Missionarissen

MISSIONARISSEN

Overleden: op dinsdag 2 juli 2019 is overleden: Pater Henk Groenewegen, MSC.
Na 60 jaar priesterschap en 58 jaar trouwe en volhardende arbeid op zijn geliefde Filipijnen is Pater Henk na een langdurig ziekbed overleden in Angeles City op de Filipijnen. Pater Henk heeft een langdurig ziekbed gehad.
De uitvaart en begrafenis vinden plaats in Angeles City op 8 juli 2019.
Te zijner intentie zal er een herdenkingsdienst gehouden worden op zondag 14 juli 2019 in de Adrianuskerk te Naaldwijk, aanvang 10.30 uur.
Correspondentieadres: Fam. Groenewegen, Vierschaar 36 2691MT ’s Gravenzande

Wies Dorgé, lekenmissionaris in Ghana is alweer een poosje terug in Nederland. Zij woont in Tilburg maar heeft haar werk in goede handen achter gelaten bij Aloys Janssen. Op vrijdag 28 juni bracht Fia Luiten haar een bezoek. Wies mist Ghana wel, maar heeft het in Tilburg erg naar haar zin waar zij ook bezig is met goede werken. Ze haakt poncho’s voor mensen in Roemenië en was heel blij verrast dat ik voor haar een volle zak wol  mee bracht die mij door Hannie Stoorvogel (missiewinkelmedewerkster) was meegegeven. En het toeval wilde dat Aloys ook in Nederland was en toen hij hoorde dat er een MOV-lid bij Wies op bezoek kwam, pakte hij de auto en kwam naar Tilburg. Het was fijn om van hem te horen dat het in Goluaki goed gaat en dat de Ghanezen zeer zelfredzaam worden. Aloys heeft een adoptieproject opgezet met het doel dat arme meisjes toch de kans krijgen om te studeren. MOV secretaris Fia Luiten heeft met haar man George een meisje geadopteerd. Ze heet Bernice en laat via een brief weten dat ze heel blij en dankbaar is, nu er toch een kans geboden wordt om verder te leren.
Ze wil heel graag verpleegster worden en wilt u meehelpen om haar droom te verwezenlijken, kunt u een bijdrage storten op de MOV rekening  o.v.v. Bijdrage studie Bernice: Nl09RABO0135350492

Pater Gerard Blesgraaf,  Benin, 12 mei 2019
Pater Gerard schrijft: Het wordt heet in Karimama. De temperatuur is nu 43°C. Maar ook de djihadisten zijn zich aan het organiseren. Mijn Provinciaal denkt dat het beter is dat ik een tijdje uit Karimama verdwijn. Eén martelaar is al genoeg. Ik denk dus een tijdje naar Boortmeerbeek te komen. We zien wel. Houden jullie je heel goed en veel goede moed.Gerard in Karimama.

Feest!! 50 en 60 jaar priester!
Missionaris, Pater Aad (Gabriel)Hofstede (Brazilië) is in Nederland om zijn 60 jaar priesterfeest te vieren, samen met zijn broer Pater Nico die in diezelfde periode 50 jaar priester is. Dit wordt gevierd op 28 april in de R.K.  Kerk van de H.Jacobus de Meerdere, Burg.Musquetiersingel 56 in Schipluiden om 9.30 uur.
Bedoeling is dat de gebroeders samen voor gaan in de viering en na afloop is er gelegenheid tot feliciteren.
Helaas…Pater Gabriel ligt nu in het ziekenhuis te Delft met hartklachten. Op zijn verzoek gaat de viering en het feest gewoon door, want: ” het is ook de feestdag van mijn broer Nico”. Er wordt nu gewerkt aan een videoverbinding.
Wilt u hem een kaartje sturen, dan kan dat naar zijn familie in Schipluiden:
J. Hofstede t.a.v. Pater Gabriel  Westlander 20 2636CZ Schipluiden of: info@joophofstede.nl
Wij, van de MOV, wensen hem een voorspoedig herstel toe, zodat hij terug kan naar zijn geliefd Brazilië, want dat is het doel waarnaar hij streeft.

Pater Johan Verbeek (Indonesië) is inmiddels ook in Nederland en zou niet meer terugkeren naar zijn missiepost in Indonesië. Op 11 decemberkwam hij bij de MOV secretaris op bezoek en vertelde hij dat het allemaal niet zo eenvoudig was om in Nederland te blijven. Dat heeft te maken met het feit dat hij destijds de Indonesische nationaliteit heeft aangenomen. Nu moet hij heel veel moeite doen om de Nederlandse nationaliteit weer terug te krijgen. Daarom moet hij weer een poosje terug naar zijn missie in Indonesië en als we het goed begrepen hebben, gaat het een jaar duren voordat alle papieren in orde zijn en hij in het klooster te Haastrecht zijn intrek mag nemen. Ambtelijke molens  draaien niet zo snel. Nu hij weer terug gaat, willen we hem ook nog een keer steunen. Hij vroeg een bijdrage voor Zuster Anastasia en haar brief kunt u lezen bij de pagina “brieven”.

Het veelbewogen leven van zuster Jeannet van Paassen:
En hoe veelbewogen dit was, is sinds kort te lezen in het boek: ” Vijf en Twee”
Mevrouw Map de Koning heeft op een fantastische manier het leven beschreven van ” de blauwe Engel op de motor”.  Heel veel uren bracht ze met zuster Jeanette door in het klooster van Aerdenhout, waar zij is teruggekeerd na vele jaren in Indonesië gewerkt te hebben.
Het boek gaat over hoop, geloof en liefde in het thema ” Leven en Dood”   Het geeft een inkijk in het leven van een religieuze, die dag en nacht bezig is om haar roeping te volgen. Ik, (Fia Luiten) heb er een stukje van mee mogen maken toen ik haar bezocht in Sumatra en mee mocht lopen in het opvang/revalidatie-centrum Harapan Jaya:   Hoop doet leven!
Hoeveel (gehandicapte) kinderen  zij hier een kans heeft gegeven……enorm.
De opbrengst van dit boek (20 euro) gaat   naar deze stichting, waar zij zich haar hele leven, met hulp van velen, heeft ingezet. Heeft u interesse in dit boek: stuur een mail naar fialuiten@hetnet.nl en ik zorg dat uw aanvraag bij zuster Jeanette terecht komt. Op dit moment is men bezig aan de 2e druk.

8 januari 2020: bericht van Ton van Leeuwen, broer van pater Ab van Leeuwen uit de Filippijnen.
Beste MOV medewerkers van Honselersdijk:

Wij ontvingen van de missieorde van onze broer Ab van Leeuwen (SVD) dat hij op 8 januari  in het ziekenhuis in de Filippijnen is overleden.
Ab op 1 december 2019 91 jaar geworden.
Dat bericht kwam voor ons niet onverwacht. Zijn gezondheid was niet best meer. De laatste tijd deed hij zijn werk vaak vanuit  zijn ziekbed.
Toen zijn toestand verergerde is hij  naar het ziekenhuis gebracht waar hij de laatste week op de IC afdeling lag en is overleden.

Op 29 april 1961 is  Ab als missionaris naar de Filippijnen vertrokken. Hij heeft daar dus 60 jaar gewerkt onder vaak moeilijke omstandigheden.
Naast zijn werk als missionaris beschouwde het ook als zijn taak de meest hulpeloze  mensen te helpen. In de Filippijnen hebben kinderen met een handicap het heel moeilijk en zijn bij voorbaat al gedoemd in de goot terecht te komen. Ook meisjes met arme ouders die het schoolgeld niet konden betalen werden door hem geholpen.  Hij heeft een lagere school gebouwd en later zelfs een middelbare school.
Ook heeft hij een rijst opslag gebouw. Hij kocht ten tijde van de oogst, als de prijs heel laag lag was rijst op en bewaarde die in de opslag om die in de winter(als de prijs weer hoog was)  goedkoop aan de arme bevolking te kunnen verkopen.

