Missionarissen

Anna Brigitta de Koning

Anna (Annie) Christina   Voorburg, 20 februari 1935

Professie, 15 augustus 1959      † Boxtel, 14 februari 2024

Lid van de Congregatie van Missiezusters     Van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Annie kwam uit een groot gezin met tien kinderen, ze was het eerste meisje. Vanwege de oorlog en tegenvallers in het tuindersbedrijf, moest ze al vroeg van school en thuis gaan helpen. Ze deed een naaicursus en nog 4 maanden Mulo. Een pastoor wilde dat ze bij hem in de huishouding kwam, maar Annie wilde liever intreden bij de Witte Zusters en naar Afrika. In 1959 ging ze naar het algemeen vormingsjaar in Algiers en deed daar haar Eerste Gelofte. Ze assisteerde in het ziekenhuis en kreeg meteen paratyfus. Verzwakt keerde ze terug naar Nederland.

Na enige tijd werd ze gevraagd als kok op het landgoed Eikenhorst, tegenover het moederhuis Sancta Monica. Ze deed een kookcursus en kookte ook nog enige jaren voor het noviciaat in Esch.

Maar dit was niet haar roeping, ze wilde naar Afrika. Gelukkig werd ze in 1966, na haar Eeuwige Professie, benoemd voor Mwanza en ging lesgeven op de middelbare school in huishoudkunde en koken. Dit heeft ze ruim 20 jaar gedaan naar volle tevredenheid. Ze stimuleerde de meisjes om door te leren.

in 1990 werd ze gevraagd door de Tanzaniaanse regering om vanuit Caritas cursussen voor vrouwen op te zetten: naailes, leren over gezonde voeding, hygiëne en zelfontwikkeling. Daarnaast bleef ze parttime aan de huishoudschool verbonden. Toen dit stopte, bleef Anna Brigitta zich echter inzetten voor meisjes en vrouwen op allerlei plekken. Omdat ze een groot netwerk had in Mwanza en oud-studenten en andere donateurs haar hielpen, kon ze van alles organiseren voor mensen  in nood. Ze ging naar de leprozenkolonie om eten te brengen, ze zorgde voor schoolgeld en beurzen, ze schonk naaimachines aan vrouwen om zelfvoorzienend te worden enz. Ook ondersteunde ze twee Montessori-kleuterscholen.  Albinokinderen hadden een speciale plek in haar hart, omdat ze vaak buitengesloten werden. Tijdens de aidsepidemie en ook daarna, was ze betrokken bij het Shalom Care House, samen met medezuster Corrie Vork. De vele aidswezen grepen haar zeer aan.

Omdat haar gezondheid achteruitging en ze inmiddels al boven de 80 was, moest ze in 2020 definitief terug naar Nederland. Ze kwam vlak voor de coronaperiode en kon pas na enige maanden in haar flat op de Molenhof, waar ook andere Witte Zusters woonden. In de tussentijd logeerde ze bij broer Frans. Vanuit Boxtel had ze nog dagelijks contact met de mensen in Mwanza. Het integreren in Nederland verliep moeizaam, al was ze blij haar familie vaker te zien.    Ze tobde met haar gezondheid en kreeg steeds meer pijn en beperkingen. Uiteindelijk verhuisde ze vorig jaar naar het Wereldhuis, waar ze betere verzorging kreeg.

Anna Brigitta was een sterke vrouw met een groot doorzettingsvermogen. Ze kwam tot het laatst op voor de vrouwen en meest kwetsbaren in Afrika. Het was uitermate moeilijk voor haar om haar werk daar los te laten en haar missie op te moeten geven. Ze heeft echter gegeven wat ze kon en vele mensen in Mwanza zullen haar blijvend gedenken. Helaas heeft ze haar 89e verjaardag en haar 65e Professiejubileum niet meer mogen vieren. Anna Brigitta rust zacht in de Vrede van de Heer.

