal weer opgeruimd en leeggemaakt. De overgebleven spullen werden met veel plezier weer doorgegeven aan Barbara Waasdorp die in het Westerhonk (tehuis voor gehandicapte bewoners in Monster) de komende week een kerstmarkt heeft.
img_20161211_123040Een speciaal woord van dank aan de “kerstbloemengroep” die weer heel wat prachtige kerststukken maakten voor de verkoop.

Maar ook dank aan Joke Wubben voor de heerlijke pan soep en bakker Erwin Scholtes voor de lekkere broodjes. En natuurlijk ook onze meester in het wafel bakken, mevrouw Janny Thoen.  Dus geen kans om van de honger om te komen!
En …..na Kersmis wordt de missiewinkel (Grote Waard 11 Honselersdijk) weer overspoeld met kerstspullen voor de kerstmarkt in 2017. Een fantastische manier van recycling

STOERE MEISJES IN ACTIE VOOR ARME AFRIKAANSE KINDEREN.IMG_5684 meisjes overhandigen envelop

Tijdens de zomervakantie gaat op een dag de voordeurbel. 4 Meisjes in de leeftijd van ongeveer 10 jaar, leerlingen van het Startblok in Honselersdijk, vragen of ik nog lege flessen heb die zij voor het statiegeld in willen leveren voor de arme Afrikaanse kinderen. Nieuwsgierig vraag ik wie die arme kinderen zijn en uit welk deel van Afrika ze komen. De meisjes giechelen een beetje verlegen en geven aan dat ze dat eigenlijk niet weten.
Ik vind het geweldig dat zij in hun vakantietijd iets willen doen voor arme kinderen, maar het klinkt wel erg vaag en daarom wil ik hen graag helpen om dat wat concreter te maken.
Omdat ik zelf al meerdere malen in Afrika geweest ben, vraag ik de meisjes binnen en we voeren een heel gesprek over o.a. Tanzania, waar de Nederlandse zuster Anna Brigitta de Koning al vele jaren de zorg heeft voor mensen in een leprakamp.
Ik ben daar ook geweest en ik vertel hen over de armoede die daar heerst en over de vele kinderen die weinig uitzicht hebben op een goede toekomst. Ik laat ze foto’s zien en spontaan besluiten ze om voor deze kinderen actie te voeren. Helemaal enthousiast gaan ze weer op pad, maar nu met een foto van de kinderen uit Tanzania , voorzien van mijn handtekening, een soort van aanbeveling dat de kinderen niet voor zichzelf geld aan het ophalen zijn.
Halverwege de middag komen ze opgetogen terug en vertellen ze dat ze al € 32,– hebben opgehaald. En ook: “de mensen zijn zo aardig, we hebben ook kleren en speelgoed meegekregen….”
Als ik hen een doos armbandjes en kettingen laat zien die door de mensen uit het leprakamp gemaakt zijn, vragen ze met heel veel enthousiasme, of ze die mogen verkopen met de reden: ”het is leuk als de mensen geld geven en dan iets krijgen wat door de mensen in Afrika gemaakt is”.
En daar gaan ze weer……Hun enthousiasme is hartverwarmend. Ze zijn er een paar dagen zoet mee, maar aan het eind van de week komen ze, met stralende ogen en lachende snoetjes, weer aan. Met nog 3 extra vriendinnen er bij. Alle armbandjes en kettingen zijn verkocht en samen tellen we het geld dat ze hebben opgehaald. Een fantastisch bedrag van € 120,– En omdat zuster Anna Brigitta de Koning op vakantie is in Nederland is, konden ze haar persoonlijk dit mooie bedrag overhandigen. Dit is gebeurd tijdens de tentoonstelling over religieuzen in het Westland op zaterdag 22 augustus in de Adrianuskerk te Naaldwijk. De zuster was zeer ontroerd en van alle aanwezigen kregen de meisjes een daverend applaus.
Kinderen voor kinderen: helemaal super toch!
Dank je wel Zoë van der Meijs, Liv van der Ende, Ninte en Jente en Renske, Jaily Barendrecht en Joy