Zoals jullie wel weten vallen de Filippijnse eilanden ook bijna ieder jaar in de prijzen van de orkanen die veel schade en leed veroorzaken. Ook daar moet hulp verleend wordenom de bevolking er weer bovenop te helpen.

Al dat werk en die hulp zou niet kunnen worden verleend zonder hulp van het thuisfront.  Ook  jullie hebben daar met jullie geldelijke steun een groot aandeel in gehad.

Namens onze overleden broer Ab willen wij jullie daar heel hartelijk voor bedanken. Ik ben er van overtuigd dat de gelden die aan het missiehuis SVD worden overgemaakt met als eind doel de Filippijnen goed besteed worden. Ik heb daar echter direct (van mijn broer) geen controle meer op. Als jullie door willen gaan met doneren is dat uiteraard prima

Nogmaals hartelijke dank voor jullie inzet. Als er nog vragen zijn hoor ik het wel.
Met vriendelijke groet
Ton van Leeuwen


december 2019: bericht van Pater Gerard Blesgraaf uit Benin:

Dierbare medebroeders, Lieve Fia , fijne Sjors, en alle andere fijne mensen , neem me niet kwalijk maar ik ben nog steeds een beetje “groggy”, door het definitief afscheid de 15e December van mijn “geboren dorp” Karimama, het dorp dat ik heb geholpen op de wereld te zetten, met een multifunctionele zaal, een prachtige lagere school, een schitteren College, nu vervolgd door groepen djihadisten. Het afscheid was wel een “hoogfeest” van honderden lieve meelevende mensen en jongeren en kinderen en wanhopige families.  In de stilte van mijn kamer, schoten de tranen in mijn ogen. Alle persoonlijke zaken moesten opgeruimd worden en dat waren er velen maar ik had er niet zo’n zin. En toch maar door doen ruim een week lang met ondertussen het dreigende nieuws van de djihadisten die doorgingen met aanslagen. Waarom? Om niets kinderen van de duivel . Ondertussen ben ik verhuist naar de grootste Salesiaanse parochie in Cotonou, waar ik de afgelopen Kerst nacht heb mogen concelebreren met mijn medebroeders en duizenden mensen, jong en oud en 5 koren die allen op hun beurt en in hun eigen taal  het kerstekind, “Godsgeboorte” bezongen. En  24 kinder-doopsels de volgende dag. Het leven gaat door, gelukkig wel. Maar ik moet er weer de smaak van krijgen. Toch wens ik u allen van harte een heel gezellig kerstfeest en een genade vol 2020 met hopelijk wat meer vrede en eerbied voor de ander. Gerard


september 2019: bericht uit Tanzania van zr. Anna Brigitta

Lieve Fia, George en alle leden van de M.O.V.
Al weer heel lang geen nieuws van uit Mwanza. Ja er valt veel te doen en de leeftijd gaat ook mee spelen met het gevolg minder uren aan het werk. In de catechisten school hebben we de cursus weer afgesloten. Dit was een heel moeilijk jaar financieel.
Er is geen  subsidie meer van Rome en Duitsland. Het verhaal is dat de rapporten niet gegeven/gestuurd waren. Als dit zo is: een zware straf  voor de studenten en leraren. Deze zijn de laatste maanden niet betaald geweest. Voor de vrouwen heb ik het geld in hand en alles is netjes gedaan en ook aan het einde zijn de vrouwen allemaal blij met een nieuwe naaimachine naar huis gegaan. Ook de voedingsleer/koken kon gewoon doorgaan. De vrouwen hebben weer veel geleerd en hoop dat ze hun kennis gaan gebruiken.
In Mei hadden we de installatie van onze nieuwe Archbishop Mr. Juda Thedeus werd overgeplaatst naar Dar es Salaam en zal straks wel eens tot kardinaal benoemd kunnen worden, een zee begaafd man.
We missen hem wel, de nieuwe is van de stam hier en ook geliefd bij de mensen
In Juli hadden we de priesterwijding van een Missionaris van Afrika hier in Mwanza ( Witte Pater) Een geweldig feest in het dorp, een buitenpost van de stads parochie. Ilemera-William is de tweede sukuma Witte Pater in de society.
Dit jaar vieren we ons 150 jarig bestaan en vandaag 8 Sept. is de historische dag. Helaas ben ik alleen en vier het in alle stilte.
Onze President probeert land en tuinbouw te stimuleren, wegen, scholen en kleine ziekenhuisjes te verbeteren. Ook meer structuur aan te brengen,  met het gevolg dat de dingen die niet werden uitgevoerd, aan de orde komen. Registratie van scholen enz, officiële certificaten /diploma’s enz. Ja er was heel veel corruptie. Alles uitroeien zal niet lukken maar soms was het wel  nodig.
Ook zien we dat niet de top, maar de verantwoordelijke in de steden, onjuiste  orders geven .
Dit brengt weer court proces en van lange duur.
Van onze Renatus tot heden totaal geen nieuws waar hangt hij uit??

We zijn bezig een nieuw comité op te zetten en goede werkers te vinden, een grote klus.De twee die Renatus hielpen doen hun best en daar zijn we blij mee. De projecten moeten over gedragen worden en dat gaat allemaal heel moeizaam.
De naai cursus van 2-3 jaar wordt nu op twee plaatsen gegeven, een ver in een dorp (parochie).

We willen deze meisjes opleiden en human trafficking voorkomen. Ja deze jeugd uit de armoede halen is een groot werk maar ze willen echt en dat is zo goed om te zien.

De kleuter scholen draaien op volle toeren en we hebben alles weer eens kunnen opknappen .De verfkwast doet veel. De albino kinderen in een  school  van de regering hadden ook aandacht nodig. Ondervoeding en  geen kook potten gaven grote problemen. Daar zijn we dus ook weer mee bezig om deze vele problemen  te verhelpen.

Ik hoop jullie nog een paar foto’s te sturen maar ben daar zelf niet zo handig in dus even geduld. Onze jonge mensen kunnen me hier wel  mee helpen. Allemaal hartelijke groeten heel veel dank en tot schrijfs
Sr. Anna Brigitta

 2018: In Juni was pater Cor Lemmers (Chili) in Nederland. Hij verbleef bij zijn familie in Lisse en enkele dagen in het Westland bij MOV lid Fia Luiten.

N.a.v. de vraag of de MOV door moet gaan met het maken van het Westlands Nieuwsblad

Reactie:
Beste Fia,  Bedankt voor je schrijven.  Bedankt ook nogmaals voor alles wat MOV Honselersdijk gedaan heeft en nog doet.  Wat communicatie betreft ben ik zeer blij met RK Westland Nieuws bulletin. Ik weet niet wie het verzorgen maar laat ze weten dat ik er heel blij mee ben..  Om met de bisschop van Roermond te spreken ( overigens meen ik emeritus) is Westland een oase binnen de  Kerk van Nederland. Hij noemt het niet “Westland” , maar heeft het over “oases.”   Nogmaals dank en hartelijke groet  pater Gabriel Hofstede (Brazilië.)
Pater Gabriel is in 2018 ernstig ziek geweest, verbleef een periode in Nederland, maar is uiteindelijk weer naar Brazilië vertrokken waar hij in augustus 2019 overleed.

Pater Henk Groenewegen (1934) werkzaam in de Filippijnen heeft in februari 2018 de familie op bezoek gehad. De familie liet ons weten dat het met Henk minder goed gaat. Sinds zij hem 4 jaar geleden bezochten, is hij een stuk magerder geworden en zijn geheugen laat hem een beetje in de steek. Hij is wel heel blij met zijn bezoek en geniet er zichtbaar van. De MOV heeft het gebruikelijke ” koffiegeld”  dat een missionaris ontvangt als hij in Nederland op bezoek is, meegegeven aan de familie om ter plaatse een leuk cadeau te kopen voor pater Henk.
September 2019: via de familie  horen we dat pater Henk, die inmiddels behoorlijk op leeftijd is, nog met veel plezier in zijn parochie woont en af en toe ook nog werkzaam is.