Overleden: op dinsdag 2 juli 2019 is overleden: Pater Henk Groenewegen, MSC.
Na 60 jaar priesterschap en 58 jaar trouwe en volhardende arbeid op zijn geliefde Filipijnen is Pater Henk na een langdurig ziekbed overleden in Angeles City op de Filipijnen. Pater Henk heeft een langdurig ziekbed gehad.
De uitvaart en begrafenis vinden plaats in Angeles City op 8 juli 2019.
Te zijner intentie zal er een herdenkingsdienst gehouden worden op zondag 14 juli 2019 in de Adrianuskerk te Naaldwijk, aanvang 10.30 uur.
Correspondentieadres: Fam. Groenewegen, Vierschaar 36 2691MT ’s Gravenzande

Wies Dorgé, lekenmissionaris in Ghana is alweer een poosje terug in Nederland. Zij woont in Tilburg maar heeft haar werk in goede handen achter gelaten bij Aloys Janssen. Op vrijdag 28 juni bracht Fia Luiten haar een bezoek. Wies mist Ghana wel, maar heeft het in Tilburg erg naar haar zin waar zij ook bezig is met goede werken. Ze haakt poncho’s voor mensen in Roemenië en was heel blij verrast dat ik voor haar een volle zak wol  mee bracht die mij door Hannie Stoorvogel (missiewinkelmedewerkster) was meegegeven. En het toeval wilde dat Aloys ook in Nederland was en toen hij hoorde dat er een MOV-lid bij Wies op bezoek kwam, pakte hij de auto en kwam naar Tilburg. Het was fijn om van hem te horen dat het in Goluaki goed gaat en dat de Ghanezen zeer zelfredzaam worden. Aloys heeft een adoptieproject opgezet met het doel dat arme meisjes toch de kans krijgen om te studeren. MOV secretaris Fia Luiten heeft met haar man George een meisje geadopteerd. Ze heet Bernice en laat via een brief weten dat ze heel blij en dankbaar is, nu er toch een kans geboden wordt om verder te leren.

Pater Johan Verbeek (Indonesië) is inmiddels ook in Nederland en zou niet meer terugkeren naar zijn missiepost in Indonesië. Op 11 decemberkwam hij bij de MOV secretaris op bezoek en vertelde hij dat het allemaal niet zo eenvoudig was om in Nederland te blijven. Dat heeft te maken met het feit dat hij destijds de Indonesische nationaliteit heeft aangenomen. Nu moet hij heel veel moeite doen om de Nederlandse nationaliteit weer terug te krijgen. Daarom moet hij weer een poosje terug naar zijn missie in Indonesië en als we het goed begrepen hebben, gaat het een jaar duren voordat alle papieren in orde zijn en hij in het klooster te Haastrecht zijn intrek mag nemen. Ambtelijke molens  draaien niet zo snel. Nu hij weer terug gaat, willen we hem ook nog een keer steunen. Hij vroeg een bijdrage voor Zuster Anastasia en haar brief kunt u lezen bij de pagina “brieven”.

Het veelbewogen leven van zuster Jeannet van Paassen:
En hoe veelbewogen dit was, is sinds kort te lezen in het boek: ” Vijf en Twee”
Mevrouw Map de Koning heeft op een fantastische manier het leven beschreven van ” de blauwe Engel op de motor”.  Heel veel uren bracht ze met zuster Jeanette door in het klooster van Aerdenhout, waar zij is teruggekeerd na vele jaren in Indonesië gewerkt te hebben.
Het boek gaat over hoop, geloof en liefde in het thema ” Leven en Dood”   Het geeft een inkijk in het leven van een religieuze, die dag en nacht bezig is om haar roeping te volgen. Ik, (Fia Luiten) heb er een stukje van mee mogen maken toen ik haar bezocht in Sumatra en mee mocht lopen in het opvang/revalidatie-centrum Harapan Jaya:   Hoop doet leven!
Hoeveel (gehandicapte) kinderen  zij hier een kans heeft gegeven……enorm.
De opbrengst van dit boek (20 euro) gaat   naar deze stichting, waar zij zich haar hele leven, met hulp van velen, heeft ingezet. Heeft u interesse in dit boek: stuur een mail naar fialuiten@hetnet.nl en ik zorg dat uw aanvraag bij zuster Jeanette terecht komt. Op dit moment is men bezig aan de 2e druk.

8 januari 2020: bericht van Ton van Leeuwen, broer van pater Ab van Leeuwen uit de Filippijnen.
Beste MOV medewerkers van Honselersdijk:

Wij ontvingen van de missieorde van onze broer Ab van Leeuwen (SVD) dat hij op 8 januari  in het ziekenhuis in de Filippijnen is overleden.
Ab op 1 december 2019 91 jaar geworden.
Dat bericht kwam voor ons niet onverwacht. Zijn gezondheid was niet best meer. De laatste tijd deed hij zijn werk vaak vanuit  zijn ziekbed.
Toen zijn toestand verergerde is hij  naar het ziekenhuis gebracht waar hij de laatste week op de IC afdeling lag en is overleden. Op 29 april 1961 is  Ab als missionaris naar de Filippijnen vertrokken. Hij heeft daar dus 60 jaar gewerkt onder vaak moeilijke omstandigheden.