 Vastenaktie 2016 is op 10 februari van start gegaan.
oeganda foto  Dit jaar kozen we, met de hele federatie, voor een project in Oeganda. Centraal staat dit jaar: het district Teso, in het noordoosten van Oeganda. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Onze projectpartner “Socadido” in het bisdom Soroti, helpt de gemeenschappen hier om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. In veel parochies wordt hier veel aandacht aan besteed en zijn er ook collectes.
In De Lier en in Honselersdijk sparen de kinderen van de basisschool  ook mee. Zij hebben daar speciale Vastenaktie spaardoosjes voor gekregen. In Honselersdijk heb ik persoonlijk alle klassen bezocht en wat is het dan leuk als je, op weg naar de supermarkt, ineens een kind hoort roepen: “mevrouw, ik heb al € 12,30 in mijn spaarpotje voor de kinderen die geen eten hebben”.
Op Witte Donderdag was er een speciale viering voor de kinderen van deze school en daarna werd ik, zoals ieder jaar,  uitgenodigd om de spaardoosjes op te komen halen. Een prachtig moment, want ieder jaar kan ik  de kinderen met volle overtuiging vertellen dat zij super geweldig hun best hebben gedaan. Brachten zij vorig jaar al het mooie bedrag van € 750,- bij elkaar. Dit jaar mag ik namens het Startblok € 900,– naar Vastenaktie sturen voor een project in Oeganda. Helemaal geweldig! Het is dan ook heel fijn dat er zoveel medewerking wordt   verleend door het onderwijzend team. In totaal is er in de parochie van Honselersdijk € 2580,- opgehaald. De oecumenische Vastenmaaltijd werd goed bezocht en het was interessant  om te kijk en naar een film uit Oeganda die getoond werd door een medewerkster van Vastenaktie.

Eerdere Berichten

Tijdens Vastenaktie 2015 is er heel veel geld opgehaald voor het project van onze eigen missionaris Gerard Blesgraaf in Benin. Er moest een college komen voor het Voortgezet Onderwijs. En afgelopen week kregen we vanuit Benin prachtige foto’s van de school, bijna klaar, toegestuurd. ( kijk bij: FOTO’S/Missionarissen) Het ging allemaal niet zo snel als we gehoopt hadden, maar de lessen waren inmiddels al wel gestart in de zaal van het multifunctionele parochiehuis. Het is fijn om te merken dat onze gezamenlijke inspanningen elke keer weer “goede vruchten” afwerpen.

December 2015

Kerstmarkt 2015     kerstmarkt 2015 002
De inmiddels traditionele tweede hands kerstmarkt, georganiseerd door de MOV Honselersdijk, is weer een groot succes geworden. Veel bezoekers konden heerlijk snuffelen tussen alle soorten van kerst snuisterijen. SAM_2211 (2)

Het hele jaar door hebben de missiewinkelmedewerkers de kerst spullen opgespaard, (met dank aan Frans en Nel Vijverberg voor het opslaan hiervan!) Ook de bloemengroep had weer een groot aantal prachtige kerststukken gemaakt die dan ook zeer terecht, een prominente plek in de KOM-In hadden. Het is verbazingwekkend dat er weer zoveel keus was in de kerst spullen, die varieerden van een eenvoudig glaasje tot een waxinelichtje tot prachtige kerstengelen, kerststallen en kerstmannen met muziek.SAM_2213 (2)

Deze markt zou nooit kunnen slagen zonder hulp van anderen. Meer dan 25 jaar was de organisatie in handen van An Wooning, en toen zij besloot hiermee te stoppen, was er gelukkig een grote groep mensen die deze traditie voort wilde zetten en ook een aantal nieuwe mensen kwam het team versterken. Er komt meer voor kijken dan men denkt. Ik zal geen namen noemen, want dan weet ik zeker dat ik mensen vergeet, maar………..
o
p zaterdagmorgen met een vrachtwagen vanuit opslag naar de KOM-In, tafels klaarzetten, alle dozen, niet te tellen) uitpakken en ….waar zet je alles neer?