Pater Wim Warmenhoven (Brazilië) Pater Wim zit zijn hele missionaire leven al in Brazilië, waar MOV lid Fia Luiten hem ooit bezocht. De laatste jaren was er echter geen contact meer met hem. Via zijn familie in Wateringen hoorden wij in oktober 2018 dat Pater Wim ” in een eigen wereldje leeft”  zoals dat zo mooi heet. Helaas niet meer aanspreekbaar.
En op deze manier verliezen we weer een missionariscontact. Zo gaat het soms……
September 2019: nooit meer iets van deze pater gehoord, ook zijn familie niet.  Niet duidelijk is of hij nog leeft.


Overleden op 6 juni 2017: Pater Kees van Paassen (Poeldijk) Bericht te lezen bij
missionarissen/brieven. Op de website van de Franciscusfederatie wordt zijn leven beschreven.

 BRIEVEN: Vanuit Indonesië kregen we een prachtig bericht van zuster Jeannette van Paassen over  ayuhet meisje Ayu. Ik (Fia) heb haar destijds tijdens mijn bezoek leren kennen: behoorlijk gehandicapt, spastisch, kon niet lopen en praten, maar….heel goedlachs en lief. Ik heb  tijdens mijn bezoek 2 weken nodig gehad om haar (met blokjes) tot 15 te leren tellen. Lees  de brief van Zuster Jeannette en  u zult het met ons eens zijn: wonderen bestaan nog. ( Lees de gehele brief bij : missionarissen-brieven)

2017
In de ziekenboeg:
Pater Gerard Blesgraaf heeft  in België een nieuwe heup gekregen. De operatie is geslaagd, helaas zijn er De operatie is geslaagd, helaas zijn er wat complicaties waardoor hij langer in het ziekenhuis moest blijven.  Toen het wat beter ging mocht hij naar huis: hij verbleef  in de Missieprocuur Don Bosco,  Wespelaarsebaan 250-B3190 in Boortmeerbeek, België. Daar is hij helaas een keer  gevallen. Gelukkig niet op zijn nieuwe heup, waar het trouwens  heel goed mee gaat. Van de val heeft hij een zeer been overgehouden. Hij heeft genoten  van de goede verzorging door zijn medebroeders. Frans en Nel Vijverberg en Fia Luiten hebben hem bezocht t.g.v.. zijn 80e verjaardag op 3 oktober en dat werd een fijn weerzien en een gezellige dag.
Half november  is hij weer naar Benin vertrokken.


Zuster Raymunda van Velzen (Wateringen) heeft lange tijd gewerkt in Malawi. Zij is hier nog steeds zeer bij betrokken, hoewel ze al weer heel lang in het klooster te Amersfoort verblijft. Ruim 2 jaar terug vroeg zij aan de MOV een financiële bijdrage voor een kleuterschool en die heeft zij voor dit doel ontvangen. Helaas waren er allerlei strubbelingen waardoor de bouw maar niet gestart kon worden. Maar…..eindelijk, op 27 augustus j.l kregen we bericht dat de bouw is begonnen. We hopen dat de kleuters snel naar school kunnen.

Op bezoek:
Van16 april tot half juli was pater Johan Verbeek (Indonesië) op vakantie in Nederland. Hij verbleef deels bij familie  (Poeldijkse Pad 16 a ) en deels in het klooster van Haastrecht. Met zijn 75 jaar is hij een van onze nog werkzame missionarissen. Hij maakt het goed, zo liet hij tijdens een bezoek aan ons en aan de missiewinkel medewer(st)ers  weten.

Ook pater Hugo van Steekelenburg  heeft 2 maanden van een welverdiende vakantie genoten. Het was erg fijn dat hij de tijd nam om ons  te bezoeken . Hij heeft altijd veel interesse voor het MOV werk en met veel plezier liep hij ook de missiewinkel binnen om met de medewerkers kennis te maken. En heel blij  was hij met een aantal klassieke CD”s. Gezien het feit dat er in het Westland weinig priesters zijn, werd hij regelmatig gevraagd om een dienst te verzorgen en dat deed hij met veel plezier.
We hopen dat we in 2019 op zijn  verzoek om naar Brazilië te komen, in kunnen gaan.

Naar Malawi:
Een delegatie van 7 mensen van de Eva Demayastichting (afd. Nederland) is op 21 april afgereisd naar Malawi om daar een bezoek te brengen aan het werk van Jacqueline Kouwenhoven. Onze MOV heeft gereageerd op hun verzoek om babykleding in te zamelen voor baby’s van 0 tot 3 maanden. Een volle doos kon worden meegegeven en ik denk dat de kraamkliniek hier heel blij mee zal zijn.
Het is een fijn bezoek geworden en inderdaad:  wat was men blij met al die babykleertjes. Lees ook haar reactie bij missionarissen: brieven

Broeder Han Gerritse: broeder Han 003Na een bericht vanuit Indonesië, dat broeder Han Gerritse 2 maanden op vakantie in Nederland zou komen, hebben we een afspraak met hem gemaakt en we bezochten hem op 31 maart in Voorhout waar hij bij zijn Broeders logeerde. Een zeer actieve missionaris die met de Stichting Yamaru Indonesië, ondersteund door de Stichting Yamaru Nederland, een prachtig project heeft opgezet: de opvang van meervoudig gehandicapte kinderen en de opleiding tot fysiotherapeuten in Indonesië. Fia heeft dit project enkele jaren geleden bezocht en was zeer onder de indruk van dit werk. Op dit moment is broeder Han bezig met het realiseren van een 2e tehuis. Op 30 april is hij weer vertrokken naar Indonesië. Het is zeker de moeite waard om eens op de site te kijken: www.yamaru.nl.
Broeder Han is een van de 18 missionarissen  die  door onze MOV financieel wordt ondersteund.

Nieuws uit Kenia:
Hierbij de laatste informatie over het jongerenproject in Kinondo. Kenia 2016 (3)

Het kippenproject loopt prima, we konden eerder dan verwacht 150 speciale legkippen aanschaffen waarmee het totale aantal nu 300 is. Twee jongens hebben training gehad om te leren omgaan met deze speciale kippen o.a. wat betreft medicatie, voer , nooit het hok in zonder ontsmetten van de laarzen etc. Er zijn wat aanpassingen gedaan: een transparant stuk dak voor meer licht, speciale lampen, meerdere hokken. De broedkippen stellen ons in staat na vier maanden eieren te gaan verkopen .
Er is een onderkomen en vijvertje gemaakt voor 10 eenden.
De visvijver is klaar, sinds een paar dagen zwemmen er 1200 mini tilapiavisjes. Na zes maanden kunnen we de vis verkopen. We hopen in de toekomst een tweede kleinere vijver te kunnen maken.
We hebben de Makiga steenmachine kunnen aanschaffen. Op dit moment wordt er een werkplaats gemaakt. De machine moet op een stevige ondergrond staan en in de schaduw. Als alles klaar is krijgen de jongens een workshop en kunnen ze aan de slag. We zoeken nog sponsors voor zand en cement zodat er een stenen omheining gemaakt kan worden en een huis.
De jongens zijn aan het graven om twee watertanks in de grond te plaatsen. De rotsachtige bodem maakt het heel moeilijk en het zal wel enige tijd gaan duren. We hopen voor het regenseizoen klaar te zijn zodat er 5000 liter regenwater opgevangen kan worden.
Er staan 1400 ananasplanten, 200 bananenbomen en 400 papajabomen. Ze doen het prima dankzij het irrigatiesysteem.