Overleden:
op 6 juni is overleden Pater Kees van Paassen s.c.j. (Poeldijk) In januari heeft de MOV hem nog kunnen ondersteunen om zijn boek af te maken.

Missionaris: Broeder Bram Wissenburg, C.M.M
Bram WissenburgBroeder Bram Wissenburg. Geboren op: 26-05-1935 Actief in: Zuid-Afrika Broeder Bram (missionaris van Marianhill) komt uit Monster en werkte in Merrivale in Zuid Afrika. Sinds 2000 wordt hij financieel gesteund door de MOV uit Honselersdijk. Broeder Bram heeft zijn hele leven klaar gestaan voor de hand en spandiensten in het klooster. Het geld dat hij aanvroeg werd meestal gebruikt voor de opleiding van jonge priesters. In 2007 werd er begonnen met de aanleg van een boomgaard. De verkoop van het fruit betekende inkomsten voor het studiehuis.  In 2014 horen we via de familie dat broeder Bram ziek is.
April 2016 is broeder Bram overleden, zie hieronder zijn “in memoriam “. Als Bram naar Nederland op vakantie kwam, logeerde hij altijd bij zijn zus Corrie  en zwager Siem in Honselersdijk, waar hij dan ook graag onze parochiekerk bezocht. Om die reden is er dan ook In Honselersdijk is een mooie herdenkingsdienst gehouden in deze parochiekerk.

Broeder Adrianus Wissenburg,  geboren: 26-05-1935 Monster,  Bram Wissenburg
Geprofest St. Paul, Arcen 19 -03-1955, Overleden: 24 april 2016
Herdenkingsdienst was op zaterdag 7 mei in de kerk O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
De begrafenis heeft plaats gevonden op vrijdag 29 april 2016 bij de Monastery van Mariannhill, Zuid-Afrika.

Missionaris: Pater Gabriel HofstedeGabriel Hofstede Geboren op: 09-04-1933 Actief in: Brazilië Pater Gabriel komt uit Schipluiden, is werkzaam in Garanhuns in Brazilië en wordt sinds 1998 door de Honselersdijkse MOV financieel ondersteund. Behalve dat hij een parochie runt is hij ook actief bij veel goede projecten waaronder de Fazenda de Esperanza, Boerderij van de Hoop waar drugs en alcoholverslaafden een kans krijgen om af te kicken. Veel van het projectgeld dat hij via MOV ontvangt gaat naar dit project. In 2006 heeft de MOV (Fia Luiten) dit project bezocht. Ook de Vamosgroep in Schipluiden is heel actief bezig om pater Gabriel te steunen. In 2013 kwam zijn boekje uit: 80  verhalen uit 80 jaar.

Missionaris: Pater Henk Groenewegen, MSC Henk Groenewegen Geboren op: 14-09-1934 Actief in: Filippijnen Pater Henk komt uit Naaldwijk en is werkzaam in Angeles City in de Filippijnen. Sinds 1998 ontvangt hij financiële ondersteuning voor zijn werk en hij gebruikt dit voornamelijk om medicijnen uit te delen aan mensen die zelf geen geld hebben om medicijnen te kopen en daardoor ook van alle hulp verstoken blijven. Ook zorgt hij ervoor dat mensen in een ziekenhuis geholpen worden. Eind 2012 zijn er in zijn parochie 6 dorpen die te weinig veilig drinkwater hebben. Er valt wel regelmatig wat regen, maar er moet dus wel water “gespaard” worden en uiteraard was hij heel  met de bijdrage van MOV voor  het plaatsen van 13 drinkwatertanks. Pater Henk is een goede briefschrijver en houdt MOV, familie en vrienden goed op de hoogte. Sinds 2014 plaatsen wij zijn brieven ook op deze site.