kerstmarkt 2015 005Een kerststallentafel, een ballentafel, een “dure tafel”, een kleedjestafel met knuffelbeestenhoek, een elektriciteitstafel, een koffietafel, een informatietafel over het project en ga zo maar door. Maar vele handen maken licht werk en om 6 uur ging de deur op slot om zondagmorgen met zijn allen aan de slag te gaan. Om half elf: een lange rij wachtenden………en om half drie was er heel veel verkocht en werden de overgebleven, verkoopbare spullen weer ingepakt voor de missiewinkel en ging het restant naar de stortplaats.

kerstmarkt'15De prijzen waren zeer laag en het was weer een spannend moment toen aan het eind van de markt de opbrengst bekend werd gemaakt. Inclusief een gift was dat:
€ 2900,— voor Jacqueline Kouwenhoven, die we meteen gemaild hebben. Direct volgde dit antwoord uit Malawi:
Jac.Kouwenhoven op bezoek mei 2015 (2) 
Eerst ontving ik al een jaarlijkse bijdrage van 2500 euro uit de algemene MOV-pot en nu ook nog eens 2900 van de Kerstmarkt! Dit is echt indrukwekkend en we zullen de fondsen zorgvuldig gebruiken om het leven van de mensen hier een stukje te verbeteren. En jullie inzet motiveert ook mij weer om door te gaan!
Zoals vooraf bekend gemaakt: de opbrengst is voor de baby’s  die geboren worden in de kraamkliniek van de Eva Demaya stichting. Deze stichting was ook op zondag aanwezig met een informatiestand

Alle mensen die  geholpen hebben om deze kerstmarkt tot een succes te maken: heel hartelijk dank. Bekijk de foto’s van de Kerstmarkt in het FOTOBOEK

Oliebollen 31 December eva de maya


Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen en vanuit Malawi stuurt Jacqueline ons de beste wensen toe. Hierbij laat zij meteen zien dat  de oeroude traditie van oliebollen bakken door haar ook in Malawi wordt voortgezet!

EEN AVONDJE KENIAeast african care 5-10-2015 013
Lianne de Munck van de Sar, werkzaam in het Haga ziekenhuis in Den Haag, ging 14 jaar geleden op vakantie naar Kenia, en zag daar de armoe, het gebrek aan water en toiletten. In Nederland heeft ze de Stichting East African Care opgezet en sinds die tijd zijn er al heel wat waterputten geslagen en latrines gebouwd. Ze kent de mensen daar en weet als geen ander hoe ze hen kan helpen, en vooral hoe de Kenianen zelf aan het werk kunnen. Vooral de jongeren met weinig scholing, bijna geen toekomst, krijgen mede door haar betere kansen. Zij heeft inmiddels een hele staf aan medewerkers en een ervan is Suleiman Mwakoja.
Suleiman was de afgelopen maand in Nederland en op ons verzoek bezocht hij, samen met Lianne, de MOV. Via een PowerPoint presentatie konden wij zelf zien hoeveel werk er in de afgelopen jaren is verzet. Naast de toiletten en waterputten, kwam het kippenproject.Kippen zorgen voor extra inkomsten, (eieren) evenals de geiten (melk)Kenia 2016 (1)

Allemaal projecten die door de Kenianen zelf gedragen worden. Op dit moment is men een koeienstal aan het bouwen en men hoopt 2 goede melkkoeien aan te kunnen schaffen.

De PowerPoint gaf een goed beeld van alle projecten, en het enthousiasme van Suleiman werkte aanstekelijk.
Men doet er ook alles aan om de jongeren uit de criminaliteit te houden en sport is dan een prima afleiding daar voor.

sportpakken-website-3En wat is het  leuk om te ervaren dat veel mensen  hier, meeleven met het werk van de MOV, want naar aanleiding van bovenstaand verhaal, kregen we spontaan een aanbod van complete sportpakken, inclusief schoenen voor 16 jongeren van de korfbalclub Futura uit Den Haag. Dee pakken gaan in november mee met Lianne (die er heel blij mee is)  naar Kenia. Zij zal zeker foto’s maken van de Keniaanse jongens in een mooi sportpak!

KLEDINGACTIE VOOR WESTLANDSE MISSIONARISSEN!

kledingaktie 4-09 018Weer helemaal geslaagd!!
Op 10 oktober 2015 werd er door de 6 deelnemende parochies  in totaal 14380 kg opgehaald en dat is altijd weer mooi voor een bedrag van
€ 5464,–  te verdelen over diverse projecten :
Monster                    1460  kg       Kwintsheul                 2620  kg.
Poeldijk                     2380  kg.       Honselersdijk            4920  kg.
Hoek v. Holland         380  kg.       s’Gravenzande          2620  kg.