Mede dank zij de hulp van de MOV Honselersdijk is dit allemaal mogelijk gemaakt.
Lianne van de Sar

Overleden:
op 6 juni is overleden Pater Kees van Paassen s.c.j. (Poeldijk) In januari heeft de MOV hem nog kunnen ondersteunen om zijn boek af te maken. Zie hier zijn reactie:
Beste Fia
Heel hartelijk dank voor de gulle gift van Euro 1.000, -van de MOV, voor de publicatie van ons boek. Ik schrijf “ons”. Er moet deze maand nog heel wat gebeuren om de uitgave drukkenswaard te maken. Dat doe ik hier met enkele mensen die het al nagelezen hebben en de nodige verbeteringen hebben aangebracht. Op 10 januari komen we hier bij elkaar voor die bezigheid. Heel veel dank dus aan de MOV. Westland. Beste wens voor een vruchtbaar en geslaagd 2017. Kees van Paassen s.c.j.

Zijn uitvaart is op vrijdag 9 juni in Nijmegen waar hij woonde in het St Jozefklooster, Kerkstraat 65 6543 KG Nijmegen. Moge hij rusten in vrede.

Op 27 maart 2015 waren er twee missionarissen 50 jaar priester.Gerard Zwaard
Pater Gerard Zwaard s.c.j. (uit de Lier) heeft vele jaren gewerkt in de missie van Indonesië vierde dit op 12 april, waar hij voorging in de heilige mis in zijn parochiekerk. Nadat hij voorgoed naar Nederland kwam was hij inzetbaar in onze federatie. In december was het even heel erg schrikken, toen hij plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis voor een hartoperatie. Operatie geslaagd en gelukkig mocht  hij weer  naar huis. Na zijn revalidatie bleef hij wonen in het S.C.J klooster in Den Haag en tot op heden doet hij regelmatig  de mis in de parochies van de federatie.

Dan is ookNico van Steekelenburg 12 Pater Nico van Steekelenburg s.c.j. op dezelfde dag gewijd. Pater Nico vierde dit op 10 april, met zijn mensen  en enkele familieleden in Palembang. Eind april kwam hij met deze familieleden naar Nederland en op 17 mei was er een feestelijke viering in de Andreaskerk te Kwintsheul. Jeanne Barendse en Fia Luiten van de MOV hebben deze feestelijke viering bijgewoond. De kerk was bomvol, de viering prachtig en de bijeenkomst, een echt  feest van “elkaar ontmoeten” in de Kastanjehof,  was hartverwarmend. Namens de MOV heeft Fia de jubilaris toegesproken en gefeliciteerd.
Pater Nico van Steekelenburg s.c.j.
Geboren in Kwintsheul op 03-11-1937 Actief in Palembang, Indonesië. Priester gewijd op 27maart 1965. Hij is destijds met pater Zwaard  in 1966 vertrokken naar Indonesië.  Indonesië bestaat uit 17000 eilanden.
Er zijn 20 miljoen inwoners waarvan 95 % moslim is. Het is echter een islamland, maar geen islamstaat. Dit betekent dat het land niet is gebouwd is op godsdienst. Uitgangspunt is: respect voor elkaar.
Heel Indonesië heeft de rupiah als munteenheid. Pater Nico moet lachen als hij dit vergelijkt met Europa en de euro, want hier heeft men er ruim 10 jaar over gedaan om de euro in te voeren.
Nico werkte in het bisdom Palembang. Hier wonen en werken 8 miljoen inwoners waarvan 1% katholiek. In de drie provincies van Palembang is een goede samenwerking tussen de godsdiensten. De ziekenhuispastoor werkt ook in de Chinese parochie, waar 5 vieringen per dag worden gehouden. De kerk in Indonesië leeft en is groeiend! Er zijn heel wat jonge pastores (gemiddelde leeftijd 37 jaar) en ook de charismatische beweging levert een goede bijdrage aan de kerk. Er zijn veel basisgroepen die in de wijken bij elkaar komen.
Toen bij pater Nico rond zijn 50 jaar jubileum  longkanker werd geconstateerd, moest hij noodgedwongen in Nederland blijven. Eerst verbleef hij in het S.C.J-klooster in Den Haag en sinds 2 mei 2016 in het St. Jozefklooster te Nijmegen. Hij heeft daar genoten van een uitstekende  verzorging en van het intensieve contact met zijn medebroeders, zijn familie en vele vrienden. Tot het einde toe toonde hij oprechte dankbaarheid voor alles wat men voor hem deed. Op 31 augustus  2016 is hij overleden.

Missionaris: Broeder Bram Wissenburg, C.M.M
Bram WissenburgBroeder Bram Wissenburg. Geboren op: 26-05-1935 Actief in: Zuid-Afrika Broeder Bram (missionaris van Marianhill) komt uit Monster en werkte in Merrivale in Zuid Afrika. Sinds 2000 wordt hij financieel gesteund door de MOV uit Honselersdijk. Broeder Bram heeft zijn hele leven klaar gestaan voor de hand en spandiensten in het klooster. Het geld dat hij aanvroeg werd meestal gebruikt voor de opleiding van jonge priesters. In 2007 werd er begonnen met de aanleg van een boomgaard. De verkoop van het fruit betekende inkomsten voor het studiehuis.  In 2014 horen we via de familie dat broeder Bram ziek is.
April 2016 is broeder Bram overleden, zie hieronder zijn “in memoriam “. Als Bram naar Nederland op vakantie kwam, logeerde hij altijd bij zijn zus Corrie  en zwager Siem in Honselersdijk, waar hij dan ook graag onze parochiekerk bezocht. Om die reden is er dan ook In Honselersdijk is een mooie herdenkingsdienst gehouden in deze parochiekerk.

Broeder Adrianus Wissenburg,  geboren: 26-05-1935 Monster,  Bram Wissenburg
Geprofest St. Paul, Arcen 19 -03-1955, Overleden: 24 april 2016
Herdenkingsdienst was op zaterdag 7 mei in de kerk O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
De begrafenis heeft plaats gevonden op vrijdag 29 april 2016 bij de Monastery van Mariannhill, Zuid-Afrika.
In dankbare herinnering
Broeder Bram Wissenburg, missionaris van de Congregatie van Mariannhill, CMM.
Bram groeit op in een tuindersgezin in het Westlandse. Van kinds af aan ziet, hoort en leert hij over de Westlandse tuinbouw. Een topstreek in Nederland op dit vakgebied. Als jonge tuinder in spe, trad Bram 1948 in op St. Paul in Arcen bij de missionarissen van Mariannhill. Het verwonderde niemand dat hij meteen in de tuinderij belandde bij de altijd opgewekte en vrolijke Broeder Engelhart. Van oorsprong een Duitser die zich liet naturaliseren. Bram werkte daar consciëntieus samen met zijn meerdere, Broeder Engelhart, met kennis van zaken, waardoor alle bewoners van St. Paul jarenlang smakelijk konden genieten bij de maaltijden van zijn gekweekte groenten en fruit. Bram was een rustige jongeman die niet op de voorgrond trad maar wel een eigen mening had wanneer je er naar vroeg.

19 maart 1950 ging Bram het noviciaat in waar hij de kloosternaam, Broeder Adrianus aannam. Tijdens het noviciaat werd je meestal uit je vak gehaald als proeve van gehoorzaamheid. Bram werd te werk gesteld als assistent in de keuken bij de kok, Broeder Alfons en soms als assistent bij Broeder Bernhard Linders in de bakkerij. Na het noviciaat en eerste professie maart 1952 werkte hij weer met Broeder Engelhart samen in de tuinderij. De Eeuwige Gelofte deed (Bram) Broeder Adrianus St. Jozef dag 19 maart 1955. Broeder Adrianus was een gewaardeerde kracht in het convent van Mariannhill op St. Paul in Arcen. Naast zijn vaste werk in de tuinderij verrichtte hij dikwijls hand – en spandiensten voor zijn medebroeders, evenals voor gehandicapten in het recreatiepark “Klein Vink” .