Missionaris: Zuster Anna Brigitte de KoningZr.Anna Brigit de Koning Geboren op: 20-02-1935 Actief in: Tanzania Zuster Anna Brigitte de Koning heeft jarenlang samengewerkt met onze Honselersdijkse zuster Wilhelmina van Schie. Toen zuster van Schie om gezondheidsredenen naar Nederland terugkeerde, nam zuster Anna Brigitte al haar taken over. En dat waren er niet weinig. Zij gaf lessen in naaien en koken, verzorgde catechisten opleidingen, begeleidde tuinbouwprojecten en zij had en heeft een enorme inzet voor het leprakamp Bukumbi. Opleidingen kosten geld en ook de voedselproblemen zijn groot. De overheid heeft beslist dat er geen lepra meer is, dus men heeft vanaf het moment van deze beslissing ook alle overheidshulp stopgezet. De zuster moet maar zien hoe ze de touwtjes aan elkaar knoopt. De jaarlijkse bijdrage van de MOV komt hier dan ook wel heel erg goed van pas. In 2009 bezocht secretaris Fia Luiten haar en zij was niet alleen. Binnen de regionale MOV was het ter sprake gekomen dat het leprakamp een grondige opknapbeurt nodig had. Spontaan werd er toen een groep van 7 mensen samengesteld waarbij ook Frans (oud-voorzitter MOV)en Nelly v.d.Knaap zich  aansloten. Elders op deze site staat een verslag van dit bezoek. In 2012 kwam zuster naar Nederland voor een nieuwe heup. Het herstel ging voorspoedig. In 2014 was zij aanwezig bij de tentoonstelling in de Adrianuskerk en veel mensen hebben toen met haar gesproken en ook genoten van de diavoorstelling die gegeven werd, met veel informatie, over haar werk.

Missionaris: Zuster Raymunda van VelzenZr.Raymunda van Velzen Geboren op: 02-03-1935 Actief in: Malawi Zuster Raymunda komt uit Wateringen en is sinds 2006 om gezondheidsredenen weer terug in Nederland. Jarenlang was zij werkzaam in Malawi, en ook al woont zij daar niet meer, zij houdt de projecten bij die daar gestart zijn en heeft daar ook een goede contactpersoon.  Vanaf 2002 kreeg zij financiële steun van de MOV Honselersdijk voor  waterpompen, een generator en de bouw van een lagere school. Op 14 februari 2009 vierde zij in Kwintsheul het feit dat het 50 jaar geleden was, dat zij is ingetreden bij de Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw. Het werd een dankbaar terugzien op een fijne periode in Malawi. Zij vertelde tijdens de dankviering hoe zij “geroepen” werd om naar de missie te gaan. Toch twijfelde zij heel erg, want ze kon niet tegen de hitte, ze sprak geen Engels, stond nergens op een wachtlijst en wat zou haar vader wel zeggen als ze naar de missie zou vertrekken. Later bleek dat zij het antwoord was op het gebed van de algemeen overste. Er werd een naaldvaklerares gevraagd voor een nieuwe missie. En zo geschiedde. Zuster Raymunda vertrok naar Malawi en heeft hier absoluut nooit spijt van gehad. Of haar wens, om nog eens terug te gaan naar Malawi, nog steeds bestaat……weten we niet!
Zij wordt nog steeds financieel ondersteund en in 2016 stuurde zij een paar mooie foto’s van een kleuterschool die dankzij de steun van de MOV gebouwd kon worden.

Missionaris: Pater Gerard Blesgraaf, Salesiaangerard blesgraaf Geboren op: 03-10-1936 Actief in: Benin. Pater Gerard is van oorsprong geen Westlandse missionaris. Hij is door de Honselersdijkse MOV geadopteerd doordat hij altijd logeerde bij de familie Vijverberg. Hij is al vele jaren werkzaam in Benin en sinds 1998 in Karimama. Vanaf die tijd 1998 krijgt ook hij financiële steun vanuit Honselersdijk. In Karimama (voornamelijk Moslim) is hij met niets begonnen. Hij woonde in een zelfde hutje als de bevolking. Toen de tijd rijp was, startte hij met de bouw van ene huis en een kerkje, daarna kwam de opbouw van een parochie. Christenen en Moslims komen samen in het door Gerard gebouwde gemeenschapshuis. Inmiddels zijn er waterpompen geplaatst en is er ook een lagere school gebouwd. De plannen voor een college  voor voortgezet onderwijs, worden mede dankzij o.a. de Regionale MOV Westland/Delflanden en Vastenaktie in 2015 ten uitvoer gebracht. Het is een prachtige school geworden.
In 2016 kwam hij naar België waar hij een heupoperatie heeft ondergaan. De operatie goed gelukt, evenals de  de revalidatie  in België, Fia Luiten heeft hem daar, samen met Nel Vijverberg bezocht. Na de revalidatie is hij vol vreugde teruggekeerd naar Karimama.

