Contact

MISSIE WINKEL

Grote Waard 11
Honselersdijk

Openingstijden: woensdagmorgen van 9.00 tot ca 12.00 uur. Alleen om goederen te brengen!! Geen verkoop!
Voor verkoop: zaterdag : van 9.30 tot 13.00 uur. Ook om goederen te brengen.

Wilt U rekening houden met onze buren bij het parkeren rond onze Missie Winkel

GIFTEN

Giften kunnen gestort worden op ons RABO-banknummer : NL09RABO0135350492  t.n.v. PAROCHIE O.L.V. inzake MOV.  (ANBI)

NAMEN EN TELEFOONNUMMERS

Nelly v.d.Knaap, secretaris / missiewinkelmedewerker  0638719011
Joke Wubben, penningmeester/webmaster 0174-630168
Hans Damen, organisatie kledingactie 0174-623179
 Mathieu Beelen, missiewinkel medewerker
An Wooning, missiewinkel medewerker 0174-628702
Hannie Stoorvogel, missiewinkel medewerkster 0174-620240
Helmuth de Bakker, missiewinkel medewerker
Liesbeth de Groot, missiewinkel medewerkster
Frans Alsemgeest, missiewinkel medewerker
Bert van Zeijl, missiewinkel medewerker
Hans Jansen, missiewinkel medewerker
Linda en Gerard van Doorn, missiewinkel medewerkers
Thea Barendse, missiewinkel medewerkster
El van Dijk, missiewinkel medewerkster

Jeanet Bruggeling, missiewinkel medewerkster

Ben v.d. Burg, missiewinkel medewerker