Doordat alle opleidingen van St. Paul, Arcen in 1967 naar Venray werden overgeplaatst, werden vele broeders overbodig op de technische bedrijven en ook van de tuinderij, kippenfarm en het veebedrijf. Na uitvoerig overleg werd besloten om alle bedrijven te sluiten, met grote gevolgen voor alle vakbroeders. Aan hen werd voorgesteld te kiezen voor een andere uitdaging. Bijvoorbeeld als missionaris te worden uitgezonden naar verre oorden o.a. Zuid Afrika en Papua Nieuw Guinea. Anderen konden gedeeltelijk mee naar Venray en enkele kozen om op St. Paul te blijven. Een paar vroegen toestemming om uit te mogen treden om hen moverende redenen, hetgeen verleend werd. Broeder Adrianus koos voor Zuid –Afrika. Alvorens te vertrekken kregen zij de nodige tropische informatie/ opleiding.

De laatste jaren van zijn werkzame leven beheerde Bram het internaat voor Jonge Broeders van Mariannhill in Merrivale, Zuid-Afrika, niet ver van Pieter Maritzburg. Het laatste jaar was Bram al langere tijd ziek en verbleef hij in Huize Mater Dolorosa, het huis voor bejaarde paters en broeders in Mariannhill. Hier verbleef ook de pas overleden pater Siem Rodenburg. Met Broeder Bram Wissenburg is de laatste Nederlandse Mariannhiller in Zuid Afrika gestorven. De Nederlandse Mariannhillers, hun familieleden en vrienden kunnen trots zijn op deze uitgezondene die hun levensmissie met succes hebben volbracht.

Ab van LeeuwenMissionaris: Pater Ab van Leeuwen, SVD Geboren op: 01-12-1928 Actief in: Filippijnen Pater Ab komt oorspronkelijk uit Den Hoorn en krijgt sinds 2005 financiële ondersteuning van de Honselerdijkse MOV. Hij ondersteunt hiermee kleinschalige projecten zoals het opzetten van een taxibedrijfje, een computer en printer , karbouwen en medicijnen. Hij is nog behoorlijk bezig in parochies, maar ook voor het Lilianefonds waar hij mediator is en waar hij kans ziet om veel gehandicapte kinderen naar het ziekenhuis te krijgen voor operaties of andere behandelingen. Zelf heeft hij in 2007 ook het ziekenhuis dikwijls aan de binnenkant gezien omdat hij een hartoperatie moest ondergaan. In zijn brieven schrijft hij over de vele arme mensen die buiten een verzekering vallen, waardoor zij niet in staat zijn om de benodigde medicijnen te kunnen betalen. Ook de priesterstudenten liggen hem na aan het hart en hij is heel blij dat hij met de financiële steun van o.a. de Honselersdijkse MOV, mensen kan helpen.

Missionaris: Pater Aad Zwinkels, OFMAad Zwinkels Geboren op: 14-02-1929 Actief in: Brazilië Pater Aad, Franciscaan, komt oorspronkelijk uit Wateringen en is op 19 juli 1959 priester gewijd in Divinopolis in Brazilië, waar hij sinds die tijd ook werkzaam is. Als pastoor en psycholoog heeft hij voor veel mensen iets kunnen betekenen. De combinatie van de psychologen die het wetenschappelijk aanpakken en de priesters, die meer gericht zijn op het geestelijke, vindt hij ronduit boeiend. Zijn eerste rondleidingen langs nederzettingen aan de rivieren deed hij te paard, wegen waren er niet. Toen er eenmaal zandwegen waren, initiatief van de mensen zelf, kon hij per jeep zijn bezoeken afleggen.. Reizen naar Nederland zit er niet meer in, maar hij is blij en dankbaar dat hij nog dienstbaar kan zijn.
In januari 2016 is pater Aad (87 jaar)verhuisd naar Areias, Gemeente Ribeiro das Neves.  Dat is een gemeente die grenst aan Belo Horizonte, dus ver van bisschop Hugo van Steekelenburg.  Hij woont nu samen met nog zeven medebroeders in een buitenhuis. Er is geen parochie bij, dus helemaal vrij van pastorale verplichtingen. Vandaar dus ook geen behoefte meer om sociale projecten uit te werken. Hij schrijft: Er is nog zoveel ellende en hongersnood in de wereld. Jullie MOV zal zeker nog een bestaansrecht hebben. Daar twijfel ik niet aan. Maar inderdaad, het aantal actieve missionarissen krimpt in. Misschien een nieuwe planning ? De MOV moet door kunnen gaan met al het goede wat ze gepresteerd hebben en nog presteren. Dan krijg je ook aantrekkingskracht op nieuwe en jongere vrijwilligers(sters).Ik hoop het beste voor jullie onderneming en vol vertrouwen!

Missionaris: Pater Jan van Paassen MSC Jan van Paassen Geboren op: 14-05-1931 Actief in: Sulawesi Pater Jan komt oorspronkelijk uit Den Hoorn en is werkzaam in Lotta-Pineleng, Indonesië. Sinds 2005 wordt hij financieel ondersteund door de Honselersdijkse MOV. Hij heeft het altijd heel druk gehad met zijn werk werk als kerkelijk rechter, of beter: mensen die hier in een tweede onwettige relatie leven, weer een nieuwe kans geven door het eerste huwelijk eens heel kritisch te onderzoeken of daar geen gaatje gevonden kan worden om het ongeldig te verklaren. En zo ja, dan kan dat tweede ongeldige samenleven ingezegend worden en kunnen de mensen weer fier met hun hoofd rechtop door het dorp lopen. In oktober 2012 vierde hij op grootse wijze zijn 60 jaar priesterfeest, De parochie heeft er alles aan gedaan om er een onvergetelijke dag van te maken en pater Jan was de hele dag het stralende middelpunt. Heel blij was hij met het bezoek uit Nederland, waarbij ook MOV secretaris Fia Luiten was uitgenodigd. Voor zijn gasten maakte hij er prachtige vakantiedagen van waarvan hij zelf ook enorm genoten heeft.
In 2015 gaat zijn gezondheid achteruit……maar Pater Jan houdt van het leven en streeft er naar om zijn boek te schrijven en af te maken. Helaas, dat is niet helemaal gelukt. In december 2016 is hij overleden. In Den Hoorn is een herdenkingsdienst gehouden.

Missionaris: Pater Wim Warmenhoven, SVD Wim Warmenhoven Geboren op: 27-05-1931 Actief in: Brazilië Pater Wim komt oorspronkelijk uit Wateringen en werkt al heel lang in Sao Paulo in Brazilië. Pater Wim is een echte (bouw)pastoor en hij zorgt  dat kerkelijke en sociale activiteiten plaats kunnen vinden. N.a.v. het bezoek van Fia Luiten is er in Honselersdijk in 2007 de 1e missiebridgedrive gehouden waardoor de fundering van het jongerencentrum annex bibliotheek gelegd kon worden.   In Juni 2009 was hij voor de laatste keer in Nederland. Er waren plannen om zijn gouden priesterfeest in 2013 in Wateringen te vieren, maar dat is niet gebeurd. Er is sindsdien ook geen contact meer geweest tussen pater Wim en de MOV. Of hij nu (2015) nog werkzaam is in de parochie is niet bekend.

Missionaris: Pater Gabriel HofstedeGabriel Hofstede Geboren op: 09-04-1933 Actief in: Brazilië Pater Gabriel komt uit Schipluiden, is werkzaam in Garanhuns in Brazilië en wordt sinds 1998 door de Honselersdijkse MOV financieel ondersteund. Behalve dat hij een parochie runt is hij ook actief bij veel goede projecten waaronder de Fazenda de Esperanza, Boerderij van de Hoop waar drugs en alcoholverslaafden een kans krijgen om af te kicken. Veel van het projectgeld dat hij via MOV ontvangt gaat naar dit project. In 2006 heeft de MOV (Fia Luiten) dit project bezocht. Ook de Vamosgroep in Schipluiden is heel actief bezig om pater Gabriel te steunen. In 2013 kwam zijn boekje uit: 80  verhalen uit 80 jaar.