Missionaris: Zuster Jeanette van PaassenJeanette van Paassen Geboren op: 12-12-1936 Actief in: Indonesië Zuster Jeanette komt van oorsprong uit Den Hoorn en is de zus van Pater Jan van Paassen. Zij woont in Nederland, in Aerdenhout, maar gaat regelmatig naar Indonesië, begeleid door artsen die op haar verzoek kinderen gaan opereren die anders niet geholpen worden door gebrek aan geld. Hiervoor is de Stichting Harapan Jaya Nederland opgericht. Deze stichting beheert ook een revalidatiecentrum en de bijdragen die zuster Jeanette sinds 2005 van de Honselersdijkse MOV ontvangt, gaan naar deze stichting die er zorg voor draagt dat de juiste kinderen/mensen de juiste behandeling kunnen ondergaan. In 2013 is in West Timor  ook een centrum is opgezet en  ook hier gaan Nederlandse artsen opereren. MOV steunt zuster Jeannette de afgelopen jaren regelmatig met  startkapitaal voor enkele afgestudeerde patiënten, waardoor zij een eigen naaiatelier konden starten.

Missionaris: Pater Cor Lemmers Cor Lemmers Geboren op: 18-12-1936 Actief in: Chili Pater Cor Lemmers, wereldheer, komt oorspronkelijk uit de Bollenstreek en begon zijn priester carrière als kapelaan in Naaldwijk. Door de bisschop werd hij destijds gevraagd om naar Chili te gaan. Dat is inmiddels zijn thuis geworden. Sinds 1998 wordt hij financieel gesteund door de MOV van Honselersdijk. Pater Cor woonde in Calama, het noorden van Chili en was als directeur en psycholoog verbonden aan Cepas, een organisatie om alcohol en drugsverslaafden te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. De MOV heeft daar heel wat steentjes aan bijgedragen. Hij verhuisde naar het Zuiden waar hij  werkzaam was in de vele buitenstaties van de parochie, maar ook actief bezig  met het opzetten van kleine coöperaties.  Ruime tijd na zijn pensionering is hij gaan genieten (in La Union)  van een welverdiende rust. Heel veel plezier beleeft hij aan de familie van Erla, die in de loop der jaren ook zijn familie is geworden. Tijdens zijn bezoek aan Nederland logeerde hij ook bij de MOV secretaris in Honselersdijk. De familie Luiten heeft hem intussen ook enkele malen bezocht. Cor Lemmers is in 2020 overleden in Chili.

Missionaris: Pater Joop Valentin, SMAJoop Valentin Geboren op: 03-03-1937 overleden op 19-08-2014 Actief in: Ghana Pater Joop komt oorspronkelijk uit Monster en is werkzaam in Kumasi, Ghana. Lang was hij daar pastoor en bouwde kerken, scholen. Sinds 1998 wordt hij financieel ondersteund door de MOV Honselersdijk en dit kwam goed van pas bij zijn bouwwerken, bijdrage voor de kantine en het kinderdagverblijf. In 2007 kreeg hij er een functie bij en werd hij overste van de SMA in Ghana. Ook pater Joop werd (evenals pater Koos Janssen die inmiddels weer terug is in Nederland) Pater Joop wist de Ghanezen goed te motiveren. In 2009 was hij op vakantie in Nederland en enthousiast vertelt hij op de missionarissen bijeenkomst dat hij in wil treden bij de Norbertijnen, een contemplatieve orde. Helaas, begin 2010 wordt hij ziek naar Nederland gestuurd. Hij verblijft in Cadier en Keer te Limburg en ondergaat chemotherapie.  Op 27 februari 2011 hoorde de MOV van Pater Joop dat de medicatie wonderwel goed was aangeslagen. Op 16 maart 2011 keert hij terug naar Ghana. Zijn plannen om bij de Norbertijnen in te treden heeft hij laten varen. Hij is al zielsgelukkig met het feit dat hij de kans krijgt om terug te keren naar de plek die hij zo hals over kop heeft moeten verlaten! En in juni 2011 krijgt de MOV bericht dat het goed gaat met hem in Ghana. In 2012 is hij even terug voor controle in Nederland. Hij is ook aanwezig op monumentendag als de parochie van Poeldijk een tentoonstelling van 150 jaar priesters en zusters uit Poeldijk opent. Daarna vertrekt hij weer naar Ghana waar hij zich o.a. inzet voor een betere accommodatie voor de kinderen. Eind 2012: het gaat goed met Joop. In Ghana viert hij zijn 50 jaar priesterfeest Helaas gaat het eind 2013 niet goed, de ziekte is terug en begin januari 2014 komt hij terug naar Nederland. Hij verblijft in het klooster van Cadier en Keer, waar de ziekte van Kahler hem uiteindelijk veel pijn bezorgt. Op 19 augustus 2014 is hij, omringd door confraters en familie, overleden.