De volgende kledingbeurs is weer op 9 april 2016 Blijven sparen dus. Ook bestaat de mogelijkheid om elke zaterdag uw kleding bij de missiewinkel in H’dijk af te geven.
Heeft u geen kleding en wilt u het missiewerk toch steunen? Kom dan zaterdags even naar de missiewinkel en kijk of er nog iets van uw gading bij is. Ook deze winkelopbrengst gaat volledig naar de missiegebieden.
De winkel kunt u vinden op Grote Waard 11 in Honselersdijk.
Inlichtingen Hans Damen 0174-623179 of Fia Luiten 0174-630466

BRILLENACTIE VOOR BENIN GESTART EN OOK WEER GESTOPT.brillen aktie 001

In de maand juni is er spontaan een brillenactie op touw gezet voor een project in Benin. Secretaris kreeg een email van oogarts Anita Jansen (49) uit Den Hoorn met de vraag of zij het adres van Pater Gerard Blesgraaf kon krijgen. In september vertrekt zij namelijk met een collega voor 17 degen naar Kandi, Benin om daar belangloos te gaan werken. Op een congres ontmoette zij een lekenmissionaris die elk congres aangrijpt om artsen voor enkele weken in Benin naar zijn oogkliniek te halen om mensen te helpen. Mede door de zon hebben veel mensen oogafwijkingen, maar een bril is vaak te duur. Volgens Anita is een bril zelfs een soort statussymbool. Reden om een berichtje in het kerkblad en de kranten te plaatsen. Hier is overweldigend positief op gereageerd. Heel veel brillen werden in de Groenelaan aangeleverd. Maar ja….wat is de sterkte van die brillen en heeft men er daadwerkelijk iets aan??
Gelukkig was Brillenzaak Hans Anders in Naaldwijk bereid om alle brillen na te kijken. De sterkte werd vastgesteld en bij de bril gevoegd en waar nodig kwam er ook een nieuw hoesje bij. Een groot pak schoonmaakdoekjes  werd ook meegeleverd.  Wat geweldig! En het ging echt niet om 20 of 30 brillen, maar om ca. 240 exemplaren!brillen aktie 004
Op 7 juli was Anita in Honselersdijk en ze was min of meer overdonderd door het succes  van deze actie. En uiteraard heel blij!! Inmiddels  kreeg de MOV een mail van een predikant uit Den Haag die voor 6 weken naar Benin zou gaan. Hij heeft de eerste 10 kilo brillen meegenomen. En de rest heeft Anita zelf meegenomen. T.z.t. laten we u weten hoe het haar in Benin vergaan is.

 

FEEST BIJ DE MOV 

foto s Fia 074 Zoals u ongetwijfeld begrepen heeft, bestaat de MOV al ruim 45 jaar en de winkel draait dit jaar ook al weer 25 jaar. Onze leden zijn niet van die feestvierders, maar deze hoogtepunten hebben we aangegrepen om met zijn allen deze feiten te gedenken. Begin oktober hebben we gezamenlijk een hele gezellige middag met elkaar doorgebracht. Een middag vol herinneringen ophalen, spelletjes doen, lachen en praten met elkaar. De lekkere hapjes en drankjes en een gezamenlijke maaltijd maakten de middag compleet. Uiteraard hopen we met zijn allen dat we nog vele jaren werkzaam kunnen zijn om onze missionarissen vanuit ons mooie Westland te ondersteunen.

VASTENAKTIE 2015
KKOYEKPVDit jaar is de hele Westlandse federatie en de kerken uit Delft en Sion aan de slag gegaan voor de bouw van een katholieke school voor voortgezet onderwijs voor onze eigen missionaris Gerard Blesgraaf in Benin. Doel is om gezamenlijk € 22000,– bij elkaar te brengen. Dat is intussen gelukt en we zitten er royaal overheen en er wordt inmiddels al flink gebouwd!
In alle kerken, scholen en parochiebladen is er veel aandacht gevraagd voor dit project. Via posters, berichten in kerkbladen en via de preekstoel werd aandacht gevraagd voor de toekomst van de kinderen in Karimama, waar Pater Gerard pastoor is. Op veel plaatsen zijn soberheidsmaaltijden gehouden. En ook werden op diverse basisscholen de bekende spaarpotjes uitgedeeld en later weer opgehaald.