Missionaris: Pater Henk Groenewegen, MSC Henk Groenewegen Geboren op: 14-09-1934 Actief in: Filippijnen Pater Henk komt uit Naaldwijk en is werkzaam in Angeles City in de Filippijnen. Sinds 1998 ontvangt hij financiële ondersteuning voor zijn werk en hij gebruikt dit voornamelijk om medicijnen uit te delen aan mensen die zelf geen geld hebben om medicijnen te kopen en daardoor ook van alle hulp verstoken blijven. Ook zorgt hij ervoor dat mensen in een ziekenhuis geholpen worden. Eind 2012 zijn er in zijn parochie 6 dorpen die te weinig veilig drinkwater hebben. Er valt wel regelmatig wat regen, maar er moet dus wel water “gespaard” worden en uiteraard was hij heel  met de bijdrage van MOV voor  het plaatsen van 13 drinkwatertanks. Pater Henk is een goede briefschrijver en houdt MOV, familie en vrienden goed op de hoogte. Sinds 2014 plaatsen wij zijn brieven ook op deze site.

Missionaris: Zuster Anna Brigitte de KoningZr.Anna Brigit de Koning Geboren op: 20-02-1935 Actief in: Tanzania Zuster Anna Brigitte de Koning heeft jarenlang samengewerkt met onze Honselersdijkse zuster Wilhelmina van Schie. Toen zuster van Schie om gezondheidsredenen naar Nederland terugkeerde, nam zuster Anna Brigitte al haar taken over. En dat waren er niet weinig. Zij gaf lessen in naaien en koken, verzorgde catechisten opleidingen, begeleidde tuinbouwprojecten en zij had en heeft een enorme inzet voor het leprakamp Bukumbi. Opleidingen kosten geld en ook de voedselproblemen zijn groot. De overheid heeft beslist dat er geen lepra meer is, dus men heeft vanaf het moment van deze beslissing ook alle overheidshulp stopgezet. De zuster moet maar zien hoe ze de touwtjes aan elkaar knoopt. De jaarlijkse bijdrage van de MOV komt hier dan ook wel heel erg goed van pas. In 2009 bezocht secretaris Fia Luiten haar en zij was niet alleen. Binnen de regionale MOV was het ter sprake gekomen dat het leprakamp een grondige opknapbeurt nodig had. Spontaan werd er toen een groep van 7 mensen samengesteld waarbij ook Frans (oud-voorzitter MOV)en Nelly v.d.Knaap zich  aansloten. Elders op deze site staat een verslag van dit bezoek. In 2012 kwam zuster naar Nederland voor een nieuwe heup. Het herstel ging voorspoedig. In 2014 was zij aanwezig bij de tentoonstelling in de Adrianuskerk en veel mensen hebben toen met haar gesproken en ook genoten van de diavoorstelling die gegeven werd, met veel informatie, over haar werk.

Missionaris: Zuster Raymunda van VelzenZr.Raymunda van Velzen Geboren op: 02-03-1935 Actief in: Malawi Zuster Raymunda komt uit Wateringen en is sinds 2006 om gezondheidsredenen weer terug in Nederland. Jarenlang was zij werkzaam in Malawi, en ook al woont zij daar niet meer, zij houdt de projecten bij die daar gestart zijn en heeft daar ook een goede contactpersoon.  Vanaf 2002 kreeg zij financiële steun van de MOV Honselersdijk voor  waterpompen, een generator en de bouw van een lagere school. Op 14 februari 2009 vierde zij in Kwintsheul het feit dat het 50 jaar geleden was, dat zij is ingetreden bij de Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw. Het werd een dankbaar terugzien op een fijne periode in Malawi. Zij vertelde tijdens de dankviering hoe zij “geroepen” werd om naar de missie te gaan. Toch twijfelde zij heel erg, want ze kon niet tegen de hitte, ze sprak geen Engels, stond nergens op een wachtlijst en wat zou haar vader wel zeggen als ze naar de missie zou vertrekken. Later bleek dat zij het antwoord was op het gebed van de algemeen overste. Er werd een naaldvaklerares gevraagd voor een nieuwe missie. En zo geschiedde. Zuster Raymunda vertrok naar Malawi en heeft hier absoluut nooit spijt van gehad. Of haar wens, om nog eens terug te gaan naar Malawi, nog steeds bestaat……weten we niet!
Zij wordt nog steeds financieel ondersteund en in 2016 stuurde zij een paar mooie foto’s van een kleuterschool die dankzij de steun van de MOV gebouwd kon worden.

Missionaris: Pater Gerard Blesgraaf, Salesiaangerard blesgraaf Geboren op: 03-10-1936 Actief in: Benin. Pater Gerard is van oorsprong geen Westlandse missionaris. Hij is door de Honselersdijkse MOV geadopteerd doordat hij altijd logeerde bij de familie Vijverberg. Hij is al vele jaren werkzaam in Benin en sinds 1998 in Karimama. Vanaf die tijd 1998 krijgt ook hij financiële steun vanuit Honselersdijk. In Karimama (voornamelijk Moslim) is hij met niets begonnen. Hij woonde in een zelfde hutje als de bevolking. Toen de tijd rijp was, startte hij met de bouw van ene huis en een kerkje, daarna kwam de opbouw van een parochie. Christenen en Moslims komen samen in het door Gerard gebouwde gemeenschapshuis. Inmiddels zijn er waterpompen geplaatst en is er ook een lagere school gebouwd. De plannen voor een college  voor voortgezet onderwijs, worden mede dankzij o.a. de Regionale MOV Westland/Delflanden en Vastenaktie in 2015 ten uitvoer gebracht. Het is een prachtige school geworden.
In 2016 kwam hij naar België waar hij een heupoperatie heeft ondergaan. De operatie goed gelukt, evenals de  de revalidatie  in België, Fia Luiten heeft hem daar, samen met Nel Vijverberg bezocht. Na de revalidatie is hij vol vreugde teruggekeerd naar Karimama.

Missionaris: Zuster Jeanette van PaassenJeanette van Paassen Geboren op: 12-12-1936 Actief in: Indonesië Zuster Jeanette komt van oorsprong uit Den Hoorn en is de zus van Pater Jan van Paassen. Zij woont in Nederland, in Aerdenhout, maar gaat regelmatig naar Indonesië, begeleid door artsen die op haar verzoek kinderen gaan opereren die anders niet geholpen worden door gebrek aan geld. Hiervoor is de Stichting Harapan Jaya Nederland opgericht. Deze stichting beheert ook een revalidatiecentrum en de bijdragen die zuster Jeanette sinds 2005 van de Honselersdijkse MOV ontvangt, gaan naar deze stichting die er zorg voor draagt dat de juiste kinderen/mensen de juiste behandeling kunnen ondergaan. In 2013 is in West Timor  ook een centrum is opgezet en  ook hier gaan Nederlandse artsen opereren. MOV steunt zuster Jeannette de afgelopen jaren regelmatig met  startkapitaal voor enkele afgestudeerde patiënten, waardoor zij een eigen naaiatelier konden starten.

Missionaris: Pater Cor Lemmers Cor Lemmers Geboren op: 18-12-1936 Actief in: Chili Pater Cor Lemmers, wereldheer, komt oorspronkelijk uit de Bollenstreek en begon zijn priester carrière als kapelaan in Naaldwijk. Door de bisschop werd hij destijds gevraagd om naar Chili te gaan. Dat is inmiddels zijn thuis geworden. Sinds 1998 wordt hij financieel gesteund door de MOV van Honselersdijk. Pater Cor woonde in Calama, het noorden van Chili en was als directeur en psycholoog verbonden aan Cepas, een organisatie om alcohol en drugsverslaafden te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. De MOV heeft daar heel wat steentjes aan bijgedragen. Hij verhuisde naar het Zuiden waar hij  werkzaam was in de vele buitenstaties van de parochie, maar ook actief bezig  met het opzetten van kleine coöperaties.  Ruime tijd na zijn pensionering is hij gaan genieten (in La Union)  van een welverdiende rust. Heel veel plezier beleeft hij aan de familie van Erla, die in de loop der jaren ook zijn familie is geworden. Tijdens zijn bezoek aan Nederland logeerde hij ook bij de MOV secretaris in Honselersdijk. De familie Luiten heeft hem intussen ook enkele malen bezocht.