Missionaris: Pater Hugo van Steekelenburg OFMHugo van Steekelenburg Geboren op: 15-10-1937 Actief in: Brazilië Pater Hugo, inmiddels Bisschop, komt uit Kwintsheul en werkt in de armste streek van Brazilië, in Minas Gerais. Behalve dat hij veel werk heeft met zijn bisschoppelijke taken, zet hij zich ook in voor veel projecten zoals o.a.: de MST beweging:(boeren zonder land; Criaart: muziek en dansopleidingen voor jonge mensen zonder kans op werk; het opzetten van een consultatiebureau; het afbouwen van een kapel; het verstrekken van medicijnen aan de armste. het Reveja project: een alfabetiseringscursus voor ouderen. In 2007 was pater Hugo, inmiddels bisschop, 50 jaar Franciscaan! Maart 2012 Bisschop Hugo is begin maart geopereerd aan darmkanker. Het zag er slecht uit, maar gelukkig heeft men de tumor weg kunnen halen, inclusief 28 cm darm.  In oktober 2012 is hij even in Nederland voor een priesterwijding. Hij brengt een bliksembezoek aan de MOV. In 2013 , 75 jaar, gaat hij met “pensioen” en verhuist hij naar het Franciscanenklooster in Divinopolis. Maar….hij kan nog niet gemist worden in het “werkveld” en op 6 januari 2015 is hij gevraagd om naar Salinas te gaan om daar opnieuw een steentje bij te dragen  als parochiepastoor. En daar is hij met veel plezier op in gegaan.

Missionaris: Pater Johan Verbeek, CPJohan Verbeek Geboren op: 29-11-1940 Actief in: Indonesië Pater Johan is van origine een “Dijkenaar” maar kerkte vroeger in Poeldijk. Sinds 1998 wordt hij financieel ondersteund door de Honselersdijkse MOV. Behalve dat hij hiermee opleidingen en internaatkosten kon financieren voor armlastigen, bouwde hij kerken, zorgde voor watervoorzieningen en kocht hij er het afgelopen jaar computers voor waarmee diverse cursisten geholpen werden. Eind 2012 schrijft hij dat hij terug geweest is naar de plek waar hij 1978 met een 3-jarige middelbare school gestart is. Nu is er 3x een eerste klas, en 2x een tweede en derde klas. Helaas maar 5 lokalen. Van de overheid is geen subsidie te verwachten. Men kreeg dat ook niet voor een computerlokaal en een bibliotheek. Johan Verbeek is inmiddels terug in Nederland, maar we ondersteunen nog zijn project.

Missionaris: Broeder Han Gerritse CSD    Broeder Han is geboren aan Beeklaan, aan de rand van het Westland. MOV Secretaris Fia Luiten kwam in 2012 met hem in contact tijdens een bezoek aan Pater Jan van Paassen in Sulawesi. Broeder Han is sinds 1975 missionaris in Sulawesi. Hij heeft in 1985 Yamaru opgericht in de geest van Manuel Runtu, een sociaal bewogen onderwijzer in het bisdom Manado op Noord-Sulawesi. Runtu zette zich tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) in voor kansarmen, in het bijzonder voor jongeren. Han Gerritsen is terug gekomen naar Nederland.Hij overleed hier op23-2-2021.