Een kleine greep uit de overige activiteiten voor dit project
:
soep-broodmaaltijd-(1)Op 13 maart  was, i.s.m.het Beraad van Kerken  de inmiddels traditionele Soberheidsmaaltijd in De Kom-In, in Honselersdijk.  Pastoor Steenvoorden opende deze avond met gebed waarna de 40 aanwezigen uitgenodigd werden voor een kop soep met een droge boterham. Er was keuze uit 4 soorten soep, en allemaal even lekker! Fia Luiten liet via een PowerPoint beelden zien uit Benin, waarbij duidelijk was dat het ingediende project: de bouw van een college voor      voortgezet onderwijs, al gestart is. De jongste deelneemster mocht met het offerblok rondgaan en de inhoud, samen met de IMG_4663opbrengst van handgemaakte kaarten, door Ineke van de Voort, bedroeg € 350,– Dit is naar het project  overgemaakt. Dominee Peeters sloot de avond af met gebed en de opmerking: ik mocht al vele jaren aanschuiven bij deze soberheidsmaaltijd, misschien kunnen wij het de volgende keer eens organiseren! En dat kan uiteraard……

NB: Spreuk van Victor Hugo: “Hij die een schooldeur opent, sluit een gevangenis”. In een ideale wereld zou het onderwijs algemeen en gratis moeten zijn, zodat alle kinderen naar school kunnen. Dit is één van de millenniumdoelstellingen en het voornemen van de wereldleiders is dan ook dit recht in 2015 te verwezenlijken.  Dat kunnen zij niet alleen. Daar kunnen wij ons ‘steentje’ aan bij dragen!

Adventsactie 2015.
Tijdens deze actie werd er elke week gecollecteerd voor een veilig thuis aan kinderen die in Brazilië op straat zweren of door de kinderechter zijn weggehaald bij hun verslaafde families, veelal wegens misbruik. Zij worden liefdevol opgevangen in de woonboerderij Siti Shalom. De collecte bracht € 2450,-  op. (het dubbele bedrag van vorig jaar!)

 

ADVENTACTIE 2014   

Tijdens de kerstperiode heeft de regionale MOV, weer actie gevoerd voor één van de projecten die door Adventsactie werden aangeboden. Gekozen is voor een project in Egypte waar de blauwe zusters zich inzetten voor gehandicapte meisjes in Caïro.
Het is fijn om dit in Regionaal verband te doen. Alle Westlandse parochies en 4 parochies van Delft en 2 van Sion hebben hier aan meegewerkt. Op dit moment is nog niet bekend wat de totale opbrengst is.
Vorig jaar hebben we ook met elkaar  actie gevoerd voor een basisschool, in Malawi. Hier is de Wateringse Jacqueline Kouwenhoven actief.  Het is een succes geworden. OP dit moment (september) is men volop bezig met het maken van stenen en het bouwen van de school. We houden u op de hoogte. Wilt u meer weten over Adventsactie, kijk dan ook eens op www.adventsactie.nl.

 