Missionaris: Pater Joop Valentin, SMAJoop Valentin Geboren op: 03-03-1937 overleden op 19-08-2014 Actief in: Ghana Pater Joop komt oorspronkelijk uit Monster en is werkzaam in Kumasi, Ghana. Lang was hij daar pastoor en bouwde kerken, scholen. Sinds 1998 wordt hij financieel ondersteund door de MOV Honselersdijk en dit kwam goed van pas bij zijn bouwwerken, bijdrage voor de kantine en het kinderdagverblijf. In 2007 kreeg hij er een functie bij en werd hij overste van de SMA in Ghana. Ook pater Joop werd (evenals pater Koos Janssen die inmiddels weer terug is in Nederland) Pater Joop wist de Ghanezen goed te motiveren. In 2009 was hij op vakantie in Nederland en enthousiast vertelt hij op de missionarissen bijeenkomst dat hij in wil treden bij de Norbertijnen, een contemplatieve orde. Helaas, begin 2010 wordt hij ziek naar Nederland gestuurd. Hij verblijft in Cadier en Keer te Limburg en ondergaat chemotherapie.  Op 27 februari 2011 hoorde de MOV van Pater Joop dat de medicatie wonderwel goed was aangeslagen. Op 16 maart 2011 keert hij terug naar Ghana. Zijn plannen om bij de Norbertijnen in te treden heeft hij laten varen. Hij is al zielsgelukkig met het feit dat hij de kans krijgt om terug te keren naar de plek die hij zo hals over kop heeft moeten verlaten! En in juni 2011 krijgt de MOV bericht dat het goed gaat met hem in Ghana. In 2012 is hij even terug voor controle in Nederland. Hij is ook aanwezig op monumentendag als de parochie van Poeldijk een tentoonstelling van 150 jaar priesters en zusters uit Poeldijk opent. Daarna vertrekt hij weer naar Ghana waar hij zich o.a. inzet voor een betere accommodatie voor de kinderen. Eind 2012: het gaat goed met Joop. In Ghana viert hij zijn 50 jaar priesterfeest Helaas gaat het eind 2013 niet goed, de ziekte is terug en begin januari 2014 komt hij terug naar Nederland. Hij verblijft in het klooster van Cadier en Keer, waar de ziekte van Kahler hem uiteindelijk veel pijn bezorgt. Op 19 augustus 2014 is hij, omringd door confraters en familie, overleden.

Missionaris: Pater Hugo van Steekelenburg OFMHugo van Steekelenburg Geboren op: 15-10-1937 Actief in: Brazilië Pater Hugo, inmiddels Bisschop, komt uit Kwintsheul en werkt in de armste streek van Brazilië, in Minas Gerais. Behalve dat hij veel werk heeft met zijn bisschoppelijke taken, zet hij zich ook in voor veel projecten zoals o.a.: de MST beweging:(boeren zonder land; Criaart: muziek en dansopleidingen voor jonge mensen zonder kans op werk; het opzetten van een consultatiebureau; het afbouwen van een kapel; het verstrekken van medicijnen aan de armste. het Reveja project: een alfabetiseringscursus voor ouderen. In 2007 was pater Hugo, inmiddels bisschop, 50 jaar Franciscaan! Maart 2012 Bisschop Hugo is begin maart geopereerd aan darmkanker. Het zag er slecht uit, maar gelukkig heeft men de tumor weg kunnen halen, inclusief 28 cm darm.  In oktober 2012 is hij even in Nederland voor een priesterwijding. Hij brengt een bliksembezoek aan de MOV. In 2013 , 75 jaar, gaat hij met “pensioen” en verhuist hij naar het Franciscanenklooster in Divinopolis. Maar….hij kan nog niet gemist worden in het “werkveld” en op 6 januari 2015 is hij gevraagd om naar Salinas te gaan om daar opnieuw een steentje bij te dragen  als parochiepastoor. En daar is hij met veel plezier op in gegaan.

Missionaris: Pater Johan Verbeek, CPJohan Verbeek Geboren op: 29-11-1940 Actief in: Indonesië Pater Johan is van origine een “Dijkenaar” maar kerkte vroeger in Poeldijk. Sinds 1998 wordt hij financieel ondersteund door de Honselersdijkse MOV. Behalve dat hij hiermee opleidingen en internaatkosten kon financieren voor armlastigen, bouwde hij kerken, zorgde voor watervoorzieningen en kocht hij er het afgelopen jaar computers voor waarmee diverse cursisten geholpen werden. Eind 2012 schrijft hij dat hij terug geweest is naar de plek waar hij 1978 met een 3-jarige middelbare school gestart is. Nu is er 3x een eerste klas, en 2x een tweede en derde klas. Helaas maar 5 lokalen. Van de overheid is geen subsidie te verwachten. Men kreeg dat ook niet voor een computerlokaal en een bibliotheek. Op hun kloosterterrein is inmiddels ook een bedrijf gevestigd die de verantwoording heeft gekregen over de oprijlaan. (Of dit bedrijf ook andere kosten op zich neemt is de MOV nog niet duidelijk.)

Missionaris: Broeder Han Gerritse CSD  broeder Han  Broeder Han is geboren aan Beeklaan, aan de rand van het Westland. MOV Secretaris Fia Luiten kwam in 2012 met hem in contact tijdens een bezoek aan Pater Jan van Paassen in Sulawesi. Broeder Han is sinds 1975 missionaris in Sulawesi. Hij heeft in 1985 Yamaru opgericht in de geest van Manuel Runtu, een sociaal bewogen onderwijzer in het bisdom Manado op Noord-Sulawesi. Runtu zette zich tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) in voor kansarmen, in het bijzonder voor jongeren. Hij vulde daarmee de leegte op die achterbleef nadat Nederlandse missionarissen en andere ontwikkelingswerkers door de Japanners in kampen waren vastgezet. Yamaru Indonesië heeft tot doel de allerarmsten en gehandicapten te helpen, ongeacht hun godsdienst, etnische afkomst of ras. Fia bezocht het tehuis waar 24 meervoudig gehandicapte kinderen liefdevol werden verzorgd. Omdat er steeds meer jongere kinderen worden opgevangen is de noodzaak van de bouw voor een 2e tehuis voor de oudere kinderen groot. Inmiddels heeft MOV Honselersdijk een kerstmarkt (2013) voor dit project gehouden en in 2014 opgenomen in de projectenlijst. In 2016 bezocht hij Nederland en hebben Joke Wubben en Fia Luiten hem een bezoekje gebracht.