Missionaris broeder Urbanus Döderlein de Win CSSR   broeder urbanus Broeder Urbanus is geboren op 10-11-1926 in Winterswijk en ingetreden bij de orde van de Redemptoristen. Daar werd hij medebroeder van Jan Bruinen, missionaris uit Naaldwijk. Op 18 juni 1961 is hij naar Brazilië vertrokken. Hij was van vele markten thuis, zoals wij dat in Nederland zeggen. Hij  startte zijn werkzaamheden als timmerman/meubelmaker van  nieuw te bouwen kloosters en kerken. Vanaf 1962 is hij bezig op de boerderij van het klooster in Campina Grande. Daar probeert hij op allerlei manieren de arme bevolking te helpen aan een betere leefsituatie. Dat doet hij op een bijzondere manier: hij heeft  een proefboerderij opgezet en hij vindt allerlei technieken en eenvoudige hulpmiddelen uit waarmee de mensen kunnen werken. Om de proefboerderij te garanderen is er ook een middelbare school waar praktijklessen in agro ecologie worden gegeven en waarbij gebruik gemaakt wordt van de proefboerderij. Hij is al wel een dagje ouder, maar hij zet zich onverminderd in. Hij is regelmatig te gast (geweest) bij de familie van Adrichem in Honselersdijk

LEKENMISSIONARIS WIES DORGÉ Wies-Dorge-002 Wies Dorgé is op 22 -09-1934 geboren in Tilburg. Tot haar 37ste was ze in Nederland werkzaam als maatschappelijk werkster. In 1972 vroeg een vriendin die net als Wies, lid was van het seculier Instituut Servitium Christi, haar om mee te gaan naar Ghana om daar een opleiding verpleegkunde op te zetten. Wies had daar wel oren naar en vestigde zich in Ho, de hoofdstad van de Volta Regio. De eerste jaren werkte zij voor de Nederlandse bisschop monseigneur  Konings en gaf ze onder andere naailes aan leerlingen van een Ghanese huishoudschool. In die periode leerde zij ook de Naaldwijkse Bep Barendse kennen, waardoor zij op een veel later tijdstip opgenomen werd in de MOV groep van Honselersdijk. In 1990 keerde Wies terug naar Nederland, maar toen de Ghanese opvolger van bisschop Konings, Monseigneur Lodonu, haar in 1992 vroeg om terug te komen, kon ze niet weigeren. Ze verkocht haar huis in Nederland toen de bisschop bood haar een huis aan in Golokuati aanbood, een dorp in de Volta Regio en vanaf dat moment woont en werkt Wies daar . De laatste 20 jaar heeft Wies, met financiële steun uit Nederland, een groot aantal projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid weten te realiseren. Zij werkte onder andere samen met Memisa en de Nederlandse Missieraad. Wies kreeg als taak beroepstraining voor schoolverlaters in de Volta Regio op te zetten. Mede dankzij haar inspanningen zijn in die tijd twaalf kleine huishoud- en ambacht schooltjes opgericht. Deze worden thans geleid door Afrikaanse religieuzen. Het eerste centrum vierde in 1999 het vijfentwintig jarig bestaan. Enkele duizenden leerlingen hebben sindsdien beroepsonderwijs gevolgd.  Zij zet zij zich samen met de regionale bevolking in voor de aanleg van elektriciteit en drinkwatervoorzieningen; de bouw van kleuter-, lagere- en middelbare scholen; de bouw van (kraam)klinieken; het opzetten van kleinschalige bedrijfjes; de aankoop van land, landbouwwerktuigen, kleine machines en zaaigoed. Haar activiteiten hebben in 2000 onder meer geleid tot de oprichting van de Dodzi-coöperatie. Deze organisatie stelt zich ten doel de levensstandaard van de bij haar aangesloten leden te verbeteren. Door de plattelandsbevolking uitzicht te bieden op een beter bestaan hoopt Wies de trek naar de grote steden in te dammen. Daar staat de meeste nieuwkomers slechts werkloosheid te wachten met alle gevolgen van dien: criminaliteit, prostitutie en drugsgebruik. De achterstelling van vrouwen en meisjes in haar omgeving gaat Wies na aan het hart. Volgens gewoonterecht erven de mannen in de Volta Regio de lapjes grond. Als de echtgenoot overlijdt, worden de kinderen aan zijn familie toegewezen. De weduwe wordt bij overlijden van haar echtgenoot vaak uit haar huis gezet of voor de keus gesteld de tweede vrouw van een broer van de overledene worden. Wies wil deze vrouwen economisch zelfstandiger maken. Bijvoorbeeld door hen in de landbouwcoöperatie op te nemen. Eind 2016 heeft zij besloten om naar Nederland terug te keren. Haar werk wordt voortgezet en begeleid door Aloys Janssen die 6 maanden per jaar in haar standplaats verblijft en oog houdt op de projecten.