Dia3Dia5Dia4

ADVENTACTIE 2013:
Gekozen werd  voor de bouw van een school in Malawi waar de Wateringse Jacqueline Kouwenhoven een heel gezondheidscentrum heeft opgezet. In het Westland is hiervoor de Stichting Eva Demaya opgezet om het project van Jacqueline financieel te ondersteunen.
De Regionale MOV groep heeft met 15 parochies uit het Westland en Delft/Sion i.s.m. de Adventsactie hard gewerkt om een bedrag van € 25000,– bij elkaar te brengen voor de bouw van deze school. Mede dankzij veel promotiemateriaal en de ondersteuning van Ria Jongerius, secretaris van de Eva Demayastichting, is de actie volledig geslaagd. Ria, die zelf 7 keer het centrum in Malawi heeft bezocht, is bijna in alle deelnemende parochies aanwezig geweest, al of niet met een Power Point Presentatie, om te vertellen over de noodzaak van deze school. Dit project kwam ook terecht op de lijst van 10 landelijke projecten.
De gezamenlijke parochies brachten aan collectegeld €  22.121.01 op en uiteraard zijn we benieuw wat er nog via bank of giro binnenkomt. Maar de school kan gebouwd worden en: Ria is op 23 januari naar Malawi afgereisd om deze “Blijde Boodschap” persoonlijk te gaan verkondigen.
Als extra was er ook een kaartenactie georganiseerd door Adventsactie en veel mensen en ook schoolkinderen hebben goede wensen geschreven, getekend, of geknutseld en ook deze heeft Ria meegenomen om te overhandigen. We wachten op foto’s hiervan.
Het bedrag van € 25000,– is inmiddels overgemaakt naar Malawi en men is gestart met het maken van de bouwstenen. De verwachting is dat er in 2015 een delegatie gaat kijken naar de vorderingen.

KERSTMARKT:
Op zondag 8 december was de jaarlijkse  Kerstmarkt in de KOM-IN. Dit keer voor een tehuis in Sulawesi  waar de Nederlandse  broeder Han de Wit  een centrum heeft opgezet voor meervoudig gehandicapte kinderen. Het hele jaar was er in de missiewinkel weer gespaard en werden de ingeleverde kerstspullen in dozen opgeslagen. Een heel werk om alles weer uit te pakken en een mooie plek te geven. Dat is prima gelukt en dankzij heel veel hulp  konden er heel veel mensen blij gemaakt worden met mooie kersstukken, ballen, Kerstmannen, stallen, slingers en nog veel meer. Uiteindelijk konden we het mooie bedrag van € 2860,– overmaken naar de Yamaru-Stichting die zorg draagt voor het project van broeder Han.

VREDESWANDELING 2013
Op zondag 29 september organiseerde de Regionale MOV (MOV groepen uit alle Westlandse parochies) in het kader van de Vredesweek, een vredeswandeling. Vorig jaar gebeurde dit in de Wollebrand in Honselersdijk. Dit jaar in Wateringen. We sloten ons aan bij de actie: “ACT FOR PEACE” van Pax Christie.
Pax Christie zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werken zij aan een vreedzame samenleving. MOV Westland/Delfland sluit zich hier bij aan.
Het was mooi weer en 40 mensen kwamen bij de Sint Jozef parochie samen, om na de koffie en een inleidend gebed van diaken Pastor Dits, op pad te gaan met enkele vragen over vrede  waarover onderweg goed gediscussieerd werd. In het Hofpark werd er afgesloten met een overzicht van de discussies die gevoerd waren, gebed, duiven werden losgelaten en een lied.

BERICHTEN:
Na een aantal jaren werken in de huidige missiewinkel is iedereen méér dan overtuigd dat dit een goede overstap is geweest van het kleine kasje aan het Poeldijkse Pad naar de Grote Waard nummer 11, ook in Honselersdijk. Een mooi ruim pand, ruim, overzichtelijk, prettig om te werken en met een hele fijne “huisbaas”. In april gaven enkele T.L. lampen de geest. Die dingen hangen heel hoog en met een ladder niet zo maar even te vervangen. Na overleg met de huisbaas, de heer Wim de Voeght,  was het snel geregeld. Wim huurde een hoogwerker bij Telako, het bedrijf van Harry Terlaak en alle lampen werden vervangen.
Tot grote vreugde van alle MOV medewerkers werden de lampen gesponsord door Wim de Voeght en  de rekening voor de hoogwerker hoefde ook niet betaald te worden. Harry gaf aan dat hij diepe waardering had voor het al het missiewerk en om die reden zelf de kosten op zich nam. En dan is er ook nog Cor (achternaam niet eens bekend) en die neemt regelmatig kapotte fietsen mee van de missiewinkel en repareert ze thuis zodat ze verkocht kunnen worden.
Het is fijn om te merken dat parochianen  en ook niet-parochianen zich op deze manier verbonden voelen met het vrijwilligerswerk voor onze missionarissen.
Dank je wel Wim, dank je wel Harry, dank je wel Cor!