Missionaris broeder Urbanus Döderlein de Win CSSR   broeder urbanus Broeder Urbanus is geboren op 10-11-1926 in Winterswijk en ingetreden bij de orde van de Redemptoristen. Daar werd hij medebroeder van Jan Bruinen, missionaris uit Naaldwijk. Op 18 juni 1961 is hij naar Brazilië vertrokken. Hij was van vele markten thuis, zoals wij dat in Nederland zeggen. Hij  startte zijn werkzaamheden als timmerman/meubelmaker van  nieuw te bouwen kloosters en kerken. Vanaf 1962 is hij bezig op de boerderij van het klooster in Campina Grande. Daar probeert hij op allerlei manieren de arme bevolking te helpen aan een betere leefsituatie. Dat doet hij op een bijzondere manier: hij heeft  een proefboerderij opgezet en hij vindt allerlei technieken en eenvoudige hulpmiddelen uit waarmee de mensen kunnen werken. Om de proefboerderij te garanderen is er ook een middelbare school waar praktijklessen in agro ecologie worden gegeven en waarbij gebruik gemaakt wordt van de proefboerderij. Hij is al wel een dagje ouder, maar hij zet zich onverminderd in. Hij is regelmatig te gast (geweest) bij de familie van Adrichem in Honselersdijk

LEKENMISSIONARIS WIES DORGÉ Wies-Dorge-002 Wies Dorgé is op 22 -09-1934 geboren in Tilburg. Tot haar 37ste was ze in Nederland werkzaam als maatschappelijk werkster. In 1972 vroeg een vriendin die net als Wies, lid was van het seculier Instituut Servitium Christi, haar om mee te gaan naar Ghana om daar een opleiding verpleegkunde op te zetten. Wies had daar wel oren naar en vestigde zich in Ho, de hoofdstad van de Volta Regio. De eerste jaren werkte zij voor de Nederlandse bisschop monseigneur  Konings en gaf ze onder andere naailes aan leerlingen van een Ghanese huishoudschool. In die periode leerde zij ook de Naaldwijkse Bep Barendse kennen, waardoor zij op een veel later tijdstip opgenomen werd in de MOV groep van Honselersdijk. In 1990 keerde Wies terug naar Nederland, maar toen de Ghanese opvolger van bisschop Konings, Monseigneur Lodonu, haar in 1992 vroeg om terug te komen, kon ze niet weigeren. Ze verkocht haar huis in Nederland toen de bisschop bood haar een huis aan in Golokuati aanbood, een dorp in de Volta Regio en vanaf dat moment woont en werkt Wies daar . De laatste 20 jaar heeft Wies, met financiële steun uit Nederland, een groot aantal projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid weten te realiseren. Zij werkte onder andere samen met Memisa en de Nederlandse Missieraad. Wies kreeg als taak beroepstraining voor schoolverlaters in de Volta Regio op te zetten. Mede dankzij haar inspanningen zijn in die tijd twaalf kleine huishoud- en ambacht schooltjes opgericht. Deze worden thans geleid door Afrikaanse religieuzen. Het eerste centrum vierde in 1999 het vijfentwintig jarig bestaan. Enkele duizenden leerlingen hebben sindsdien beroepsonderwijs gevolgd.  Zij zet zij zich samen met de regionale bevolking in voor de aanleg van elektriciteit en drinkwatervoorzieningen; de bouw van kleuter-, lagere- en middelbare scholen; de bouw van (kraam)klinieken; het opzetten van kleinschalige bedrijfjes; de aankoop van land, landbouwwerktuigen, kleine machines en zaaigoed. Haar activiteiten hebben in 2000 onder meer geleid tot de oprichting van de Dodzi-coöperatie. Deze organisatie stelt zich ten doel de levensstandaard van de bij haar aangesloten leden te verbeteren. Door de plattelandsbevolking uitzicht te bieden op een beter bestaan hoopt Wies de trek naar de grote steden in te dammen. Daar staat de meeste nieuwkomers slechts werkloosheid te wachten met alle gevolgen van dien: criminaliteit, prostitutie en drugsgebruik. De achterstelling van vrouwen en meisjes in haar omgeving gaat Wies na aan het hart. Volgens gewoonterecht erven de mannen in de Volta Regio de lapjes grond. Als de echtgenoot overlijdt, worden de kinderen aan zijn familie toegewezen. De weduwe wordt bij overlijden van haar echtgenoot vaak uit haar huis gezet of voor de keus gesteld de tweede vrouw van een broer van de overledene worden. Wies wil deze vrouwen economisch zelfstandiger maken. Bijvoorbeeld door hen in de landbouwcoöperatie op te nemen. Eind 2016 heeft zij besloten om naar Nederland terug te keren. Haar werk wordt voortgezet en begeleid door Aloys Janssen die 6 maanden per jaar in haar standplaats verblijft en oog houdt op de projecten.

Tip: bezoek ook website: www,stichtinghelphelpen.com

LEKENMISSIONARIS  JACQUELINE KOUWENHOVENJac.Kouwenhoven-op-bezoek-( Jacqueline is geboren in Wateringen geboren (1959)  en de eerste kennismaking met Afrika kreeg zij doordat binnen de familie, twee ooms als missionarissen en Tanzania werkten. Door hun verhalen hoorde zij over dat toen verre en vreemde continent en de meegebrachte souvenirs werkten op de verbeelding. De eerste gelegenheid om Afrika te bezoeken kreeg zij in 1980 toen ze, na haar studie als verpleegkundige voor twee maanden het Pandipieri Centrum in Kenia bezocht. Op 24-jarige leeftijd vertrok zij in 1983, na een langdurige voorbereiding als leken-missionaris naar Kameroen, waar zij bijna vijf jaar voor het bisdom van Ngaoundere in de gezondheidszorg heeft gewerkt. In Kameroen leerde zij haar echtgenoot  John Fox uit Ierland kennen, die daar als leraar Engels werkte. In 1988 vertrokken zij uit Kameroen naar Mali, waar zij drie jaar als ontwikkelings-samenwerkster in een gezondheidsproject van de overheid werkzaam was. Eenmaal terug in Europa bleef Afrika haar bezighouden en  Jacqueline heeft lang gezocht naar een mogelijkheid om ideeën en ervaringen met zowel de missie als ontwikkelingssamenwerking een nieuwe vorm te geven. Hieruit ontstond Het Eva Demaya Centrum, gebouwd op traditionele Malawische wijze, gekenmerkt door eenvoud. Het centrum wordt gesteund door de Stichting Eva Demaya Nederland. De Stichting Eva Demaya zet zich al vanaf 2001 in voor een goede gezondheidszorg in een achtergebleven gebied in Malawi. Men doet dat vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Uitgangspunt hierbij is respect voor de cultuur en de religie van de mensen. Met de steun van lokale instanties is het centrum gebouwd, bestaande uit diverse gebouwen waarin naast westerse gezondheidzorg ook homeopathie en de traditionele geneeskunst beoefend wordt. We worden regelmatig ondersteund door homeopaten en andere vrijwilligers uit Nederland en andere Europese landen die belangeloos een periode op het centrum verblijven. Het centrum vervult inmiddels een regionale functie. Er werken circa 50 mensen. Naast de polikliniek is er ook een kraamkliniek, wordt een project voor weeskinderen uitgevoerd, krijgen weeskinderen een vakopleiding en wordt o.a. voedselhulp geboden. Eva Demaya heeft als doel Europeanen en Afrikanen de gelegenheid te bieden om elkaar, vanuit begrip en respect voor elkaars levenswijze, te ontmoeten en van daaruit te komen tot activiteiten die de lokale bevolking helpen hun levenssituatie te verbeteren. Concreet betekent dit dat gemotiveerde vrijwilligers, die zich gedurende een bepaalde tijd voor Malawi willen inzetten, op het centrum zullen kunnen wonen te midden van de Afrikaanse gemeenschap.

Lianne,East African Care

Lianne de Munck:  Lianne  (geboren 26-05-1960 in Honselersdijk). werkt als medisch secretaresse op de afdeling Radiotherapie van het HagaZiekenhuis in Den Haag.
In 2004 heb heeft zij, samen met familie en vrienden de stichting East African Care opgericht. Zij financieren kleinschalige projecten in het Kwale district in Kenia.
In de afgelopen jaren zijn meer dan 50 waterputten en latrines overgedragen aan scholen, kerken en dorpsbesturen. De laatste jaren richt de stichting zich vooral op jongeren. Met een klein beetje hulp  ïs er echt veel verschil te maken. Veel kinderen in Kenia kunnen niet naar de lagere school omdat er geen geld is voor een schooluniform en schoolgeld. Middelbare school is een nog groter probleem. Veel jongeren komen op straat terecht en daarom is Lianne heel blij met de hulp van het MOV. Kansarme jongeren in Kinondo kunnen dankzij de mooie bijdrage van het MOV starten met een kippen/geiten en koeienproject en zijn daardoor kansrijk geworden! Veel dank!