LEKENMISSIONARIS  JACQUELINE KOUWENHOVENJac.Kouwenhoven-op-bezoek-( Jacqueline is geboren in Wateringen geboren (1959)  en de eerste kennismaking met Afrika kreeg zij doordat binnen de familie, twee ooms als missionarissen en Tanzania werkten. Door hun verhalen hoorde zij over dat toen verre en vreemde continent en de meegebrachte souvenirs werkten op de verbeelding. De eerste gelegenheid om Afrika te bezoeken kreeg zij in 1980 toen ze, na haar studie als verpleegkundige voor twee maanden het Pandipieri Centrum in Kenia bezocht. Op 24-jarige leeftijd vertrok zij in 1983, na een langdurige voorbereiding als leken-missionaris naar Kameroen, waar zij bijna vijf jaar voor het bisdom van Ngaoundere in de gezondheidszorg heeft gewerkt. In Kameroen leerde zij haar echtgenoot  John Fox uit Ierland kennen, die daar als leraar Engels werkte. In 1988 vertrokken zij uit Kameroen naar Mali, waar zij drie jaar als ontwikkelings-samenwerkster in een gezondheidsproject van de overheid werkzaam was. Eenmaal terug in Europa bleef Afrika haar bezighouden en  Jacqueline heeft lang gezocht naar een mogelijkheid om ideeën en ervaringen met zowel de missie als ontwikkelingssamenwerking een nieuwe vorm te geven. Hieruit ontstond Het Eva Demaya Centrum, gebouwd op traditionele Malawische wijze, gekenmerkt door eenvoud. Het centrum wordt gesteund door de Stichting Eva Demaya Nederland. De Stichting Eva Demaya zet zich al vanaf 2001 in voor een goede gezondheidszorg in een achtergebleven gebied in Malawi. Men doet dat vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Uitgangspunt hierbij is respect voor de cultuur en de religie van de mensen. Met de steun van lokale instanties is het centrum gebouwd, bestaande uit diverse gebouwen waarin naast westerse gezondheidzorg ook homeopathie en de traditionele geneeskunst beoefend wordt. We worden regelmatig ondersteund door homeopaten en andere vrijwilligers uit Nederland en andere Europese landen die belangeloos een periode op het centrum verblijven. Het centrum vervult inmiddels een regionale functie. Er werken circa 50 mensen. Naast de polikliniek is er ook een kraamkliniek, wordt een project voor weeskinderen uitgevoerd, krijgen weeskinderen een vakopleiding en wordt o.a. voedselhulp geboden. Eva Demaya heeft als doel Europeanen en Afrikanen de gelegenheid te bieden om elkaar, vanuit begrip en respect voor elkaars levenswijze, te ontmoeten en van daaruit te komen tot activiteiten die de lokale bevolking helpen hun levenssituatie te verbeteren. Concreet betekent dit dat gemotiveerde vrijwilligers, die zich gedurende een bepaalde tijd voor Malawi willen inzetten, op het centrum zullen kunnen wonen te midden van de Afrikaanse gemeenschap. Jacquline is in 2023 gestopt met haar werk in Mali, het project is geslaagd, de Africaanse gemeenschap gaat door.

Lianne,East African Care

Lianne de Munck:  Lianne  (geboren 26-05-1960 in Honselersdijk). werkt als medisch secretaresse op de afdeling Radiotherapie van het HagaZiekenhuis in Den Haag.
In 2004 heb heeft zij, samen met familie en vrienden de stichting East African Care opgericht. Zij financieren kleinschalige projecten in het Kwale district in Kenia.
In de afgelopen jaren zijn meer dan 50 waterputten en latrines overgedragen aan scholen, kerken en dorpsbesturen. De laatste jaren richt de stichting zich vooral op jongeren. Met een klein beetje hulp  ïs er echt veel verschil te maken. Veel kinderen in Kenia kunnen niet naar de lagere school omdat er geen geld is voor een schooluniform en schoolgeld. Middelbare school is een nog groter probleem. Veel jongeren komen op straat terecht en daarom is Lianne heel blij met de hulp van het MOV. Kansarme jongeren in Kinondo kunnen dankzij de mooie bijdrage van het MOV starten met een kippen/geiten en koeienproject en zijn daardoor kansrijk geworden! Veel dank!